Ti omstridte landeveisminutter kan stenge Geiteryggen

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karslen (FrP) avviser at urealistiske kjøretidstabeller i NAF Veibok er bakteppet for at Skien lufthavn Geiteryggen mister statsstøtte. Han har selv kjørt strekningen Skien–Torp og klarer det glatt på under én time. Det at de som kjører kollektivt faller på ”riktig side” av departementets éntimesgrense er ikke nok til å redde plassen.

Publisert

Styreleder i Skien Lufthavn AS Arne Rui hevder i lokalpressen og i en artikkel på flynytt.no at Samferdselsdepartementet har lagt en kjøretidstabell i NAF Veibok til grunn for å fastsette reisetiden mellom Skien og Sandefjord lufthavn Torp, istedenfor å se på reell kjøretid med trafikk på ulike tider av døgnet. Nå tar statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen til motmæle:

– Påstanden om at NAFs Veibok er lagt til grunn, får stå for Arne Ruis regning. Vi har vist til vår egen etat, Statens Vegvesens www.visveg.no, som grunnlag for beregning av reisetid. Her angis reisetiden til rundt 50 minutter, altså under én time, som er ett av fire kriterier som må oppfylles for å kunne få motta statsstøtte til ikke-statlige lufthavner fra 01.01.2016, jfr. Stortingets vedtak fra 4. desember 2014, sier Karlsen til Flynytt.

– I tillegg har jeg selv kjørt strekningen Sandefjord lufthavn–Skien lufthavn tur/retur, og begge veier brukte jeg under én time på bilturen. Det samme viser NRK Telemark til 13. juni, hvor også de brukte under én time på turen, fortsetter Karlsen.

Arne Rui hevder på sin side at det bare er på veldig stille tidspunkter at man kan komme seg fra Skien til Torp på under én time. I rushtiden vil det ifølge Rui ta vesentlig lenger tid, noe Karlsen mener er irrelevant:

– Det ville vært en umulig oppgave å bestemme tidsbruk på en strekning dersom man skulle tatt hensyn til eventualiteter som rushtrafikk, ulykker, anleggsarbeid med videre. Derfor legger man til grunn tidsforbruk ved et trafikkbilde uten disse hendelsene. For å ta et eksempel; hvis man skal reise en strekning som involverer én tunnel, og man bruker to timer på å kjøre strekningen til vanlig; hvis denne tunnelen må stenges på grunn av utbedringer, og man dermed må holde denne nattestengt mellom 22:00 og 06:00, så vil en bilist bruke to timer på turen mellom 06:00 og 22:00 på døgnet, og ti timer på turen dersom han starter kl. 22:00 på kvelden. Skal man da forholde seg til at reisetiden er to timer eller ti timer, eller et snitt på seks timer? Hva om reisen foretas akkurat mens entreprenøren flytter materiell fra A til B på strekningen, som igjen gir saktegående trafikk? Skal dette regnes med i vanlig reisetid? Hvem skal bestemme hvilke forhold som skal få lov til å påvirke hvordan man vurderer reisetiden ved hindringer, og hvilke forhold som ikke skal regnes med? Derfor forholder man seg til normal reisetid, angitt av Statens vegvesen, sier Karlsen.

Kollektivtrafikken er ikke avgjørende

Det er et uttalt mål for norske lufthavner, blant annet for Oslo lufthavn Gardermoen (OSL), å ha en stor kollektivandel for persontransport til flyplassene. OSL har et mål om 70 prosent kollektivandel innen 2020 og har allerede en andel på 68 prosent.

Direktebussen mellom Skien sentrum og Sandefjord lufthavn Torp bruker fra 62 til 67 minutter, avhengig av tid på døgnet. Toget bruker godt i overkant av en time.

– Har raskeste kollektivtransportmulighet blitt tatt i betraktning når beslutningen om statsstøtte til Skien lufthavn er tatt?

– Vi har tatt utgangspunkt i antatt kjøretid i henhold til Statens Vegvesen, som i prinsippet gjelder alle kjøretøykategorier. Rutetider for busselskaper kan være unøyaktige, og vi må måle på en måte som blir likt for alle flyplasser, da det ikke er alle flyplasser der det er direkteruter med buss. Igjen kan man nevne dette med ulike faktorer som påvirker reisetiden; en buss kan for eksempel stå på et busstopp i fem minutter ekstra for å vente på en korresponderende buss, på vei til en flyplass. Skal man da regne dette med i reisetiden, eller ikke? spør Karlsen retorisk.

NLF ønsker å være en del av løsningen

– Rui og Karlsen får finne en egnet måte å gjøre opp seg i mellom på når det gjelder reisetiden fra Skien til Torp. Det virker rimelig klart at ingen av dem har veldig stor margin, positivt eller negativt, til kravet på én time. Framtiden til en stor infrastrukturinvestering som Geiteryggen er, burde imidlertid ikke avgjøres med stoppeklokke, mener Jostein Tangen som er kvalitets- og sikkerhetssjef i Norges Luftsportforbund (NLF).

– I de krystallkulene jeg har på pulten, ser jeg dessuten tegn til at Geiteryggen kan få selskap av flere flyplasser i kategorien ”truet flyplass” de kommende årene. Jeg håper inderlig at luftsport og allmennflyging involveres på et tidlig tidspunkt neste gang myndighetene velger å skjære av greina til en av flyplassene i Norge – og at vi får slippe til på Geiteryggen, selv uten rutetrafikk, sier Tangen og utdyper nærmere:

– Våre miljøer trenger tid til å finne alternative driftsmodeller dersom stat eller kommune finner det nødvendig å trekke seg ut. NLF har ikke vært involvert i denne saken, og vi opplever at dette kom veldig overraskende. NLFs klubber har tatt initiativ til flere av flyplassetableringene i Norge, og klubbene kan være en viktig ressurs i fortsatt drift på frivillig basis, dersom det offentlige ikke lenger skjønner at de har bruk for dem. Slik kan vi kanskje bidra til å ivareta de investeringene som er gjort med skattebetalernes penger, istedenfor at de bokstavelig talt renner ut i sanden, sier Tangen og hinter til at et sandtak sikler på sandforekomstene der flyplassen er. – Vi ønsker å være en del av løsningen – ikke problemet – i denne og andre flyplassaker. Da er det viktig at vi kommer i dialog tidlig, konstaterer Tangen.

– Ingen grunn til overraskelse

I lokalpressen har kommunen og flyplassledelsen uttrykt like stor overraskelse over Geiteryggens skjebne som NLF gjør nå. Men selv om NLF kan ha grunn til overraskelse, mener Tom Cato Karlsen at det ikke burde være nytt for kommunen eller lufthavnledelsen.

– Ordføreren i Skien ble informert pr e-post fra Samferdselsdepartementet 16. oktober 2014 om at statsstøtten ville forsvinne fra 2016, og dette ble gjentatt i brevs form til Skien lufthavn 5. januar 2015, etter at det endelige vedtaket ble gjort i Stortinget i desember 2014, sier Karlsen. Siden departementets vedtak er endelig, har de avslått å møte ordføreren i Skien kommune for å diskutere saken nærmere. Ifølge NRK Telemark innebærer dette mest sannsynlig at Skien lufthavn Geiteryggen blir historie.

Et lite gløtt av håp kunne imidlertid NRK fortelle om i går: Det er nok sand i det attraktive sandtaket ved flyplassen til at man kan holde på i 200 år før flystripen må til pers.

Skien kommune vil med andre ord som flyplasseier og reguleringsmyndighet få siste ordet i saken om flyplassens framtid.

Powered by Labrador CMS