Stafsberg:

Hamar kommune vedtok i fjor å kutte bevilgningene til Hamar flyplass, Stafsberg.
Hamar kommune vedtok i fjor å kutte bevilgningene til Hamar flyplass, Stafsberg.

Vil kjempe for Stafsberg flyplass

- Vesentlig for Hamar å ikke miste den infrastrukturen som er bygd opp og utviklet de siste 70 årene.

Publisert

Hamar kommune vedtok i 2016 å kutte alle bevilgninger til Hamar flyplass, Stafsberg, med tanke på at en mener flyplassen bør legges ned.

I kommentarer til kommuneplanen, er det pekt på at flyplassområdet er egnet som framtidig boligområde. Dette var bakgrunnen for at Hedmark Flyklubb og Hamar, Gjøvik og Lillehammer fallskjermklubb på nyåret gikk sammen om å danne et nytt driftsselskap for plassen, Innlandet LuftsportssenterAS.

Vil befare Stafsberg

21. juni var en stor gruppe interesserte samlet hos Hedmark Idrettskrets for å drøfte den videre innsatsen for å bevare og drifte Stafsberg. NLF stilte med både generalsekretær Jon Erik Laupsa og to eksperter: Jan Lilleby og Torkell Sætervadet.

Møtet dvelte ved to hovedutfordringer:

  • Å drifte plassen og dekke inn årlige driftsugifter.
  • Å påvirke beslutningstakere i kommune, fylke og stat, slik at planer om alternativ bruk av plassen legges bort.

Når det gjelder å drifte plassen, går en ut fra at dette kan gjøres innenfor en økonomisk ramme på cirka 400 000 kr per år. Dette mente en å kunne klare å dekke inn gjennom flyplassavgifter og andre tiltak.

Rent praktisk er en driftsorganisasjon allerede på plass, og plassen er som tidligere – med visse unntak –  døgnåpen.

Viktig infrastruktur

På møtet ble det lagt frem en rekke momenter som er relevante for både flyplassdiskusjonen i Hamar og mer generelt.

Foruten argumenter som vil være kjent fra før, slike som nasjonalt og regionalt behov for en plass for ambulanse, rednings og søk -tjenester, sikkerheten ved å ha en døgnåpen plass med tilgang på alle typer flydrivstoff mellom Oslo og Trondheim mv., kom det opp nye opplysninger om hvordan både Avinor og de største internasjonale flyfabrikkene nå arbeider mot en oppgradert luftfartsstrategi.

Der vil det være behov for bynære flyplasser for mindre og støysvake fly.

Vi befinner oss på et punkt i historien, der en om svært få år vil kunne få sterk kritikk for ikke å ha tatt vare på den luftfartsinfrastrukturen en har.

Rask elektrisk utvikling

Utviklingen når det gjelder elektriske fly og hybridløsninger går overraskende fort. Og amerikanske Boeings datterselskap for elektriske fly, ZUNUM, har kastet sine øyne på Norge i jakten på egnede utviklingsområder for fremtidige, elektriske løsninger, mens Airbus presenterte en elektrisk maskin i Oslo på nyåret.

I dette perspektivet ble det påpekt at det blir ganske vesentlig for Hamar ikke å miste den infrastrukturen som er bygd opp og utviklet de siste 70 årene. 

NLF har, som kjent, bygd opp et solid luftsportssenter utenfor Elverum. Dette, sammen med tillbudet på Reinsvoll, kan langt på vei dekke behovene for luftsportutøvere i Hamarregionen dersom Stafsberg legges ned, men om så skjer vil Hamar kommune miste muligheten for å være med på en industriutvikling i milliardklassen.

Dette blir det en oppgave for Innlandet luftsportssenter å gripe tak i og opplyse om. Lederen for Hedmark flyklubb, Geir Andersen kunne konstatere at blant de frammøtte var det stor ståpåvilje for å møte disse utfordringene.

Powered by Labrador CMS