Temperaturen øker i avgasmarkedet

Skilsmissen mellom Statoil og Shell øker temperaturen mange hakk i det tidligere så rolige markedet for småflybensin i Norge. Resultatet kan bli lavere priser og flere produkter å velge mellom for flyeierne.

Publisert

Skilsmissen mellom Statoil og Shell øker temperaturen mange hakk i det tidligere så søvnige markedet for småflybensin i Norge. Resultatet kan bli lavere priser og flere produkter å velge mellom for flyeierne.

Shell og Statoil har gjennom mange år hatt et omfattende samarbeid rundt leveransen av flybensin i Skandinavia. Mens Statoil har kjøpt sitt drivstoff av typen avgas 100LL fra Shells produksjonsanlegg i Pernis i Nederland, har Shell på sin side kjøpt supplytjenester fra Statoil i form av innpass på det Statoil-opererte tankanlegget utenfor Gøteborg. Dette tankanlegget har hittil forsynt både Statoil- og Shell-pumpene på flyplasser i hele Skandinavia med avgas 100LL.

files/content/news/DSC_3561.jpgGjennom avtalen mellom Warter Aviation og Statoil vil samarbeidet mellom Shell/Statoil på leveransesiden snart være over. Warter kan nemlig levere drivstoffet på bil fra Polen direkte til norske flyplasser, noe som overflødiggjør bruk av et sentralt depot av flybensin i Gøteborg. Og med elimineringen av en sentral tank, blir veien til flere drivstoffkvaliteter kortere: Avgas UL91 ventes å bli tilgjengelig på skandinaviske flyplasser som supplement til 100LL i nær framtid.

– Får ingen betydning for Shells kunder

Uten en partner i Statoil må Shell løse leveransen på egenhånd. Shell understreker overfor Flynytt at dette ikke vil få noen konsekvenser for kundene:

– Shell har et betydelig salg av avgas 100LL i Norge samt Danmark og Sverige, og vi har ingen planer om å forlate dette markedet. Det at vårt operative samarbeid med Statoil opphører ultimo 2014 vil ikke få betydning for våre kunder, og vi vil skape et bærekraftig alternativ før den tid, forteller Ulrik Brendstrup som er General Aviation Sales Manager, Europe hos A/S Dansk Shell.

– Vil avslutningen av samarbeidet påvirke tilgjengeligheten av avgas 100LL?

– Tvertimot, vi har i 2013 økt tilgjengeligheten til avgas 100LL i Norge, i kraft av vårt samarbeid med Flybunkringsservice AS (FLYBS) som er engasjert som distributør av flydrivstoff utenfor våre egne lufthavner. Med unntak av OSL selger vi fortsatt avgas 100LL på alle våre flyplasser i Norge, og vi har ingen planer om å endre på dette forholdet, fortsetter Brendstrup.

Shell legger til at FLYBS er valgt som partner på bakgrunn av lang erfaring i korrekt håndtering av flydrivstoff, og foretaket har vært en betrodd samarbeidspartner for Shell gjennom mange år.

– Samtidig besitter FLYBS en kjempestor viten omkring drift av tankanlegg, og de driver allerede i dag en rekke anlegg for flyklubber og helikopterselskaber over hele Norge, sier Brendstrup.

Avgas har blitt billigere

– Vil den nye leveransesituasjonen påvirke prisene negativt?

– Nei, vi forventer ikke noen påvirkning av avgas-100LL-prisene i forbindelse med endring av det operative samarbeidet mellom Statoil og Shell. Shell har faktisk opplevd en stigende etterspørsel etter avgas 100LL i alle tre skandinaviske land i 2013, og vi har da også de siste månedene nedsatt prisen vesentlig, forklarer Brendstrup.

En prisnedgang er ikke Shell alene om. Omtrent på samme tid som Eskil Amdal hos Aviator Service gjorde alvor av å introdusere UL91 i Norge tidligere i år, falt Statoils sluttpris til kundene på avgas 100LL med et par kroner per liter. Det har ikke lykkes Flynytt i å få klarhet i om prisnedgangen skyldes konkurransepress eller lavere råvarekostnader – eller begge deler.

