Vil ha landsforening for luftfartøyvern

I Norge er ikke luftfartøy definert i vernesammenheng, i motsetning til hva gjelder andre fartøy, båter eller rullende materiell som biler og tog. Nå vil veteranflyentusiast Morten Haave etablere en landsomfattende forening for luftfartøyvern for å dreie norsk vernetankegang i en luftigere retning.

Publisert

I Norge er ikke luftfartøy definert i vernesammenheng, i motsetning til hva gjelder andre fartøy, båter eller rullende materiell som biler og tog. Nå vil veteranflyentusiast Morten Haave etablere en landsomfattende forening for luftfartøyvern for å dreie norsk vernetankegang i en luftigere retning.

– Initiativet har grodd fram som en følge av blant annet arbeidet med å bevare Kjeller flyplass og gjennom behovet for å ta vare på nasjonale klenodier som Gladiator 423 med flere, forklarer Morten Haave.

Haave representerer ingen klubb eller forening, men han er aktiv i Kjeller-miljøet som medeier i veteranfly, og han har blant annet bidratt med mulighetsstudien for vern av Kjeller flyplass.

Haave ønsker nå å ta initiativet videre fra den dialogen som ble gjennomført høsten 2015, herunder også dialogen med Riksantikvaren. Sentral i engasjementet er Finn Terje Skyrud (leder av Stiftelsen Kjeller Flyhistoriske Kulturpark).

– Også Lars Øyno (president i EAA Norway) og Øyvind Ellingsen (Warbirds of Norway) har vært inne på liknende tanker, sier Haave til Flynytt.

– Jeg vet at det i tillegg er mange flere lokale foreninger og ildsjeler over hele landet som i mange år har nedlagt en uvurderlig innsats i bevaring og vern av lokal og nasjonal flyhistorie. Hver og en vil derfor kunne representere en viktig brikke i en fremtidig langsiktig levende formidling av luftfartøyvern, forklarer Haave som håper å få alle under én og samme paraply for derigjennom å kunne påvirke myndigheter og andre.

Ikke på vernemyndighetenes radar

– Luftfartøy er pr i dag dessverre ikke definert i vernesammenheng slik som andre fartøy, båter eller rullende materiell som biler og tog.

– Dette som en grov feil, og vi vil derfor søke å bli innlemmet i Kulturvernforbundet for å få dette opp på agendaen, ut over det som allerede kan sies dekket av museer og samlinger som omfattes av museumsordninger og tilskudd, sier Haave.

– Vi ønsker dermed å etablere et tilskudd til det etablerte kulturvernet, ved også å fremme anerkjennelse for fly, flyvende historie og også luftfartøy i bruk.

"Landsforeningen for Luftfartøyvern"

Haave mener at en forening for luftfartøyvern bør være definert som "en landsdekkende interesseorganisasjon til luftfartøyvernets fremme".

– Det er derfor viktig å inkludere alle organisasjoner, klubber, sameie og eiere med veteranfly og historiske fly som har som hovedinteresse å skape best mulig rammebetingelser ved å:

  • Styrke luftfartøyvern ved felles organisering og mandat
  • Styrke samarbeid og kunnskap i Norge
  • Styrke samarbeid og kunnskap internasjonalt
  • Styrke prosesser rundt dokumentasjon og sertifisering av luftfartøy med vernestatus
  • Skape omdømme og anerkjennelse av flygende historiske luftfartøy som viktige kulturbærere
  • Jobbe for bedre rammebetingelser for flygende veteranfly ved støtteordninger og tilskudd fra vernemyndigheter og Riksantikvaren
  • Fremme betingelser for vern av flygende luftfartøy på linje med andre tekniske verneobjekter som biler, båter og fartøy
  • Arbeide for tillemping av avgifter og moms, toll ved import og restaureringsarbeid som omfatter komplette fly, komponenter og deler
  • Arbeide for gunstige kollektive forsikringsordninger for luftfartøy som kan kategoriseres som historisk signifikant nasjonalt eller internasjonalt

– Organisasjonen kan videre bidra til utarbeidelsen av en fremtidig verneplan for luftfart, i samarbeid med museumsmiljøene også med fokus på bevaring av anlegg og objekter som ellers faller ut av verneplaner og prioritering sivilt eller militært, foreslår Haave. Haave tror timingen er svært god, med økende interesse rundt flere veteranfly og større bevissthet om vernebehov.

– Luftfartøyvern som tema blir allerede meget godt mottatt av Riksantikvaren og i Kulturvernforbundet, og vi oppfordres til å organisere oss og søke medlemskap i Kulturvernforbundet!

Haave håper flest mulig vil komme på stiftelsesmøtet som avholdes på Småflyhavna Kjeller onsdag 27. januar i år klokka 19.00.

Powered by Labrador CMS