Kjeller flyplass.

Valg 2023 – Vi spør politikerne: Kjeller, hva nå?

11. september er det valg til alle kommunestyrer og fylkesting i Norge. Hvem som får makten i Lillestrøm kommune kan få stor innvirkning på fremtiden til Norges eldste flyplass. Blir det fly, by eller begge deler?

Publisert Sist oppdatert

Hva skal skje med norges eldste flyplass når Forsvaret etter hvert flagger ut? Helt siden Stortinget i november 2016 gjorde vedtak om at Forsvarets leir på Kjeller med flyplass skal legges ned, har områdets fremtid vært uviss. Mens noen ønsker en ny bydel med boliger og arbeidsplasser, ønsker andre å bevare den unike flyhistorien med fly i luften på plassen. Og andre mener at fly og by fint kan kombineres.

Når kommunens innbyggere går til valgurnene i september, vil resultatet etter alt å dømme få stor innvirkning på hvilke avgjørelse man til slutter kommer frem til.

Flynytt har derfor tatt kontakt med de politiske partiene i Lillestrøm og spurt dem om hvordan de stiller seg til Kjeller flyplass, og hvilke ønsker og visjoner de har for området i fremtiden.

Spørsmålene vi har stilt er som følger:

1. Dersom dere vinner valget og får flertall: Kan partiet da garantere at Kjeller flyplass blir bevart?

2. Hva er viktigst for dere å ta hensyn til når Kjeller-området skal forvaltes videre?

3. Hva er deres drømmescenario for området i fremtiden?

4. Hva tenker deres parti om elektrisk luftfart og hva denne utviklingen kan bety for Kjeller flyplass?

5. Hvilken betydning vil dere si at Kjeller flyplass har for Lillestrøm kommune?

6. Har noen medlemmer i partiet vært med på flytur fra Kjeller flyplass?

Svarene kan du lese her på flynytt.no.

Godt valg!

Powered by Labrador CMS