NY LUFTFARTSSTRATEGI:

Generalsekretær John Eirik Laupsa i Norges Luftsportforbund hadde forventet at den nye luftfartsstrategien i større grad tok opp de utfordringene og ambisjonene staten bør ha for luftsportens segment av luftfarten.

Stortingskomite om luftfarts-strategien: Allmennflyging nevnt med fire linjer

- Strategien løfter ikke frem luftfartens grunnskole, mener generalsekretær John Eirik Laupsa i Norges Luftsportforbund.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringens nasjonale luftfartsstrategi er behandlet av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite. Allmennflygingen er omtalt på fire linjer i komiteens merknader.

- Strategien løfter ikke frem luftfartens grunnskole, og det sies for lite om de mulighetene som ligger i å ta elektriske småfly i bruk i allmennflygingen. Vi hadde forventet at strategien i større grad tok opp de utfordringene og ambisjonene staten bør ha for vårt segment av luftfarten, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i Norges Luftsportforbund i en pressemelding fra NLF.

I fremleggelsen fra regjeringen het det at stortingsmeldingen skulle være en helhetlig gjennomgang av regjeringens politikk med mål, virkemidler og tiltak for en bærekraftig luftfart i klima- og miljømessig, sosial, geografisk og økonomisk forstand.

Ikke tatt hensyn til

- Det er positivt at luftfartsstrategien omtaler den utfordrende situasjonen for småflymiljøet i Oslo-området. Det hadde vi også en forventning til, siden Stortinget i juni 2021 vedtok at regjeringen må finne en løsning på saken. Samtidig er mange av de momentene forbundet spilte inn til departementet under arbeidet med strategien ikke tatt hensyn til, sier Laupsa.

NLF henviser til at de ga sine innspill til Samferdselsdepartementet i 2021, men at dette ikke er tillagt vekt i den endelige planen som nå har vært gjennom Stortinget.

Kom ingen innspill

Saksordfører for luftfartsstrategien i Stortingskomiteen, Erlend Larsen (H), Vestfold og Telemark, parerer med at NLF ikke var blant de 18 som kom med innspill til komiteens åpne høring

- Luftfartsmeldingen kunne med fordel ha løftet allmennflygingen på en bedre måte. «General Aviation - GA» er bare nevnt i mindre vendinger, og det er heller ikke gitt noen svar på utviklingen av Kjeller ettersom Forsvaret har forlenget sitt behov for å bruke rullebanen, sier Larsen.

- Allmennflygingen har ikke vært noe tema for komiteen. De innspill NLF åpenbart har gjort til departementet kunne vi nok ha funnet, men det er ikke slik dette fungerer. Vi forholder oss ikke til høringsuttalelser som ikke er spilt inn for komiteen. Ingen i småflymiljøene har sendt innspill som ledd i komiteens behandling.

Kostbar utdannelse

Larsen forteller at de har sett på noe av allmenflygingens situasjon, og at Høyre har forsøkt å løfte temaet om flyskolene og flygerutdannelse i Norge.

- Ingen studenter i Norge betaler like mye i avgifter for å få seg en utdannelse som pilot-elevene. Dette har vi tatt opp, men fikk ikke komiteens flertall med oss på å sette mer søkelys på dette, sier han.

- Hva anser du som de viktigste momentene i luftfartsmeldingen?

- Luftfartsstrategien er først og fremst rettet mot erversmessig luftfart innenfor hovedsøylene økonomi, klima, sosial og geografisk betydning. Luftfart skal ha en geografisk rolle, men det som er meldingens store svakhet er at den ikke i tilstrekkelig grad tar for seg luftfartens behov for overskudd.

Flykter til Texas

- Bak oss har vi nå fire år med røde tall, to flyselskap er gått konkurs, og en flyskole flytter elevene fra Torp til Texas for å spare avgifter. Dette har vi beskrevet, men ikke fått tilstrekkelig støtte for, sier Larsen.

- Derimot fikk vi flertall for å utvikle en industri for bærekraftig drivstoff for luftfarten, og at regjeringen skal jobbe for en plan B for nye fly til kortbanenettet dersom nye flytyper ikke er tilgjengelige før Widerøe må fase ut sine aldrende Dash 8-maskiner på disse flyplassene.

Powered by Labrador CMS