Vektgrenser:

VEKTGRENSER: Det har lenge vært jobbet med de nye vektgrensene for mikrofly. Den nye vektgrensen er på 600 kilo for landfly, mens amfibie- eller sjøfly har en ny grense på 650 kilo.
VEKTGRENSER: Det har lenge vært jobbet med de nye vektgrensene for mikrofly. Den nye vektgrensen er på 600 kilo for landfly, mens amfibie- eller sjøfly har en ny grense på 650 kilo.

Utsetter høring om mikroflyvekt

Samferdselsdepartmentet utsetter høringen som skal ta for seg endringen av luftfartsloven.

Publisert

Samferdselsdepartementets høring vedrørende endring av luftfartsloven, som innebærer å gjennomføre den nye grunnforordningen for sivil luftfart i norsk rett, er forsinket.

Det kan nå virke som om Stortinget først skal behandle saken våren 2020.

NLF jobber for at dette ikke skal bety forsinkelser med henblikk på revidering av mikroflyforskriftene. Den nye vektgrensen er på 600 kilo for landfly, mens amfibie- eller sjøfly har en ny grense på 650 kilo.

Den tidligste realistiske gjennomføringen av nye vektgrenser er første eller andre kvartal i 2020.

Powered by Labrador CMS