FLY OG BY: KFK-leder Finn Terje Skyrud, her fotografert mens han holder appell under "Slå ring rundt Kjeller"-aksjonen i september 2022, viser til at Kjeller i dag har et område på 1100 mål. I utredningsforslaget til kommuneplan er det satt av 534 mål til grøntareal. Luftfartøyvernsenteret trenger 120 mål. Han mener det åpenbart er plass til både fly og by.

Kjeller-forslaget fra Lillestrøm: - Setter min lit til politikerne

Lederen for Kjeller flyhistoriske kulturpark, Finn Terje Skyrud, setter nå sin lit til Lillestrøms politikere. De har tidligere sagt klart at de vil ha veteranflyene - i lufta.

Publisert Sist oppdatert

Lillestrøms kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm fremmet fredag 3. mars 2023 et forslag for politikerne hvor det foreslåtte levende veteranflysenteret er strøket fra kartet. Ingen fly - bare by.

Skyrud i KFK påpeker at det i innstillingen også er et punkt om alternativt vedtak.

Det lyder slik:«Arbeidet med kommunedelplan for Kjeller igangsettes med utgangspunkt i vedtak i sak KS 144/20. Området skal utvikles med et luftfartøyvernsenter og veteranflyaktivitet.»

Klar melding

Dette var politikernes klare tilbakemelding til administrasjonen sist saken var til behandling. Også da gikk innstillingen fra administrasjonen ut på å stoppe veteranflysenteret.

I Lillestrøm kommunestyres møte 9. september 2020, for to og et halvt år siden, fikk kommuneadministrasjonens arbeid en knusende mottakelse av politikerne, som i motsetningen til kommunedirektøren absolutt ville ha by - og fly.

Generalsekretær i Norges Luftsportforbund, John Eirik Laupsa, skriver i en kommentar til Flynyttt at han ikke er overrasket over at administrasjonen vil fjerne flyene fra Kjeller.

Jobber mot løsning

Skyrud trekker paralleller fra Kjeller-saken til Bodø, der man i flere år nå har planlagt for en ny flyplass, lenger bort fra bykjernen enn dagens rullebane.

- I Bodø jobber man for å få noe til, i Lillestrøm jobber kommunen for å ikke få noe til, sier Skyrud.

Han viser til at Kjeller i dag har et område på 1100 mål. I utredningsforslaget til kommuneplan er det satt av 534 mål til grøntareal. Luftfartøyvernsenteret trenger 120 mål.

Her er det åpenbart plass til alt hvis man går inn for å finne løsninger.

Særlig statlig ansvar

- Kommunedirektøren og ordfører viser til at de ikke har fått løfter om statlig økonomisk støtte. Hvem skal betale for veteranflysenteret?

- Stortingets transport- og kommunikasjonskomite behandlet et forslag om å bevare kulturhistorien på Kjeller i et møte 25. mai 2021. Komiteen viser til lokalt initiativ og oppslutning om realisering av et luftfartløyvernsenter, og understreker at det påhviler Staten et særskilt ansvar for å bidra til å ivareta denne viktige nasjonale kulturhistorien. Stortingskomiteen mener det er naturlig at Staten bidrar med å sikre nasjonale verdier, sier Skyrud.

Positivt fra Stortinget

Han forteller videre at fra KFKs ståsted er dette veldig positive signaler fra Stortinget.

- Men vi forstår at rikspolitikerne ikke kan love bort konkrete pengesummer før et planarbeid som sikter mot å bevare kulturverdiene er i gang. Stortinget kan ikke blande seg inn i det kommunale reguleringsarbeidet, sier han.

Skyrud synes Stortinget har vært veldig tydelig her, og at nasjonale politikere har indikert ganske sterkt at det er viktig å bidra og å ta vare på miljøet.

- Jeg setter min lit til politikerne nasjonalt og lokalt, og det forutsetter at kommunen vedtar at et luftfartøyvernsenteret blir med i det videre arbeidet med kommunedelplanen. Det kommer ikke penger før reguleringsarbeidet er i gang, sier KFK-lederen.

Powered by Labrador CMS