Flyplassituasjonen på Østlandet:

ENDELIG AVKLARING?: Samferdselsdepartementet opplyser at de tar sikte på en endelig avklaring i god tid før Kjeller etter planen skal stenge ved utløpet av 2023. Foto: Torkell Sætervadet

Vil ha svar om småflyplass i 2021

Norges Luftsportforbund ber om at regjeringen i 2021 gir en avklaring på den 28 år gamle saken om ny småflyplass for Oslo-området, men de får ingen løfter fra Samferdselsdepartementet.

Publisert

Norges Luftsportforbund (NLF) anmoder Samferdselsdepartementet om å se til Danmark, og henviser til den vel fungerende løsningen GA-trafikken i Københavnområdet har fått med Roskilde lufthavn.

Roskilde ligger rundt 30 minutters reise med bil eller tog fra hovedstadens sentrum, og ansees nå som en av Europas beste GA-flyplasser.

Roskilde er åpen for 121.000 flybevegelser i året, i praksis er 84.000 av disse nå utnyttet. 33.000 av disse er skoleflyvninger og 40.000 rene privatflyvninger. Resten er business-jet-maskiner og helikopter-bevegelser.

- Se til Danmark!

Roskilde er åpen alle dager året rundt, har fullt IFR-utstyr og to baner på henholdsvis 1500 og 1800 meter.

 - Det er en forventning i flymiljøet om at vi får en løsning på småflytrafikken i Oslo-området i løpet av 2021. Vi oppfordrer norske samferdselsmyndigheter til å la seg inspirere av hvordan danskene har lagt til rette for småflytrafikken i København-området, sier generalsekretær John Eirik Laupsa i NLF til Flynytt.

– Roskilde er nær hovedstaden og dedikert til småflytrafikk. Driften er eieren av Kastrup sitt ansvar, avgiftsnivået er lavt og konsesjonen har rikelig med bevegelser. Alt dette er politisk bestemt av samferdselsmyndighetene. 

 -  Bruk ledig kapasitet

– De norske samferdselsmyndighetene må trå til. Her på fjellet kjemper vi med nebb og klør for å beholde Kjeller. Samtidig sliter småflyene med å få god tilgang til Rygge. Og på Eggemoen ligger det et fantastisk potensial som ikke blir fullt utnyttet, sier Laupsa. 

Generalsekretæren sier videre at det er en offentlig oppgave å legge til rette for småflytrafikken.

- Dette ble konstatert allerede da Stortinget vedtok å legge ned Fornebu. Forutsetningen for at småflyene ikke skulle bli med til Gardermoen var at det skulle etableres en egen småflyplass. 

Må se flere ti-år fremover

Laupsa mener det er viktig at fremtidige generasjoner ikke fratas muligheten til å ta del i «luftfartens grunnskole». 

- Regjeringen må se flere tiår frem i denne saken. Utviklingen innen elektrisk luftfart gjør at det å fly blir både billigere og enklere, samtidig som disse flyene vil være støysvake. Det vil gjøre at aktiviteten vil ta seg kraftig opp, spesielt i hovedstadsområdet der flest bor, sier han.

NLF opplyser at Roskilde har hangarplass til cirka 130 fly, og de er i ferd med å utvide denne kapasiteten. På drivstoff-siden til byr plassen 100 LL, Jet A-1 og UL 91. Avgiftene for å bruke plassen er bestemt av politikerne og skoleflyging har sterkt rabatterte avgifter. 

Plassen eies av Københavns Lufthavne A/S (som også eier Kastrup), samt den danske staten og noen mindre, private eiere. 

Regjeringen gir ingen løfter

– Det er avgjørende at en permanent løsning ligger så nær hovedstaden som mulig, slik som i Danmark. Eggemoen og Rygge fremstår som de eneste reelle alternativene, dersom Kjeller avvikles og det besluttes at det ikke skal bygges ny småflyplass. Gardermoen har flott infrastruktur med nærheten til hovedstaten, men vi mener myndighetene først og fremst bør se til flyplasser med tilgjengelig kapasitet for den type operasjoner det her er snakk om, sier Laupsa.

Flynytt har spurt Samferdselsdepartementet: -  Vil NLF få en avklaring av denne saken løpet av 2021 som de fremmer et ønske om?

Informasjonsavdelingen i Samferdselsdepartementet svarer dette i en e-post:

«Samferdselsdepartementet jobber med å avklare spørsmålet om permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området, og tar sikte på en endelig avklaring i god tid før Kjeller etter planen skal stenge ved utløpet av 2023.»

Powered by Labrador CMS