Uenig om bensintype

Shell på den ene siden og Statoil/Warter på den andre er ikke enig om hvor veien går framover med tanke på hvilken type eller hvilke typer blyfri bensin som markedet bør satse på. Mens Statoil/Warter ser for seg distribusjon av avgas UL91, ihvertfall som et supplement til 100LL, har Shell valgt en annen strategi:

– Vi mener at blyfri avgas 91 ikke vil dekke etterspørselen for flybensin, i det langt de fleste kommersielle brukere, flyskoler og de fleste eldre flymaskiner ikke kan benytte dette produktet på forsvarlig vis, sier Brendstrup.

At avgas UL91 ikke er et produkt som passer absolutt alle fly er kjent, og det er en vesentlig årsak til at drivstoffindustrien i en årrekke har lett etter en såkalt ”drop-in replacement”, et drivstoff som kan erstatte 100LL uten forbehold og uten begrensninger.

Etter at EASA utga sin sikkerhetsbulleteng i mai 2012 (SIB 2011-01R2) har imidlertid en rekke av verdens vanligste småfly fått grønt lys for bruk av avgas UL91. Eksempelvis kan de fleste Cessna-172- og PA-28-variantene nå lovlig og trygt benytte denne bensintypen. Tall fra NLF CAMO som holder oppsyn med mange av de norske skole- og klubbflyene tyder på at over 85 prosent av småflyflåten kan benytte UL91. Men fortsatt er det altså fly i Norge som har motorer som krever et høyere oktantall. På den annen side finnes det andre fly – eksempelvis nye, lette fly med Rotax-motorer – som krever blyfritt om vedlikeholdskravene skal holdes på lavest mulig nivå.

– Shell er den største produsenten av avgas 100LL i Europa, og som vi ser markedet kan dette som nevnt ikke dekkes alene av for eksempel avgas 91. Vi har ingen planer om å stoppe produksjon av avgas 100LL, men arbeider selvfølgelig intenst med å utvikle en forsvarlig avløser med de samme egenskapene, sier Brendstrup.

Shell med blyfri 100-oktan

3. desember, bare dager etter denne uttalelsen, kunngjør Shell at de har utviklet en blyfri 100-oktansvariant. Denne bensinen vil bli sendt inn til det amerikanske luftfartstilsynet FAA for testing så snart Shell har fått standardiseringsorganet ASTM til å publisere en spesifikasjon for drivstoffet.

Shell har allerede gjort innledende tester i samarbeid med motorprodusenten Lycoming og flyprodusenten Piper med godt resultat. Etter at ASTM-spesifikasjonen er klar, skal FAA granske bensinen nærmere for å se om de små avvikene som finnes mellom den nye bensinen og 100LL får betydning i luften.

– Når det gjelder de fysiske egenskapene er vi veldig nær avgas 100LL. Vi oppfyller alle ytelseskriteriene, og hva angår de to fysiske egenskapene vi har avvik på, er avvikene veldig små, sier Tim Shea, Shells Vice President for aviation fuels development til nettsiden AVweb.

Alkylatbensin er en nøkkel

Shell er tilbakeholdne med å røpe formelen for den nye bensinen, men i likhet med konkurrenten Gami som allerede har lansert en UL100-bensin, innrømmer Shells Time Shea følgende til AVweb:

– It’s fair to say it’s alkylate-based in its approach.

Også Warter Aviation har trukket fram sin bruk av alkylat i sine UL91- og 100LL-bensiner. Alkylat er et produkt som framstilles gjennom kombinering av overskuddsgass fra raffinering og fra cracking. Alkylatvæsken er et betydelig ”renere” produkt enn vanlig bensin som derimot består av en kompleks blanding av hydrokarboner, blant annet aromatiske og svolvelholdige, tatt rett fra destillasjonstårnet. Det er det store alykaltinnholdet i Warter Aviations flybensintyper som ifølge foretaket bidrar til den garanterte lagringsbestandigheten på 24 måneder.

