KJELLER FLYPLASS:

VIL FREDE: Riksantikvaren går inn for å bevare store deler av Kjeller. Flyplassen er en av verdens eldste og har en rik fly-og militærhistorie. Foto: Riksantikvaren
VIL FREDE: Riksantikvaren går inn for å bevare store deler av Kjeller. Flyplassen er en av verdens eldste og har en rik fly-og militærhistorie. Foto: Riksantikvaren

Riksantikvaren vil frede store deler av Kjeller flyplass

Har undersøkt de kulturminneverdien ved flyplassen og foreslår en omfattende fredning.

Publisert

Nå starter Riksantikvaren fredningsprosessen for Kjeller flyplass. Hensikten er å sikre både vern og fremtidig utvikling av flyplassen og området rundt, skriver han i en pressemelding.

Riksantikvaren vil frede mange av de eldste forsvarsbyggene i tillegg til andre installasjoner på Kjeller. Bygningene som er foreslått fredet inkluderer de to hangarene. 

- Målet med fredningen er å ivareta de kulturhistoriske verdiene på Kjeller knyttet til samferdsels- og forsvarshistorien, står det å lese i pressemeldingen.

Forhøyet kulturminneverdi

Rullebanen fredes ikke som et anlegg, men vil omfattes av en områdefredning – en beskyttelsessone rundt de fredete anleggene.

- Kjeller flyplass er med sin kontinuerlige drift siden tidlig 1900 - tall og høye alder en av verdens eldste flyplasser. Kulturminneverdiene blir forhøyet gjennom Kjellers fortid som utdanningssted for flygere og teknisk personell, produksjon av fly ved flyfabrikken, både på lisenser og etter eget design, som operativ base for Hærens flyvåpen, samt en rik krigshistorie som bombemål og base for allierte og aksemakter, skriver Riksantikvaren i sin redegjørelse.

Han understreker at fredningen ikke er til hinder for fortsatt veteranflyvirksomhet. Det presiseres imidlertid at en slik virksomhet må avklares med eiere og Skedsmo kommune. Riksantikvaren går inn for fredning av kulturminnene på Kjeller, og legger ikke føringer på bruken av dem. 

Ønsker innspill 

Meldingen om oppstart er det første trinnet i en fredningsprosess. 

Riksantikvaren ønsker innspill til det varslede omfanget av fredning. Fristen til å uttale seg til meldingen om oppstart av fredning er seks uker. Deretter vil det bli utarbeidet et fredningsforslag, som skal legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Kjeller er en av verdens eldste flyplasser og har hatt flyaktivitet siden 1912. 

Det har lenge vært stor usikkerhet knyttet til hva som vil skje med området når Forsvaret forlater plassen i 2023. I januar 2017 ble det kjent at AIM Norway hadde solgt 100 mål av det omdiskuterte området på Kjeller til eiendomsutvikler Aspelin Ramm. Forslaget om fredning inkluderer bygninger Aspelin Ramm har kjøpt.

Les også: Første del av Kjeller er solgt

Skedsmo kommune er i gang med å utarbeide en kommunedelplan for området. Riksantikvaren og kommunen samarbeider om å få frednings - og planleggingsprosessen til å ivareta både vern og utvikling av området.

Les mer om Kjeller flyplass HER.

Powered by Labrador CMS