Kjeller

Kjeller flyplass med sin rikholdige historie har fått nytt håp

Lillestrøms politikere ber om ny Kjeller-utredning

Formannskapsmøtet i Lillestrøm onsdag 26. august satte sentrale punkter i kommunens saksfremlegg om Kjeller fullstendig til side og ba om et nytt saksfremlegg.

Publisert

Kom tilbake med en bedre utredning. Dette er tilbakemeldingen fra Lillestrøms politikere til kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm etter at hun foreslo å legge ballen død om fremtidig flyvirksomhet på Kjeller.

Kun ett parti, Venstre, vil stoppe ideen om fly i lufta over fremtidens Kjeller.

Formannskapsmøtet i Lillestrøm onsdag 26. august satte sentrale punkter i kommunens saksfremlegg om Kjeller fullstendig til side og ba om om et nytt saksfremlegg.

Nye forslag

Varaordfører Thor Grosås, Sp, la frem et omforent forslag fra Ap, Sp, Krf og SV som fikk 9 av 15 stemmer i formannskapet. 

Ulike forslag som i en eller annen form går inn for luftfartøyvernsenter/flystripe på Kjeller fikk 14 av 15 stemmer.

Den eneste som synes kommunen har gjort et grundig og godt arbeid for å stanse fremtidig flyging på Kjeller, er Boye Bjerkholt, Venstre.

Til erstatning for et punkt seks i kommunens utredning som konkluderte med at fly og byutvikling ikke lar seg forene på Kjeller, vedtok flertallet denne formuleringen:

- Legg frem ny sak

«Flyhistorien på Kjeller skal ivaretas som et levende kulturminne. Det skal søkes å etablere et luftfartøyvernsenter og flystripe til bruk for veteranfly samtidig som man ivaretar samfunnssikkerhet og folkehelse. 

Kommunedirektøren bes legge frem en sak som belyser

  •  Hvilke bidrag et luftfartøyvernsenter kan ha til byutviklingen 

  •  Hvilke volumer med næring og bolig som kan kombineres med tilstrekkelig areal til luftfartøyvernsenter og tilstrekkelig areal flystripe for veteranfly.

  •  Økonomien knyttet til etablering og drift av luftfartøyvernsenter, herunder blant annet muligheter for statlig bidrag, kommunalt bidrag og bidrag gjennom utbyggingsavtale.»

Vil vurdere fredning

Kommunedirektørens punkt 7 i saksfremlegget slo fast at flystripa ikke bør sikres gjennom fredning, mens det politiske flertallet slo dette fast: 

«Lillestrøm kommune ser positivt på Riksantikvarens pågående prosess knyttet til mulig fredning av deler av området, og understreker viktigheten av at området bevares gjennom aktiv bruk. Omfanget av fredning og hvordan mulighetene knyttet til en fredning kan realiseres avklares i den videre prosess.»

Politikerne støtter ikke kommunen

Leder i Kjeller Flyhistoriske Kulturpark, Finn Terje Skyrud har denne kommentaren til Flynytt etter formannskapsmøtet:

- Jeg er veldig glad for at det ble et så positivt vedtak og at politkerne har kommet frem til et veldig godt vedtak. Det politiske miljøet har jobbet med saken, og vedtakets to punkter om Kjeller som kulturminne og flyplass - på tvers av det som sto i kommunedirektørens innstilling - viser at politikerne ser helt annerledes på dette enn kommunens administrasjon.

Den neste politiske runden omkring Kjeller blir i Lillestrøm kommunestyre 9. september.

Powered by Labrador CMS