Luftsport:

PLANER: Avgjørelsen i kommunestyret betyr ikke at et luftsportssenter i Sørum er vedtatt, men man kan nå starte arbeidet med å foreslå en regulering av området.
PLANER: Avgjørelsen i kommunestyret betyr ikke at et luftsportssenter i Sørum er vedtatt, men man kan nå starte arbeidet med å foreslå en regulering av området. 

Flertallet i kommunestyret i Sørum sier ja til å jobbe videre med planene for et luftsportssenter i Krokstad

Nå starter arbeidet med å utrede reguleringsplan. I tillegg skal en rekke punkter konsekvensutredes.

Publisert

Et flertall i kommunestyret i Sørum vedtok 13. september å si ja til å utrede en reguleringsplan som legger til rette for et nasjonalt luftsportsenter på Krokstad.

Skal konsekvensutredes

Rådmannen hadde på forhånd innstilt at Sørum kommune skulle gå videre med planene. Sp, SV og Miljøpartiet de grønne stemte mot rådmannens forslag.

Avgjørelsen i kommunestyret innebærer ikke at et luftsportssenter i Sørum er vedtatt. Det som nå er slått fast er at man kan starte arbeidet med å foreslå en regulering av området. 

I tillegg skal en rekke punkter konsekvensutredes, deriblant støy, betydningen for landbruket, infrastruktur, friluftsliv og naturverdier.

Selskapet som skal foreta undersøkelsene, Norconsult, vil ikke være ferdig med arbeidet før høsten 2018. 

Usikkert for flygerne på Østlandet

Norges Luftsportforbund (NLF) ønsker at utøverne i løpet av tre til fem år kan ta i bruk et nytt luftsportsenter som huser alle seksjonene i NLF: Ballong, seilfly, mikrofly, motorfly, fallskjerm, modellfly, hang-, para- og speedgliding.

Forslaget kommer som følge av at situasjonen for allmenflygerne på Østlandet har vært usikker i en årrekke. Allerede da det ble klart at Fornebu skulle avvikles som småflyplass begynte letingen etter en alternativ flyplass sentralt på Østlandet. Oppgaven ble så krevende at Samferdselsdepartementet ga den opp i 1998, med Stortingets velsignelse.

Bevilgningen på 50 millioner kroner (”Fornebu-potten”) som var avsatt til ny småflyplass ble isteden fordelt til oppgradering av eksisterende flyplasser for allmennflyformål, blant annet Gardermoen, Kjeller, Notodden, Rakkestad, Jarlsberg og Rygge.   

Per i dag er situasjonen for pilotene på Rygge fremdeles uavklart, mens både Hokksund, Hamar – Stafsberg og Norges største småflyplass Kjeller lever usikre liv.

Rullebaner, hoppefelt og hangarplass til 100 fly

NLF opplyser at samtidig som Norconsult foretar sine undersøkelser vil luftsportforbundet prioritere å føre en god dialog med alle interessentene i prosjektet, samt jobbe videre med hvordan prosjektet skal finansieres.

Skisseprosjektet startet i fjor høst. Planen for det nye senteret inkluderer blant annet:

  • Rullebane på 1000 meter * 18 meter
  • Egen modellflybane
  • Et eget hoppfelt for fallskjermutøvere
  • Dedikert plass til publikum med muligheter for servering
  • Areal for hangarplass til over 100 fly
  • Utstyrt for visuell flyging dag og natt
  • På sikt muligheter for kontoret

Dersom det blir vedtatt å etablere luftsportssenteret på Sørum håper man å kunne starte byggeprosessen i 2019.

 Les også: Her er planene for det nye luftsportsanlegget på Krokstad

Powered by Labrador CMS