- Småflymiljøet oppgir selv at Kjeller flyplass er det foretrukne alternativet, men peker også på Eggemoen og Gardermoen som aktuelle alternativer. Ingen av disse tre flyplassene ble i 2021 utredet som en mulig del av en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området, skriver stortingsrepresentant Erlend Larsen i et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren..

Småflyplass fortsatt i det blå

De som har ventet i 33 år på en løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området, må bare belage seg på å vente enda lenger.

Publisert

15. april sendte stortingsrepresentant Erlend Larsen (H) et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om den videre gangen i småflyplass-saken i Oslo-området: 

«Hvordan følger statsråden opp Avinor sin anbefaling om å utvide mulighetsrommet med alternative løsninger som alene, eller som del av en helhet, kan bli permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området?»

Kjeller ikke nevnt

I sin begrunnelse for spørsmålet, skriver Larsen blant annet:

«I desember 2021 fikk Avinor i oppdrag å utrede hvorvidt Rygge flyplass alene, eller i kombinasjon med Rakkestad og Jarlsberg kan gi en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området. En av anbefalingene i rapporten var å utvide mulighetsrommet med alternative løsninger som alene, eller som del av en helhet, kan bli permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området.

Småflymiljøet oppgir selv at Kjeller flyplass er det foretrukne alternativet, men peker også på Eggemoen og Gardermoen som aktuelle alternativer. Ingen av disse tre flyplassene ble i 2021 utredet som en mulig del av en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området. Heller ikke alternativet med etablering av en mulig ny småflyplass inngikk ikke i oppdraget til Avinor.»

Venter på Lillestrøm

Spørsmålet ble besvart av Samferdselsminister Jon Ivar Nygård 22. april, og det munnet ut i denne konklusjonen:

« Våren 2023 besluttet kommunestyret i Lillestrøm å be kommuneadministrasjonen om ytterligere utredning av beslutningsgrunnlaget i saken, herunder økonomi og sikkerhetskrav knyttet til en kombinasjonsløsning med fremtidig byutvikling og levende luftfartøyvernsenter. Departementet vil komme tilbake til saken på egnet måte.»

Behandling høsten 2024

«Lillestrøm kommune har opplyst at saken om fremtidig samfunnsutvikling på Kjeller flyplassområde forventes behandlet i kommunestyret i løpet av høsten 2024. Jeg vil, når vi har mottatt ny informasjon om kommunens vurderinger mv, komme tilbake til den videre oppfølgingen av saken», skriver Nygård blant annet.

Erlend Larsen sier i en kommentar til Flynytt: 

 - Det er viktig at vi har et godt småflytilbud. Det er vesentlig som fritidsaktivitet og viktig for rekrutteringsvirksomheten til pilot-faget. Vi må få lagt til rette for dette.

Larsen har selv gått veien via det daværende A-sertifikatet i Sandefjord flyklubb til å bygge flytimer og ende opp som kaptein i Widerøe, før han valgte politikken som levebrød.

Powered by Labrador CMS