Norges Luftportforbund:

NY FAGSJEF: Stian Kultorp gleder seg til å ta fatt på den nye oppgaven. Den skal han kombinere med karrieren som yrkesflyger. Foto: Privat
NY FAGSJEF: Stian Kultorp gleder seg til å ta fatt på den nye oppgaven. Den skal han kombinere med karrieren som yrkesflyger. Foto: Privat

Stian Kultorp er ny fagsjef for motorfly

Den ferske fagsjefen sier at han håper på et tverrfaglig samarbeid i organisasjonen. – Jeg tror vi har mye å lære av hverandre.

Publisert

Fra 1. september har Stian Kultorp vært fagsjef for motorflyseksjonen i Norges Luftsportforbund (NLF). Han overtok roret etter Einar Bjørnebekk, som nå skal rendyrke rollen som teknisk ansvarlig.

Kultorp har siden sommeren 2018 vært engasjert av NLF som konsulent, og forteller til Flynytt at han hele veien har jobbet tett med Bjørnebekk.

– Hva er grunnen til at du ønsket å bli fagkontakt?

– Ettersom tiden har gått, og vi har fordelt oppgavene som har oppstått oss i mellom, så har det jo penslet seg ut et vist mønster for hvilke fagområder som hver av oss har jobbet med. Einar har tung flyteknisk bakgrunn, og i og med det har blitt et økende trykk på den tekniske fronten med nye prosjekter i organisasjonen var det hensiktsmessig at Einar rendyrket fokuset på det tekniske delen, sier Kultorp og legger til:

– Samtidig ser vi at DTOene har kommet i gang og opererer rundt i landet, slik at jeg med operativ bakgrunn også kan bidra på andre områder knyttet til motorfly.

Flygende kokk

Kultorp tok PPL(A) i Follo flyklubb i 2002, og satset siden på yrkeskarriere som flyger. Men det var ikke gitt at det var i luften han skulle gjøre karriere.

– Samtidig som jeg tok PPL(A)  utdannet jeg meg til kokk, så jeg avla fagprøve som kokk og oppflyging til PPL(A) innenfor noen få uker. Jeg skjønte jo tidlig at det var denne bransjen jeg ville satse på, men valgt å fullføre kokkeutdannelsen før jeg gikk «all in» med flygingen. Interessen for mat har jeg fortsatt, men jeg har ikke angret et sekund på at jeg valgte å gå over til luftfarten! sier han.

Som fersk flyger samlet Kultorp timer i flyklubb samtidig som han avtjente førstegangstjenesten og tok generell studiekompetanse.

– Deretter ble det ATPL-teori via fjernundervisning ved Luftfartsskolen, og trafikkflyger og instruktørutdannelse ved Rørosfly i 2005. Jeg fløy et år for Airwing på Beech King Air før jeg begynte i Sundt Air, hvor jeg fløy Falcon 900. I perioden i Sundt Air var jeg også sammen med tre andre kollegaer utleid ett år og fikk gleden av å fly Boeing 747-400, sier han.

Deretter gikk ferden til Thomas Cook Airlines Scandinavia, hvor han jobbet frem til i våres.

– Da fant jeg ut at jeg  ønsket å disponere tiden annerledes og fokusere på andre spennende oppgaver i bransjen, sier han.

Vil være et kontaktpunkt

– Hva ser du som dine viktigste oppgaver som fagsjef fremover?

– Å bidra til økt flysikkerhet, det er selvfølgelig den viktigste oppgaven og hovedmålet. Bak enhver vurdering jeg gjør ligger det et ønske om å påvirke flysikkerheten på en positiv måte, sier Kultorp.

Han understreker også viktigheten av å utgjøre et kontaktpunkt for medlemmene i NLF. 

  – Det er naturligvis medlemmene i motorflyseksjonen jeg har mest kontakt med, men jeg er i grunn ikke så opptatt av seksjon. Vi har alle et felles ønske om å utøve luftsport, og da tror jeg vi har mye å lære av hverandre på tvers av seksjonene. Så jeg har troen på et tverrfaglig samarbeid for å lykkes med å nå organisasjonens felles mål og strategier.

Kultorp forteller at han har som mål å være tilgjengelig for medlemmene, og å svare på henvendelser så snart han har mulighet.

– Jeg kan selvfølgelig ikke svare på alt på strak arm, men jeg har som mål at de som tar kontakt skal få et innledende svar så snart som mulig, også skal vi sammen jobbe mot en løsning, sier han.

Flere utfordringer

Så er det da også nettopp kontakten med medlemmene han gleder seg mest til når han gyver løs på oppgaven som fagsjef.

– I arbeidet som prosjektmedarbeider har jeg fått gleden av å jobbe en del opp mot flyskolene i flyklubbene, og korpsene i NLF Flytjenesten. Nå blir det å arbeide mot en enda bredere medlemsmasse, det ser jeg frem til, sier han.

– Det er enormt mange kompetente og sympatiske medlemmer i organisasjonen vår som det er et kjempeprivilegium å få samarbeide med.

– Hva tror du blir de største utfordringene?

– Tilgang på arenaer for trening, da tenker jeg på flyplasser og luftrom, og rekruttering av instruktører til flyklubbene. Når det gjelder arenaer så må vi som organisasjon jobbe kontinuerlig sammen med interessenter og myndigheter for å legge til rette og utnytte resursene på best mulig måte, sier Kultorp.

Han trekker frem utviklingen i den kommersielle luftfarten som en faktor som påvirker rekrutteringen til flyklubbene.

– Det at mange i dag går mer eller mindre rett i fra flyskolene og over i en kommersiell jobb er nok en medvirkende faktor til at mange flyklubber har utfordringer med tilgang på instruktører.  GA-miljøet har vært, og er, en viktig rekrutteringsarena for luftfarten. Jeg håper at både myndigheter og øvrige interessenter ser dette, og ønsker å bidra for å legge til rette for at det fortsatt skal være slik i fremtiden. Vi som organisasjon skal gjøre det vi kan for å påvirke i den retningen! sier han.

– Det var jo litt om de «store utfordringene» for miljøet vårt. For meg personlig så blir tiden en utfordring. Jeg skal kombinere denne rollen med andre spennende oppgaver i bransjen. Men først og fremst gleder jeg meg til å ta fatt på oppgavene i NLF og kunne kombinere det sammen med å være operativ flyger i en spennende bransje

Kobler av med «akrokurs»

Den ferske fagsjefen legger ikke skjul på at han er en mann som trives med mange jern i ilden. Ved siden av jobben som flyger tok han masterstudiet i luftfartsledelse ved Nord Universitet i Bodø, og avsluttet studiet med levering av masteroppgave i 2017. I tillegg er han instruktør og skolesjef i Flyklubben Øst, og han har vært kontrollant for Luftfartstilsynet siden 2010. 

Også på hjemmebane går det unna. 

– Utover det så bor jeg sammen med kone og to små barn på en bitteliten bondegård i skogen i Rakkestad, og nyter det å kunne koble helt av med et akrokurs regissert av ungene i lekekroken med jamne mellomrom.

Powered by Labrador CMS