Kjeller

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ( i fremre cockpit) mener hans Stortingskolleger må på banen nå som de lokale politikerne i Lillestrøm med stort flertall går inn for å tilrettelegge for et levende flyhistorisk miljø på Kjeller. Og han er imponert over ideene Finn Terje Skyrud - som flyr Tiger Mothen fra baksetet - har fremmet på vegne av Kjeller Flyhistoriske Kulturpark.Foto: Jan Lilleby

Senterpartiet om Kjeller:- Kjeller er en skatt for Norge

Den sterke støtten til et levende fremtidig flymiljø som ligger i formannskapets tydelige bestilling til kommunens administrasjon, viser at man må betrakte Kjeller som mulighet snarere enn et problem sier stortingspolitiker Sigbjørn Gjelsvik

Publisert

Dagen etter formannskapsvedtaket i Lillestrøm onsdag 26. august - besøkte sentrale politikere i Senterpartiet Kjeller. At et samlet lokalt politisk miljø trekker i samme retning, er en viktig rettesnor for Stortingspolitikerne når de får Kjeller på sitt bord.

Stortingspolitiker Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener formannskapets vedtak er en sterk støtte for Senterpartiets syn i saken og er en gledelig utvikling.

Han møtte på Keller med partikollega og varaordfører i Lillestrøm, Thor Grosås og Bengt Fasteraune, medlem for Sp i Stortingets Transportkomite.

 - Den sterke støtten til et levende fremtidig flymiljø som ligger i formannskapets tydelige bestilling til kommunens administrasjon, viser at man må betrakte Kjeller som mulighet snarere enn et problem, sier Gjelsvik til Flynytt.

Unik mulighet

 - Som en av verdens eldste flyplasser har Kjeller en unik posisjon i norsk fly- og forsvarshistorie, og jeg mener vi må bruke den historien til å kunne foredle med levende historisk miljø, dette er en skatt for Lillestrøm og for Norge.

 - Det blir nå viktig for oss på Stortinget å bidra til at også nasjonale myndigheter blir med og legger til rette for et levende luftfartøyvernsenter. Vi ser en veldig positiv utvikling på saken og fredningsprosessen som Riksantikvaren har satt i gang har bidratt til at flere for øyene opp for den viktige historiske betydning. Det er nemlig mulig å ta vare på viktig historie og å utvikle området for fremtiden.

Finn Terje Skyrud og Kjeller Flyhistoriske Kulturpark har lagt frem mange spennende planer gjennom mulighetsstudier. 

Stortinget på banen ?

 - Hvilken standing har Kjeller-saken i Norges nasjonale politiske miljø ?

 - Både jeg og Sp har forsøkt å løfte saken nasjonalt, men jeg tror en del politikere nasjonalt har ligget på været for å se hva som skjer lokalt. Når nå støtten til å bevare en flygende aktivitet på Kjeller i fremtiden både fra befolkning og fra politikerne foreligger, er det et godt grunnlag for å kunne løfte saken nasjonalt.

 - Det er viktig å se det i en sammenheng - Senterpartiet og flertallet på Stortinget har gått inn for å bevilge midler til Gloster Gladiator-prosjektet,  og så har også Utenriks- og Forsvarskomiteen gitt positive signaler til Spifire-prosjektet. Det å kunne få slike fly restaurert og dertil ha en flyplass med unik historie, det anser jeg som et riktig Kinderegg, sier Gjelsvik.

Trekke i samme retning

Bengt Fasteraune sitter i Transportkomiteen for Senterpartiet:

 - På Kjeller kan man få hele fly- og forsvars-historien i et interessant perspektiv. Det et man i dag har del-produksjon til F 35 på Kjeller, tror jeg mange mennesker er helt uvitende om. Her er mye verneverdig historie, og Riksantikvaren er veldig opptatt av å verne noe som er levende også i fremtiden. Vi politikere er ofte litt sektortenkere, men i Kjeller-saken må Samferdsel, Forsvar og Kultur-miljøene trekke i samme retning. VI må få paret disse miljøene for å trekke i riktig retning, sier Fasteraune.

Thor Grosås, Sp, varaordfører i Lillestrøm og den som fremmet forslaget i formannskapet onsdag som sendte ballen tilbake til kommunens administrasjon sier:

 - Ikke dypt nok

 - Jeg håper ikke minst Riksantikvaren har merket seg signalene fra formannskapet. Jeg håper statlige myndigheter og Stortinget merker seg hvilken retning vi ønsker å gå lokalt i saken om Kjellers fremtid.

 - Har ikke kommunen utredet saken godt nok for politikerne ?

 - Det at vi bestiller en ny sak fra kommunen viser at vi vil ha noe som sier oss mer. Min oppfatning er at kommunen ikke har gått så dypt inn i detaljene som vi ønsker.

 - Men det er ingen hemmelighet at økonomi står sentralt i denne saken ?

 - Det må på plass en økonomisk ramme og driftsmodell som må stå seg over tid, men hvis  Stortinget følger tidligere vedtak om å ta vare på kulturen, må også de på banen når de ser at vi lokalt vil gå i denne retningen. På egne vegne er jeg veldig optimistisk, sier Grosås.

Powered by Labrador CMS