LUFTFARTØYVERN:

KJEMPER FOR HISTORISKE FARTØY: Lederen i Landsforeningen for Luftfartøyvern, Morten S. Haave, håper å se flere norske veteranfly på vingene. Gloster Gladiator står høyt på ønskelisten.
KJEMPER FOR HISTORISKE FARTØY: Lederen i Landsforeningen for Luftfartøyvern, Morten S. Haave, håper å se flere norske veteranfly på vingene. Gloster Gladiator står høyt på ønskelisten.

Vil ha gamle luftfartøy tilbake i luften

Morten S. Haave og resten av gjengen i Landsforeningen for luftfartøyvern vil sette luftfartøy på det norske vernekartet.

Publisert

- Det er kritisk å få sikret de nasjonale luftfartøyene. Vi kan ikke risikere at prosjekter som Gloster Gladiator og Spitfire MK IV blir solgt til utlandet.

Det sier Morten S. Haave, som er leder i Landsforeningen for luftfartøyvern (LFL). Foreningen så dagens lys i fjor, og er en landsdekkende paraplyorganisasjon for alle som driver med vern og bruk av veteranfly i Norge.

- Handler om formidling

I Norge er ikke luftfartøy definert i vernesammenheng, i motsetning til hva gjelder andre fartøy, båter eller rullende materiell som biler og tog. LFL jobber i dag tett opp mot Kulturvernforbundet, som støtter initiativet og ønsker luftfartøy velkommen som verneobjekter på lik linje med andre fartøy. 

– Det er viktig å sikre at det finnes en måte å bygge opp kunnskap og opprettholde kompetanse på, slik at vi kan holde flyene luftdyktige og ta vare på historien rundt dem i fremtiden, sier Haave, som selv er aktiv i Kjeller-miljøet som medeier i veteranfly. 

LFL-lederen er tydelig på at foreningen skal favne bredt.

– Det er ikke bare motorfly dette dreier seg om. Vi jobber for å bevare alt av gamle luftfartøy, sivilt eller militært, som kan gjøres luftdyktig eller gjenoppbygges i hensikt å ta vare på historie og å formidle. Det finnes for eksempel også mange unike veteranseilfly i Norge, sier han, og poengterer at helikoptre, ballonger og luftskip også omfattes av begrepet.

Haave understreker at flygende luftfartøy handler om bredde i type, bruk og teknologi. 

– På et museum har en ikke muligheten til annet enn å studere et objekt som står parkert. Det blir fort syntetisk, da tablåer og bilder skal gi liv til objektet som er utstilt. Det beste ville være å også holde objektene i live dersom det var mulig. Det at det i Norge i dag finnes en flyvende Bleriot i den ene enden av skalaen og en Starfighter i den andre enden, viser at dette absolutt er mulig. Å se, høre og lukte disse i levende live er noe helt annet enn å lese i en bok eller se en film! 

Haave anslår at det finnes et sted mellom 50 og 75 veteranluftfartøy i Norge, hvorav omkring 40 er luftdyktige. 

 

Gladiator og SpitfireHaave forteller at foreningen har fått til en del siden etableringen i fjor, men er utålmodig. Det fokuseres nå på å få medlemmer og støtte til arbeidet overfor myndigheter og Riksantikvar.

– Den viktigste milepælen er at vi nå har organisert oss og har satt i gang arbeidet med en verneplan i dialog med Forsvarsmuseet og Luftfartsmuseet i Bodø. En verneplan er vesentlig for å få forankret verneverdiene, noe som vil gjøre det lettere å søke om støtte til prosjekter gjennom kulturmidler. Vi jobber blant annet tett opp mot Riksantikvaren for å få til dette.

Foreningen ønsker å gjøre det enklere å søke om midler til drift av luftfartøy. Det er flere norske prosjekter som skriker etter friske midler, men det er ifølge LFL-lederen spesielt to som peker seg ut.

– Vi har bidratt til at Gloster Gladiator 423 fra kampene 9. april 1940 er søkt vernet, og Gladiatorstiftelsen har gjennom oss allerede fått støtte til dette prosjektet som det aller første. Vi jobber også for å bidra til at Spitfire MH603, med sin dokumenterte historie fra de norske skvadronene, blir solgt til Norge. Som den eneste gjenværende Spitfire med norsk historie hører den hjemme her, slik at den kan benyttes til formidling av historien om norske piloters innsats for frihetskampen. 

- Viktig å dra lasset sammenForeningen jobber ikke bare for å bevare maskinene,  men også for å sikre at det finnes personer med den nødvendige kompetansen til å fortsatt holde dem i drift.

– Det er viktig at vi har folk som kan fly, bygge fly i tre og metall, trekke med duk, drive med stempelmotorer, bygge propeller og så videre. Det handler ikke bare om selve flyene, men hele apparatet rundt, sier Haave, som håper at så mange som mulig bidrar til å støtte initiativet til LFL gjennom medlemskap. 

Landsforeningen for Luftfartøyvern

• Ble stiftet 27.01.2016.

• Er en nasjonal paraplyorganisasjon for alle entusiaster, foreninger og klubber som har som formål å restaurere, formidle og operere veteranfly slik de ble bygget. 

• Har som formål å fremme bevaring av verneverdige luftfartøy, og å ivareta det frivillige luftfartøyvernets interesser.

•  Foreningen skal:

– Motivere varig vern, bevaring og bruk av verneverdige luftfartøy.

– Utvikle, informere og styrke kompetansen i flymiljøet og styrke materielle vilkår knyttet til vernearbeidet gjennom dokumentasjon og tekniske godkjenninger.

– Skape kontinuitet og trygghet i fartøyenes eierskap, forvaltning, tilstand og bruk.

–Ta en aktiv lederrolle i utviklingen av verneformer for alle luftfartøy innen rammene av antikvariske verneprinsipper og bevaring.

–Stimulere til synergier og bidra til endringer i vernesammenhenger for luftfartøy.

– Bidra til styrket samarbeid mellom luftfartsmiljøene, museene og luftfartøy-

eierne.

– Sørge for solidarisk og koordinert opptreden overfor myndighetene. 

• Medlemsskap i LFL koster 250 i året. Innmelding skjer ved innbetaling/Vips til bankkonto 1503.83.40635. 

Kilde: LFL

– Det er viktig å støtte opp om arbeidet med historiske fly, etablering av veteranflygrupper, og flyplassene der det flys fra. Spesielt viktig er det å kjempe for aktivitetene på Kjeller, som er vedtatt avviklet av Forsvaret i 2023. Vi har så langt sett at det er stor dugnadsvilje og mange som kan bidra. Det er viktig at vi som er opptatt av veteranfly drar lasset sammen.

Powered by Labrador CMS