Wilhelm Mohr lærte å fly Tiger Moth ved Hærens flyveskole på Kjeller i 1936-1937. Her er Mohr foran Saab Safir 11. juni 2014 etter å ha markert 100-årsjubileet for Norges første sivile flysertifikat som Roald Amundsen tok.

Wilhelm Mohr er død

Generalløytnant Wilhelm Mohr døde på Diakonhjemmet i går 26. september. Mohr ble 99 år gammel.

Publisert Sist oppdatert

Wilhelm Mohr hadde en omfattende karriere innen norsk luftfart. Han er særlig kjent for sin innsats under andre verdenskrig, der han blant annet var med å bygge opp «Little Norway» i Canada. Han har ved to anledninger fått Krigskorset med sverd for sin innsats for landet. 

Etter noe praksis som hjelpegutt i gymnasietiden, gjennomgikk Mohr Hærens Flygeskole fra 1936 til 1937. Han tok deretter Krigsskolen.

Sentral krigsflyger

Videre planer om å bli flyingeniør fikk en stopp ved krigens utbrudd. Generalløytnant Mohr tjenestegjorde som flyger og nestkommanderende ved speidervingen ved Trøndelag flygeavdeling på Værnes 9. april 1940. Han fløy Fokker under krigsutbruddet og deltok blant annet ved Røros og Lesja.  

Som sjef for Trønderlag flyavdeling ledet han kampen mot tyskerne og kjempet blant annet i Dombås-traktene.

Mohr ble overført med en skøyte til England i mai 1940. Deretter fulgte tjeneste, først i Canada med oppbyggingen av «Little Norway». I 1941 gikk ferden til 332 (Norwegian) Squadron i England, der Mohr senere ble sjef. 

Opptatt av flysikkerhet

Generalløytnant Mohrs interesse favnet alltid luftfartens utvikling som helhet. Etter krigen hadde han en rekke nøkkelposisjoner i norsk luftfart, herunder i egenskap av sjef for Luftforsvaret i perioden 1963–1969. Han var også mangeårig formann i den sivile havarikommisjonen. 

Mohr var dessuten president i Norsk Aero Klubb – forløperen til Norges Luftsportforbund – fra 1970 til 1976.  

Flysikkerhet gikk som en råd tråd gjennom Mohrs befatning med flyging og flygetejeneste. Innen Luftforsvaret formulerte han dette som: Nok trening, disiplin, nitid påpasselighet alltid og overalt - og at man trives.  

Luftfartens store mann

Mohr sa fra seg formannskapet i Flyhavarikommisjonen i 1989. Han gjorde senere en stor innsats som foredragsholder. Blant annet delte han sine erfaringer fra krigsårene til en ny generasjon offiserer i Luftforsvaret.

I tillegg til Krigskorset med sverd, mottok Mohr også det britiske Distinguished Flying Cross og den amerikanske Legion of Merit. I 1964 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden og han innehar også en rekke andre utenlandske ordener.

Når Mohr nå har gått bort, har Norge tapt en av sine mest sentrale skikkelser innen luftfart. 

Powered by Labrador CMS