Flyplassituasjonen på Østlandet:

KOMMER TILBAKE: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård lover å komme tilbake med flere i svar når det ghelder hvor allmennflymiljøet på Kjeller skal ha tilhold i fremtiden.

Vent-og-se-svar om småflyplass for Oslo

Fremdeles ingen konkrete svar i den langdryge "småflyplass i Oslo-området"-saken.

Publisert Sist oppdatert

Hverken spørsmål knyttet til småflyplass-saken for Oslo-området som har pågått i en årrekke, eller til den ferske, varslede mulige utredningen om en gjenåpning av Rygge, gir så langt konkrete svar.

Norges Luftsportforbund så for seg gode løsninger for småflytrafikken på Rygge da den nye Samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård (Ap)  i Stortinget bebudet en utredning om gjenåpning av Rygge. Samtidig øynet NLF flere mulige løsninger i den vel kjente småflyplass-saken.

Les også: Vil ha småfly til Rygge

Flynytt har fremmet flere spørsmål om sakskomplekset til Samferdselsminister Nygård, og har fått dem besvart i en e-post.

Venter anbefalinger

  - Stortinget vedtok i juni at regjeringen skal legge frem en plan for Stortinget med en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området. Hva er status i denne saken? 

 -  Avinor er, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, i ferd med å ferdigstille en utredning av ulike alternativer for en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området. Anbefalingene i denne utredningen vil gi premissene for den videre fremdriften.  

Det er i dag ledig kapasitet og gode fasiliteter for småflymiljøet på Rygge, som er den flyplassen som ligger nærmest Oslo sentrum foruten Gardermoen og Kjeller.

  - Dersom Rygge blir avlastningsflyplass for Oslo Lufthavn, slik Østfold Arbeiderparti ønsker, kan statsråden bekrefte at hele eller deler av småflyvirksomheten som i dag  er på Kjeller også vil bli flyttet til Rygge? 

 - Rygge er ett av alternativene som inngår i den nevnte utredningen. Hvorvidt Rygge vil kunne fungere som småflyplass i kombinasjon med en kommersiell lufthavn må vi komme tilbake til, dersom det blir aktuelt.

Mandat ikke avklart

I forbindelse med utbyggingen og finansieringen av hovedflyplassen på Gardermoen ble det satt av 50 millioner kroner til å etablere en ny småflyplass i Oslo-området. I et svar til Erlend Wikborg (FrP)  27. oktober 2021, svarte statsråden at han nå vil nedsette et uavhengig utvalg for å se på fremtidig kapasitet på Oslo lufthavn. 

  - Kan statsråden bekrefte at flyplassbehovet for småflyaktiviteten i Oslo-området vil inngå i denne utredningen? 

  - Det må vi komme tilbake til når mandatet for utredningen foreligger.

  -  Når avgjøres mandatet, når nedsettes utvalget og hvilken tidsfrist kan man nå antyde vil bli gitt ?

  - Dette er foreløpig ikke tatt stilling til, og er noe vi må komme tilbake til.

 

Powered by Labrador CMS