Ti friske millioner til Norsk Luftfartsmuseum

Norsk Luftfartsmuseum i Bodø får 10 friske millioner på neste års statsbudsjett – det vil si, seks mill i 2016 og de fire siste året etter. Pengene skal gi en helt ny utstilling i den sivile delen, en tidsriktig og up-to-date formidling av norsk luftfartshistorie.

Tekst: Martin Nilsen

files/content/news/Hoppende glad 2.jpgSiden museet ble åpnet i 1994 har det bestått av en såkalt midlertidig utstilling.

– Det er ingenting som er så permanent som en midlertidig ordning, sukker museets direktør Erling Kjærnes som samtidig er hoppende glad for de friske pengene, og som berømmer gjengen av frivilllige entusiaster som bygget opp hele utstillingen fra 1994 og fremover.

Staten tar ansvar

– Gudskjelov var de så fremsynte at de tok vare på mange gamle fly som fant sin plass i utstillingen, fortsetter Kjærnes.

– Det gledelige i dag er at Staten viser oss at de tar ansvar for et nasjonalt museum som ligger godt utenfor Oslo-gryta. De signaliserer med dagens bevilgning at de mener noe med dette.– Et signal som har manglet så langt?

– For så vidt kan man si det, museet kom til på restene av et byggebudsjett, det var ingen dedikerte penger den gangen.

– Hva skal skje nå ?

- Vi konsentrerer det meste om å gjøre utstillingen historisk korrekt, og gjøre det på dagens formidlingsnivå. Museet skal skreddesys for de besøkende, hvilket kan høres naturlig ut, men som slett ikke er det i mange eksisterende, gamle museer. Vi har hjelp av et australsk selskap som gir oss den profesjonelle og tidsriktige måten å skape attraksjoner på.

Flyttesjau

– Vi har ikke mye plass til overs i den sivile samlingen, men kommer til å flytte U2 som henger i taket over et Widerøe-fly over til den militære samlingen. Dessuten skal vi rydde plass til en Norman Islander og en MBB 105 som vi har fått fra Norsk Luftambulanse, et av de første norske legehelikopterne, og som er pusset opp med stor entusiasme av de frivillige på Flysamlingen på Gardermoen.

Den sivile utstillingen blir lukket ned etter jul og forblir stengt det meste av 2016 inntil den nyåpnes i desember 2016.

Erling Kjærnes håper at de nye attraksjonene skal trekke flere besøkende i fremtiden. I dag har museet mellom 40 og 50.000 besøkende i året.

– Vi synes ikke dette er dårlig tatt i betraktning at det bor 50.000 mennesker i Bodø, sier han.

På Norsk Luftfartsmuseums hjemmeside ligger en bred presentasjon av planene for den nye utstillingen:

Der heter det blant annet:

– For nye generasjoner

"Museet vil ikke bare friske opp sitt uttrykk og design, men forsterke og tydeliggjøre betydningen av luftfartshistorien og gjenstandene i utstillingen gjennom å skape personlige kontaktpunkter for dagens besøkende.

Et kulturhistorisk museum bør strebe mot å vise kommende generasjoner hvordan fortiden har påvirket deres verden og deres oppfattelse av verden. Å henvende seg til et bredt publikum er viktig for å lykkes. I dagens verden av multimedia, internett og opplevelsesparker, er det vanskelig å tiltrekke seg et bredt publikum, når den gjengse oppfattelsen av museum er tradisjonelle samlinger i monumentale bygg. Men dagens museer kan fortsette å tiltrekke seg besøkende og utvide sin appell ved å fokusere på sine kjerneverdier, og deres sterkeste kort: Samlingene.

Historiene vi velger å fortelle, og hovedbudskapet idet vi ønsker å kommunisere, settes sammen i et tematisk rammeverk. Dette rammeverket gir oss innholdet i konseptplanen for den nye utstillingen."

Rapporten inneholder en detaljert beskrivelse av publikumsopplevelsen gjennom hele utstillingen, sammen med et kostnadsoverslag over design og en tidsplan over selve utviklings- og byggeperioden.

Konseptbeskrivelsen kan lastes ned her.

Bildet over: Direktør i Norsk Luftfartsmuseum Erling Kjærnes er hoppende glad over ti nye friske millioner til den sivile utstillingen. Foto: Lars Brede Grøndahl

Powered by Labrador CMS