IKKE OPERATIV RULLEBANE: – Vi er veldig positive til utviklingen av elektrisk luftfart, men vi ser ikke noen fremtid for en operativ rullebane midt i en by i sterk vekst, mener Venstre.

Venstre: – Ønsker ikke operativ flyplassdrift

Publisert

Venstre svarer:

1. Dersom dere vinner valget og får flertall: Kan partiet da garantere at Kjeller flyplass blir bevart?

– Nei. Vi ønsker ikke å opprettholde operativ flyplassdrift på Kjeller etter at Forsvaret har lagt ned sin virksomhet. Vi mener imidlertid at det er viktig at vi tar vare på kulturminner og historien når flyplassområdet skal transformeres til annen bruk.

2. Hva er viktigst for dere å ta hensyn til når Kjeller-området skal forvaltes videre?

– Vi ønsker å utvikle Kjeller flyplassområde til en ny, grønn bydel med boliger, arbeidsplasser, servicefunksjoner og store grøntarealer.

Boye Bjerkholt Venstres ordførerkandidat i Lillestrøm. Foto: Privat

3. Hva er deres drømmescenario for området i fremtiden?

– En ny bydel på Kjeller flyplass gir oss muligheten til å håndtere den sterke befolkningsveksten i vår region på en bærekraftig måte, med nye boliger til nye innbyggere, tett på Norges tredje største jernbaneknutepunkt, uten at vi behøver å bygge ned verken matjord, friluftsområder eller hagebyene. I tillegg vil en ny bydel binde Lillestrøm sentrum og forskningsmiljøet på Kjeller sammen, og gi økt kraft til Lillestrøm som en vekstmotor for hele Romerike. Det gir flere kortreiste og attraktive arbeidsplasser for folk i vår region. Samtidig er det viktig å ta vare på kulturminnene og at historien om Kjeller flyplass blir synliggjort, f.eks. ved å ta vare på siktlinjer og fylle gamle, verneverdige bygg med nytt innhold.

4. Hva tenker deres parti om elektrisk luftfart og hva denne utviklingen kan bety for Kjeller flyplass?

– Vi er veldig positive til utviklingen av elektrisk luftfart, men vi ser ikke noen fremtid for en operativ rullebane midt i en by i sterk vekst. I hele luftfartens historie, har flyplasser blitt etablert i utkanten av byer. Når byene så har vokst, har flyplassene blitt flyttet lenger ut. Nå har den utviklingen kommet til Lillestrøm.

5. Hvilken betydning vil dere si at Kjeller flyplass har for Lillestrøm kommune?

– Kjeller flyplass har historisk vært av stor betydning for Lillestrøm, spesielt med tanke på Forsvarets virksomhet knyttet til flyplassen og annen aktivitet som har blitt etablert som følge av det. Men når Forsvaret nå skal legge ned sin base på Kjeller og ikke lenger har behov for rullebanen, forsvinner også rullebanens eksistensberettigelse. Da flyplassen ble etablert, var området rundt en øde, ubebodd eng. Nå er flyplassen omringet av bebyggelse. Når flyplassdriften legges ned, åpnes det opp store muligheter for byutvikling midt mellom forskningsparken på Kjeller og Lillestrøm sentrum.

6. Har noen medlemmer i partiet vært med på flytur fra Kjeller flyplass?

– Ja, jeg har selv vært med på en tur fra Kjeller flyplass for en del år tilbake. Gøy som det var, må det veies opp mot ulempene som følger med flyplassdrift midt i byen og mulighetene som ligger i annen arealbruk på dette området.

Powered by Labrador CMS