Kommersiell flyging:

ENDRET BRANSJE: Mange flygere har mistet jobben som følge av koronapandemien. I SAS har totalt 550 piloter mistet jobben. Foto: SAS

Flyselskapene etter korona: – Dette er status i dag

Snart halvannet år etter at pandemien meldte sin ankomst er flyselskapene i ferd med å komme seg tilbake på beina. Flynytt har sjekket status sensommeren 2021.

Publisert

Korona-pandemien spente bein på en samlet europeisk flybransje da den gjorde inntog våren 2020. Nå, et drøyt år senere, har Flynytt tatt en prat med de tre store aktørene i Norge, Norwegian, SAS og Widerøe, om hva som er status sensommeren 2021.

– Luftfarten står fortsatt midt i krisen og den kommer til å fortsette fremover også, sier John Eckhoff, talsmann i SAS.

SAS: – De fleste flygerne er tilbake på jobb

Men sammenligner vi med situasjonen for ett år siden, er bildet lysere nå.

– På et tidspunkt var nærmest alle permittert – kun en håndfull nøkkelpersonell var på jobb. Nå er alle flygerne i SAS tilbake i jobb, med unntak av 30 prosent av de danske styrmennene, som fremdeles er permittert, sier Eckhoff.

Dette gjelder flygerne som har beholdt jobben. Totalt har 550 piloter mistet jobben, hvorav 200 av dem var ansatt i Norge. Før koronapandemien hadde SAS-konsernet 1450 piloter, 600 av dem i Norge. 

Eckhoff forteller at han er positiv med tanke på at disse vil kunne få komme tilbake til selskapet.

– I SAS har oppsagte piloter fem års returrett ved behov i selskapet.  Det er vanskelig å si når vi vil kunne ta tilbake flere. Denne sommeren har med all tydelighet vist hvilken vanskelig situasjon luftfarten er i, med stadig nye restriksjoner. Personalsituasjonen avhenger av når myndighetene både i Norge og rundt om i verden letter reisebegrensningene når smitten avtar. 

– Hvordan ser dere i SAS nå på selskapets fremtid?

– Luftfarten står fortsatt midt i krisen og den kommer til å fortsette fremover også. Men SAS har vært her i 75 år og skal være det foretrukne flyselskapet for reisende til, fra og i Skandinavia også i fremtiden. Det krever at vi tilpasser oss en ny normal – hvordan den ser ut, tør ikke jeg spå her og nå.

Norwegian: – Vært gjennom en rekonstruksjonsprosess

Også i Norwegian er arbeidsskokken betraktelig redusert.

– Det siste året har Norwegian vært igjennom en rekonstruksjonsprosess, og den nye forretningsplanen er basert på en enklere selskapsstruktur og et europeisk rutenettverk uten langdistanse. Som en konsekvens av dette har selskapet gått fra rundt 10 000 ansatte til rundt 2300 ansatte, der de aller fleste nå er ansatt i Norge, sier presseansvarlig Mika Sihvonen til Flynytt.

Han forteller at selskapet har hatt cirka 1700 ansatte permitterte. I dag er alle selskapets piloter med base i Norge helt eller delvis tilbake i jobb.

– Generelt arbeides det med å tilpasse selskapet til en forenklet organisasjon og driftsmodell. Det nye Norwegian vi skal   være et betydelig mer konkurransedyktig selskap enn før med et enda bedre tilbud til kundene. Det gjelder både sammenlignet med hvor vi var før pandemien slo til, men også med tanke på konkurransebildet vi ser for oss i luftfarten fremover, sier han.

Norwegian har ikke oppgitt noen tall på hvor mange av dem som har mistet jobben som var flygere.

Widerøe: – Ingen flygere har mistet jobben

I flyselskapet Widerøe var det ansatt 448 flygere før pandemien.

– Sammen med pilot- og kabinforeningen ble vi enige om at alle gikk med på en felles permitteringsgrad.  Samtlig besetning ble permittert 40 prosent da landet stengte ned, sier kommunikasjonssjef Carina Solli til Flynytt. 

– Vi hadde drastisk reduksjon i antall flyvinger da Covid-19 traff landet i fjor.  Samtidig har vi i stor grad opprettholdt alle FOT-rutene (forpliktelse til offentlig tjenesteytelse, red.anm.), og ingen av våre fly har vært parkert under pandemien.

Hun forteller videre at ingen flygere har mistet jobben.

– Det har kun vært naturlig avgang og ansettelsesstopp.  Derimot har vi inntak av nye piloter/styrmannkurs denne høsten. Per august 2021 har vi 425 flygere ansatt i Widerøe.

 

Powered by Labrador CMS