Folkets ja til Kjeller

Folket vil ha fly i luften. Foto: Espen Bakketun

Folke-flertall for flygende fly på Kjeller

En undersøkelse utført av InFact på oppdrag av Norges Luftsportforbund og Kjeller Flyhistoriske Kulturpark viser at mer enn seks av ti av de 80.000 innbyggerne i den nye storkommunen Lillestrøm, sier ja til veteranrelatert flyaktivitet på Kjeller

Publisert

Mer enn seks av ti av de 80.000 innbyggerne i den nye storkommunen Lillestrøm, sier ja til veteranrelatert flyaktivitet på Kjeller.

Undersøkelsen er utført av InFact på oppdrag fra Norges Luftsportforbund og Kjeller Flyhistroriske Kulturpark, KFK.

 - Det er gledelig - ja helt fantastisk - at en så stor andel sier ja til flygende fly på Kjeller i fremtiden, sier Finn terje Skyrud, leder av KFK til Flynytt.

 - Stiftelsen Kjeller Flyhistoriske Kulturpark har vist hvordan et luftfartøyvnernsenter og veteranflyplass vil tilføre Lillestrøm et særpreg ingen andre kan kopiere. Vi setter vår lit til at politikerne sørger for at innbyggerne får ønsket sitt oppfylle, sier Skyrud.

Gode møter

Flynytt er kjent med at KFK har hatt det som karakteriseres som «gode møter» med politikere fra de fleste partiene i Lillestrøm kommune.

Politikerne har vært lydhøre til innspill og argumenter som er fremmet fra KFK, og som til dels motsier påstander i saksfremlegget fra Lillestrøms kommune-administrasjon.

To hovedutvalg, et for kultur og ett for miljø og samfunn har begge behandlet Kjeller-saken før formannskapsmøtet onsdag 26. august, og begge utvalgene går inn for videre utredninger av flyplass-saken.

Folkets klare svar

Generalsekretær John Eirik Laupsa i NLF påpeker at denne første meningsmålingen om Kjellers fremtid etter at Lillestrøm ble stor-kommune er et krystallklart svar til politikerne:

 - Befolkningen vil ha flyplass med fly i lufta. Denne undersøkelsen slår bare fast at tidligere undersøkelser ikke vært tilfeldige - det er dette folket mener, og det er for oss utrolig viktige at politkerne får disse svarer fra dem som har valgt dem inn på deres posisjoner. 

 - Undersøkelsen gir nesten på kommaet de samme svarene som da vi spurte folket i tidligere Skedsmo kommune om deres mening. Nå viser det seg at storkommunens befolkning er helt i takt med de svarene folk før har gitt.

Seks av ti sier ja

Av de 62,9 prosent som sier klart ja til flyplass, sier 63 prosent menn ja, mens 62,8 prosent av kvinnene.

Nei-svarene kommer fra 19,4 prosent menn og 8,4 prosent kvinner - tilsammen 14 prosent nei.

Vet ikke-svarene kommer fra 17,6 prosent menn og 28,8 prosent kvinner - tilsammen 23,1 prosent.

Powered by Labrador CMS