Jørgen Skogan, Ordførerkandidat, Lillestrøm SV. Foto: Privat

Sosialistisk Venstre: – Et rungende ja til Kjeller

Publisert Sist oppdatert

SV svarer:

1. Dersom dere vinner valget og får flertall: Kan partiet da garantere at Kjeller flyplass blir bevart?

– Får SV rent flertall etter valget (wow!) er svaret et rungende ja. SV har foreslått, kjempet for, og stemt for at sårbar natur og matjord på området bevares, kombinert med fortsatt fly i lufta.

2. Hva er viktigst for dere å ta hensyn til når Kjeller-området skal forvaltes videre?

– SV prioriterer vern av matjord og sårbar natur høyest når framtida til Kjeller flyplass skal avgjøres. Kjeller er et enormt område med store mengder matjord, myrlandskap og sårbare arter. Matjord og sårbar natur er ikke mindre verdt fordi den ligger i nærheten av en by. Kjeller flyplass har vært i drift i over 100 år, har et rikt og aktivt flymiljø, og en enorm kulturhistorisk verdi. Vi må ta vare på flyhistorien, og bruke muligheten til å utvikle nye grønne næringer innenfor luftfart.

3. Hva er deres drømmescenario for området i fremtiden?

– SVs visjon for Kjeller er at matjorda og den sårbare naturen på området blir vernet mot utbygging, det settes av arealer på hardmark til bolig og næring, at kulturhistorien på flyplassen ivaretas for framtidige generasjoner med et fortsatt aktivt flymiljø, og med et aktivt nærings- og teknologimiljø som er ledende på å utvikle framtidsrettede løsninger innenfor luftfart.

4. Hva tenker deres parti om elektrisk luftfart og hva denne utviklingen kan bety for Kjeller flyplass?

– Utvikling av elfly på Kjeller vil være et spennende nytt kapittel i den lange og rike historien til flyplassen. SV går til valg på å kombinere utvikling av ny næring og teknologi på Kjeller med et luftfartøyvernsenter, og ønsker at kommunen skal spille en aktiv rolle i å utvikle denne næringen sammen med fagmiljøet på Kjeller. En flyplass tett på bykjernen med elfly i rutetrafikk på lengre sikt kan også være positivt for næringsliv og bosetting i kommunen.

5. Hvilken betydning vil dere si at Kjeller flyplass har for Lillestrøm kommune?

– Et aktivt luftfartøyvernsenter kan bidra til at Lillestrøm blir en turistdestinasjon. Samtidig er det utviklingsmuligheter innenfor bolig og næring på Kjeller, selv med fly i lufta og vern av matjord og natur.

6. Har noen medlemmer i partiet vært med på flytur fra Kjeller flyplass?

– Vi har en del medlemmer, så det skal jeg ikke utelukke. Jeg har vært der og lært om historien, både som skoleelev på Sørumsand og som folkevalgt, men jeg ble aldri med opp i lufta. Jeg takker gjerne ja til å bli med på flytur en dag om jeg blir invitert!

Powered by Labrador CMS