Flyplassituasjonen på Østlandet:

Over 2000 personer møtte opp på Kjeller flyhistoriske kulturparks (KFK) folkeaksjon på Kjeller flyplass i september 2022.

Nei til fly og by på Kjeller

Lillestrøms politikere inviteres av kommunedirektøren til å si nei til flygende fly på Kjeller i fremtiden.

Publisert Sist oppdatert

Saken skal behandles i Lillestrøm kommunestyre 29. mars, og saksfremlegget ble lagt ut på formiddagen fredag 3. mars.

Lillestrøms ordfører Jørgen Vik skriver i en e-post til Flynytt at kommunen ikke har fått løfter om økonomisk drahjelp fra Staten, og at Lillestrøm selv ikke har penger.

En fersk analyse fra Menon Economics, utført på oppdrag fra Kjeller Flyhistoriske kulturpark, konkluderer med at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bevare et senter for levende flyhistorie.

- Har ikke penger

Kommunedirektøren i Lillestrøm deler ikke dette synspunktet. Ordfører Jørgen Vik (Ap) skriver til Flynytt:

- Noen må betale dette. Menon sier det er betalingsvilje. Det er en ubeskyttet påstand. Etter mitt syn må pengene bevilges av Staten. Jeg har arbeidet for å få en avklaring fra regjeringen om de vil bevilge. Det har ikke kommet noe som tyder på at staten vil bidra økonomisk. Lillestrøm kommune har ikke pengene.

Kan ikke anbefale

I saksfremlegget fra kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm, som politikerne skal ta stilling til, står det blant annet: Med bakgrunn i kostnaden ved å etablere og å drifte et luftfartøyvernsenter og de ressursene det vil kreve å ha ansvaret for sikkerheten, slik ROS-analysen( risiko- og sårbarhetsanalyse - red/anm) viser, kan ikke kommunedirektøren anbefale at kommunen legger til rette for flyvende veteranfly i lufta i framtiden.

Konklusjonen underbygges av ROS-analysen, den økonomiske analysen og manglende signaler om økonomisk bidrag fra staten.

Settes mot skole og barnehager

Kommunedirektør kan ikke anbefale å prioritere luftfartøyvernsenter med flyvirksomhet innenfor kommunale rammer, fordi dette vil gå på bekostning av viktige tjenesteområder i kommunen.

Det vises blant annet til skolebehovsplanen, barnehagebehovsplanen og behovsplanen for Helse og mestring som nå fremmes til politisk behandling.

Kommunedirektøren anbefaler at arbeidet med kommunedelplan for Kjeller flyplassområde igangsettes, men uten at det legges til rette for at veteranfly kan lette og lande på Kjeller i framtiden.

Det anbefales at de kulturhistoriske verdiene, inkludert den viktige flyhistorien på Kjeller, skal ivaretas og prege arbeidet med utviklingen av området. Kjeller flyplassområde skal utvikles til et fremtidsrettet, attraktivt og bærekraftig vekstområde i kommunen.

Flynytt oppdaterer saken.

Powered by Labrador CMS