Mens seks av ti ønsker å beholde Kjeller som i dag, sier to av ti innbyggere i Lillestrøm kommune at de heller vil ha en satsning på næring og boliger.

Vil ha fly i luften på Kjeller

En ny undersøkelse viser at mens seks av ti innbyggere i Lillestrøm kommune sier ja til fly i luften på Kjeller, ønsker bare drøye 20 prosent å heller satse på næring og boliger.

Publisert

6 av 10 innbyggere i Lillestrøm kommune ønsker fortsatt flyvirksomhet på Kjeller, melder rb.no.

På oppdrag fra Romerikes Blad har Infact stilt 807 innbyggere i Lillestrøm kommune følgende spørsmål: «Bør Kjeller flyplass utvikles med næring og boliger, eller forbli som i dag?».

Svarene viser en klar støtte til en operativ flyplass.

63,4 prosent svarer at flyplassvirksomheten bør forbli som i dag. 23,9 prosent ønsker heller en satsning på næring og boliger, mens 12,7 prosent svarer «vet ikke».

Ifølge rb.no er innbyggere i hele Lillestrøm kommune spurt i Infact-undersøkelsen. De skriver at støtten for fly i luften er ganske lik for alle aldersgrupper.

Powered by Labrador CMS