Kjeller:

MILJØGIFTER: Det er funnet miljøgifter på Kjeller. Nå jobbes det med å få en oversikt over omfanget før en opprydding kan starte.
MILJØGIFTER: Det er funnet miljøgifter på Kjeller. Nå jobbes det med å få en oversikt over omfanget før en opprydding kan starte.

Forsvarsbygg lover å miljørydde en million kvadratmeter

- I all hovedsak samsvarer funn og resultater med det vi forventet på forhånd, sier delprosjektleder Pål S. Henriksen på miljø i Forsvarsbygg. Han mener det er for tidlig å si noe om hva oppryddingen vil koste.

Publisert

Nylig ble det kjent at giftfunn giftfunn på Kjeller kan true kommunens boligplaner. Foreløpige undersøkelser av grunnen på området viser funn av miljøgifter som det vil bli kostbart å rydde opp i, meldte Romerikes Blad.

- I all hovedsak samsvarer funn og resultater med det vi forventet på forhånd. PFAS-forurensning ble blant annet bekreftet, hvilket var å forvente. PFAS-forurensing stammer fra brannskum, og finnes omtrent på samtlige flystasjoner i Norge som har hatt brann- og øvingsvirksomhet. Det er ikke overraskende å finne forurensning på en eiendom som har hatt omfattende og tung teknisk drift i over hundre år, sier delprosjektleder Pål S. Henriksen på miljø i Forsvarsbygg til Flynytt.  

Kan ikke si noe om pris

Nå lover Forsvarsbygg at de skal miljørydde en million kvadratmeter. Arbeidet skjer i dialog med Skedsmo kommune og miljøvernmyndighetene, men først skal det foretas flere undersøkelser. 

- Vi vil gjennomføre omfattende miljøundersøkelser i 2018 og 2019, men vi kan ikke utelukke at det også blir oppfølgende undersøkelser i 2020. Planen er å starte miljøoppryddingen når dette er gjennomført. Tomten er stor, og miljøryddingen blir en stor oppgave som vil ta tid, sier Henriksen.

Han mener det er for tidlig å si noe om kostnadsrammene før kartleggingsarbeidet er ferdig. Da det ble gjort et anslag i 2005, kom man frem til at en opprydding av fyllingen ville kostet 30 millioner kroner. 

Skal gjøre risikovurdering

- Kan man risikere å gjøre så alvorlige funn at boligbygging i enkelte områder ikke vil være mulig?

- Vi er i planprosess med Skedsmo kommune om fremtidig arealformål for Kjeller. All forurensning, som viser seg nødvendig å sanere, vil Forsvarsbygg rydde opp i - uansett, forteller prosjektleder Therese Frivåg Lund i Forsvarsbygg. 

Det er en omfattende oppgave de står ovenfor.

- Vi vil først skaffe oss full oversikt over omfang, risiko og konsekvenser av forurensingen på flyplassen. Forsvarsbygg har engasjert en uavhengig ekstern konsulent som fra og med 2018 vil gjennomføre de fysiske miljøundersøkelsene. Det er for eksempel aktuelt å grave, sjakte, ta overflateprøver, etablere overvåkningsbrønner, etablere et større vannovervåkningsprogram og ta sedimentprøver i vann - for å nevne noe, sier Henriksen.

- Når vi har full oversikt over omfanget av forurensingen på flyplassen, vil konsulenten gjennomføre en såkalt risikovurdering i henhold til Miljødirektoratets veileder. Når miljømyndigheten har fattet vedtak i saken kan gjennomføringen av tiltakene begynne. I korte trekk vil da forurensede masser graves opp og fraktes til godkjent mottak, sier Henriksen.     

Eier 90 prosent

I tillegg til tradisjonell miljøprøvetakning, vil Forsvarsbygg også bruke et magnetometer.

- Det er en svært avansert metalldetektor på hjul som kan lokalisere og avgrense avfallsfyllinger, deponi og andre nedgravde forekomster. Vi har inngående kompetanse i bruk av dette verktøyet, blant annet fra skytefeltet på Hjerkinn. Vi har innhentet god informasjon om nedgravde forekomster på Kjeller, blant annet fra det flyhistoriske miljøet, sier Henriksen.

Forsvarsbygg eier 90 prosent av området på Kjeller. Eiendomsutvikleren Aspelin Ramm har kjøpt de resterende ti prosentene av området.

Som kjent ønsker kommunale politikere å bygge en ny bydel i området når Forsvaret forlater plassen i 2023. Planene er blitt møtt med store protester, både fra flymiljøet og lokalbefolkningen.

Les mer om Kjeller flyplass HER.

Powered by Labrador CMS