8,33 khz

EU besluttet i 2012 at alle flyradioer som brukes i Europa fra og med 1. januar 2018 må være av rimelig ny dato slik at de kan stilles om til en separasjonen mellom de ulike kanalene på 8,33 kilo-Hertz (kHz) mot tidligere 25 kHz. EU-forordningen åpner for unntak så lenge de har begrensede ringvirkninger på frekvenssituasjonen i Europa.
EU besluttet i 2012 at alle flyradioer som brukes i Europa fra og med 1. januar 2018 må være av rimelig ny dato slik at de kan stilles om til en separasjonen mellom de ulike kanalene på 8,33 kilo-Hertz (kHz) mot tidligere 25 kHz. EU-forordningen åpner for unntak så lenge de har begrensede ringvirkninger på frekvenssituasjonen i Europa.

Norge får beholde omfattende flyradiounntak

Flyr du kun etter de visuelle flygereglene i Norge, kan du beholde din gamle flyradio til 31. januar 2025.

Publisert

Fra 1. januar 2018 skal alle flyradioer som benyttes i europeisk luftrom i utgangspunktet være konvertert til en kanalseparasjon med 8,33 kHz som følge av en EU-forordning.

Dette vil erstatte 25 kHz som er dagens separasjonsstandard, og hensikten er å skape mer plass til nye flyradiofrekvenser i et frekvensspektrum som særlig i sentrale deler av Europa er sprengfullt. 

Les også: Usikkerhet om norsk flyradiounntak

Unntaksadgang til besvær

EU-forordningen åpner for unntak så lenge de har begrensede ringvirkninger på frekvenssituasjonen i Europa, og i desember i fjor meldte Norge fra om at unntaksadgangen for statsluftfartøy og allmennflyging vil benyttes fram til 31. desember 2025.

Eurocontrol Network Manager, som har det koordinerende ansvaret for flyradiofrekvenser i Europa, avga imidlertid en rapport i sommer som tydet på at de mange unntakene som var innmeldt ville få negative konsekvenser.

Det norske unntaket var av dem som ble ansett for å kunne få ”major impact on the network”. De siste månedene har det derfor hersket usikkerhet om unntaket blir fjernet eller modifisert. 

Fortsatt unntak for allmennflyging

Nå ligger fasiten på bordet etter at Luftfartstilsynet har hatt møte med EU-kommisjonen forrige uke: Det vil ikke være noe luftrom i Norge som er relevant for allmennflygere som flyr etter de visuelle flygereglene hvor det stilles krav til 8,33 kHz kanalseparasjon før 31.12.2025.

Dermed får allmennflygerne i praksis åtte år på seg for å bytte radio.  

Innføringen av EU-forordningen får imidlertid visse andre konsekvenser: Bakkefrekvensene på Gardermoen (eksempelvis for de-ice) må flytte til 8,33 kHz-frekvensen innen juni 2018. Innen samme frist vil selskapsfrekvensene for Widerøe og SAS i hele Norge legges om til en senterfrekvens på 8,33 kHz-rasteret. 

Ledige kanaler i Europa i de ulike landene.
Ledige kanaler i Europa i de ulike landene.

IFR-reiseplaner kan bli avvist

For allmennflygere som flyr etter instrumentflygereglene (IFR) kan situasjonen være en annen. IFR-reiseplaner som ikke bekrefter flyradio med 8,33 kHz separasjon kan nemlig komme til å bli avvist av Eurocontrols system fra 1. januar neste år.

Kravet til ny flyradio gjelder dessuten med full styrke i de fleste andre europeiske land, uavhengig om man flyr visuelt eller etter instrumentflygeregler. 

Helt alene med omfattende unntak er Norge imidlertid ikke: Både Finland og Danmark har svært omfattende unntak, mens Sverige bare har unntak for en liten håndfull frekvenser benyttet for luftsport og liknende.

- Svært gledelig 

Generalsekretær i Norges Luftsportforbund, John Eirik Laupsa, er glad for utviklingen saken har tatt.

- Det er svært gledelig å kunne konstatere at den planen vi la lang tid tilbake nå har vist seg å holde helt til mål. Luftfartstilsynet har lyttet til innspillene fra allmennflymiljøet og tilsynets gode håndtering av saken har ført til den løsningen vi nå har fått bekreftet, sier han til Flynytt.

- I tillegg til tilsynet, har flere av forbundets tillitsvalgte og ansatte jobbet mye med saken som er av stor økonomisk betydning for klubber og andre flyeiere, legger han til.

Laupsa forteller at det hele oppleves langt bedre når det nå er bekreftet at utskiftingen av radioer i stor grad kan gjøres når utstyret er modent for utskifting og ikke når et regelverk som ikke er forankret i sunn fornuft avgjør.

- Med den tiden vi nå har på oss vil mye godt fungerende radioutstyr kunne være i bruk i flere år fremover i luftfartøy som kun opereres innenlands og i relativt enkle operasjoner. En stor takk til alle dere som har vært med å dra i land denne lagseieren!

Les mer: Norsk luftsport risikerer millionregning – nytt flyradiosystem med 8,33 kHz kanalinndeling fra 1. januar 2018

Powered by Labrador CMS