På spørsmål om Warter Aviation har noe svar på Shells varslede 100-oktans bensin, sier Warter Aviations PR-sjef Ewa Majchrzak følgende:

– Vårt foretak har over 40 års omfattende erfaring i petrokjemisk forskning og utvikling, og vi er klar over – og klare for – utviklingen innenfor allmennflymarkedet hva angår en blyfri framtid. Vi jobber med blyfri bensin med høyere oktantall, og vi burde snart kunne introdusere vår løsning til markedet.

Til hvilken pris?

Det som derimot er usikkert, er hva blyfri 100-oktan vil koste per liter.

– Det er litt tidlig å si, men vi estimerer at bensinen vil bli sammenlignbar med dagens blyholdige produkt. Historisk sett, om du ser på hvor blyfri bensin har erstattet blyholdig bensin, har kostnaden generelt sett gått litt opp, men det burde være innenfor en svært rimelig størrelsesorden, sier Shea til AVweb.

Hos Shell i Danmark er man ikke redd for økt prisnivå med blyfri 100-oktan:

– Det er for tidligt å si noe omkring prisnivå for avgas 100UL, men vi har absolutt ingen grunn til å forvente prisstigninger på grunn av skiftet til blyfri. Den største utfordring og betydning for avgasprisen i Norge er så avgjort distribusjons- og lageromkostningene. Samtidig er oppbevaring og kvalitetssikring av flydrivstoff en komplisert affære, og hos Shell går vi aldri på kompromis med sikkerhet og kvalitet, sier Brendstrup.

Tiden det vil ta før produktet er tilgjengelig på markedet vil avhenge av en rekke forhold, blant annet hvorvidt FAA vil kunne gå for en gruppegodkjennelse av fly eller om hver enkelt flymodell må sertifiseres for drivstoffet.

– Hva angår tidshorisonten for å ha et salgsklart produkt er denne meget vanskelig å estimere. Vi har allerede kommunisert en periode på opp til to-tre år, men dette er ikke en fast uttalelse, og vi gjør alt hva vi kan for å fremskynde prosessen, legger Brendstrup til.

I mellomtiden ruller Statoil ut Warter Aviations blyfrie 91-oktans alkylatbensin i Skandinavia til en pris som ventes å ligge rett i underkant av dagens 100LL.

– Warter Aviation leverer utprøvde drivstoffløsninger som oppfyller behovene i markedet: Avgas 100LL, B 91/115 og UL91. Blyfri UL91, produsert etter ASTM-standarden D 7547, er et universaldrivstoff som har potensial til å tilfredsstille en betydelig del av allmennflymarkedet. Det er det perfekte drivstoffet for Rotax og for majoriteten av Lycoming-motorer, forteller Warter Aviations Ewa Majchrzak til Flynytt.

– UL 91 er tilgjenglig hos oss – og ikke minst: Det har en rimelig pris! Drivstoffkostnaden må ikke være så høy at den hindrer folk å fly. For å si det enkelt – det er Warter Aviations mål å sørge for at folk kan fly mer for mindre. Vi virkeliggjør den visjonen ved å levere drivstoff av høyeste kvalitet til en svært konkurransedyktig pris, fortsetter Majchrzak.

– Vil ikke også bilbensin (mogas) kunne gjøre samme jobben med tanke på pris?

– Kundeopplæring er en viktig pilar i vår strategi. Flybensin handler om kvalitet og sikkerhet. Mogas er ikke en avgaserstatning fordi drivstoffet ikke er designet for å bli brukt i fly. Strenge kvalitetskrav setter begrensninger på hvilke komponenter som kan bli brukt i flybensin. Også tilsetningsstoffer må bli godkjent for luftfart. Nettopp derfor er flybensin produsert i tråd med veldig strenge standarder fra ASTM. Standarder gir trygghet for å bruke drivstoff verden over, sier Majchrzak.

Powered by Labrador CMS