Winglet-killer på fransk

Winglets har etterhvert blitt standard på kommersielle fly og kan typisk redusere drivstofforbruk med opp til et par prosent. Fra Frankrike kommer nå en helt ny løsning som omdanner drag knyttet til vingetippvirvler til skyvekraft. Den nye vingetuppen har fått navnet Minix og kan redusere drag med så mye som 6-14 prosent. Eksperimentfly av typen RV-8 fra Vans er testplattform, men i neste runde skal sertifiserte fly dra nytte av den nye teknologien.

Publisert

Winglets har etterhvert blitt standard på kommersielle fly og kan typisk redusere drivstofforbruk med opp til et par prosent. Fra Frankrike kommer nå en helt ny løsning som omdanner drag knyttet til vingetippvirvler til skyvekraft. Den nye vingetuppen har fått navnet Minix og kan redusere drag med så mye som 6-14 prosent. Eksperimentfly av typen RV-8 fra Vans er testplattform, men i neste runde skal sertifiserte fly dra nytte av den nye teknologien.

files/content/news/LISA/DSC_9456.jpg

Innretningen er slett ikke helt ny: Oppfinneren Christian Hugues hadde allerede den første prototypen klar i 1997, og Flynytt presenterte løsningen så tidlig som i 2004. Nå har imidlertid produktet for alvor begynt å ta av: Testene som er gjort viser at den nye vingetuppen kan redusere drag med minstseks prosent for fly og 14 prosent for vindmøller, og den amerikanske produsenten av flydeler i kompositt, VX Aerospace i Washington, har sikret seg produksjonsrettighetene. Vingetuppen skal gjøres tilgjengelig for sertifiserte småfly såvel som for større passasjerfly.

Løser et gammelt problem

Winglets virker i prinsippet som en demning for luft og vil til en viss grad blokkere vingetippvirvlene, men virvlene er stadig vekk til stede og forårsaker drag såvel som farer for andre luftfartøy. Minix går mer grunnleggende til verks og klarer å overføre motstanden til skyvekraft gjennom å installere et slags rør i forlengelsen av vingetuppen som har en spiralformet slisse. Resultatet er at vingetippvirvlene blir kraftig redusert, med bedre drivstofføkonomi som resultat.

Vingetuppen adresserer tre trykkområder som er kjent fra aerodynamikken: Det lokale trykket i forkant avvingen, det reduserte trykket forårsaket av øvre vingeflate og det økte trykket på vingens underside. På en vanlig vinge utjevnes disse trykkforskjellene gjennom dannelsen av selve vingetippvirvelen. Med Minix-vingetuppen blir det ganske annerledes: Virvelen fanges opp av sylinderen, luften aksellereres og fører til en skyvekraft.

Minix finnes i to varianter, en for fly som flyr saktere enn Mach 0.4 og en for fly som flyr opp til Mach 0.8.

Powered by Labrador CMS