Hva? Hvorfor? Hvordan?

Språkprøve?

Den enkleste veiledningen til gjennomføring av språkprøven og hva den innebærer.

Publisert

Hvorfor språkprøve? ICAO har konstatert at mange piloter og Lufttrafikktjeneste- (ATC-) personell har for dårlige engelskkunnskaper til å forstå og snakke vanlig engelsk. Eksempelvis kan en nødsituasjon kreve mer enn standard radiofraseologi for tistrekkelig kommunikasjon.

Hvem må ta den? Alle som ønsker å betjene en flyradio.

Hvorfor ta den? For å kunne fly utenlands etter 5. mars 2011. Deretter for å kunne fly i Norge fra 12. april 2012. Dette gjelder alle sertifikater.

Hva skjer om ikke du tar den? Da får du ikke fornyet/gjenutstedt din rettighet og/eller ditt flygebesetningssertifikat frem til du har avlagt prøven, samt at du ikke kan fly utenlands etter 5. mars 2011.

Hvordan tar du den? Kontakt en godkjent språkkontrollant, eller ta den i forbindelse med neste ferdighetsprøve (PC). Liste over kontrollanter som er godkjent for språktesting finner du her www.luftfartstilsynet.no/tilsyn/kontrollant/fixed_wing_kontrollanter

Hva koster den? Språkkontrollantene pleier å ta inntil 860 kroner, og LT tar for øyeblikket 860 kroner i gebyr for utstedelse.

Har språkferdigheten gyldighetstid? Ja, avhengig av oppnådd nivå på prøven (Level 4=tre år, Level 5=seks år og Level 6=evig). Nivået du oppnår blir skrevet inn i sertifikatet av Luftfartstilsynet.

Hvordan foregår prøven? Hoveddelen av den nye språkprøven er å føre en samtale på engelsk. Kontrollanten vurderer og fastsetter kandidatens nivå på uttale, struktur, vokabular, flyt, forståelse og interaksjon. I tillegg vurderes din oppfattelse av VFR-klareringer og instruksjoner fra ATC. Dette kan gjøres enten ved å simulere ATC, eller ved å benytte noen lydklipp som LT har distribuert til dette formålet.

Oppsummering: For å benytte flytelefonistsertifikat utenlands etter 5. mars 2011 må man ha gyldig språkrettighet. Ingen fornyelser av sertifikat/rettigheter vil heretter kunne fornyes uten gyldig språkprøve.

Powered by Labrador CMS