Småflygebyrer opp med over 25 prosent

Allmennflyging og luftsport ble ikke hørt i gebyrsaken. 26. mars trådte nytt gebyrregulativ i kraft som blant annet innebærer en økning av årsgebyrene for vanlige småfly på mellom 25 og 35 prosent. I tillegg innføres en rekke nye gebyrer.

Publisert

Allmennflyging og luftsport ble ikke hørt i gebyrsaken. 26. mars trådte nytt gebyrregulativ i kraft som blant annet innebærer en økning av årsgebyrene for vanlige småfly på mellom 25 og 35 prosent. I tillegg innføres en rekke nye gebyrer.

De store gebyrøkningene skjer samtidig som kostnadsveksten ellers i samfunnet er beskjeden. Begrunnelsen for økningen er blant annet Luftfartstilsynets kostnadsnivå samt myndighetenes ambisjon om at de tilsynskostnadene Luftfartstilsynet (LT) selv estimerer at de har skal betales av aktørene etter prinsippet ”bruker betaler”. De siste årene har kostnadsdekningen vært anslått til om lag 70 prosent i snitt.

Reiser for 135.000 kroner i året hver

Finansdepartementets retningslinjer for gebyrfastsettelse (R-112/2006) forutsetter at tjenestene som ytes er basert på kostnadseffektiv drift. Likevel tyder LTs regnskapstall på at en rekke kostnadsområder bør vurderes med tanke på effektivitet. Eksempelvis reiser hver ansatt i snitt for 135.000 kroner per år. Da er samtlige ansatte medregnet – også de som ikke har reiseaktivitet som en naturlig del av sitt arbeid.

Et ønske om å effektivisere LT har blitt framført en rekke ganger under de siste årenes høringsprosesser for gebyrregulativet.

– Gebyrøkninger i 20-prosentklassen når KPI øker med to prosent er ikke holdbart! LT må effektivisere istedenfor å skyve kostnadene videre på brukerne. Det må vi andre gjøre, sa Ove Myrvold som er Vice President – Public Affairs and Infrastructure hos SAS under høringsmøtet i januar.

– Vi vil gjennomføre et benchmarkingprosjekt i samarbeid med Difi som grunnlag for vurdering av LTs kostnader, opplyste Trond Kråkenes, seniorrådgiver i SDs luftfartsseksjon, under det samme møtet.

Benchmarkingprosjektet vil sammenlikne kostnadsnivået for LT med tilsyn i land det er naturlig å sammenlikne seg med, eksempelvis Sverige og Danmark.

– Jeg har fått opplyst at prosjektet ikke er startet opp. Det er ikke avklart når det vil starte, forteller Merete Bergeland Jebsen, seniorrådgiver i Samferdselsdepartementets kommunikasjonsavdeling, til Flynytt.

De små rammes hardest

Det er særlig luftsport og den lette luftfarten som rammes av gebyrøkningene. Dette skyldes ifølge Luftfartstilsynet at allmennflyging har hatt en lavere kostnadsdekning historisk sett enn tyngre luftfart.

Det er imidlertid ikke utført noen konsekvensutredning for hvordan gebyrøkningene vil ramme den lette luftfarten. Dette står i kontrast til hvordan man har handlet i Sverige – et land som står foran betydelige gebyrøkninger på grunn av en omlegging av avgiftssystemet. I Sverige har man valgt å fryse GA-gebyrene inntil en konsekvensutredning for allmennflygingen er utført.

Gebyrøkningene innføres til tross for sterk kritikk fra NHO Luftfart og Norges Luftsportforbund (NLF) under høringsprosessen.

– Den nye gebyrforskrift innebærer at de små rammes hardest. Allmennflygere og luftsportsutøvere betaler gebyrene av egen lomme og kan ikke sende kostnaden videre. Gebyrøkningene kommer i tillegg til store kostnadsøkninger for våre utøvere generelt. Dermed er det fare for at dette kan bli dråpen som får begeret til å flyte over for mange, noe som trolig betyr at aktivitetsreduksjonen vi har sett de siste årene vil fortsette. Dette vil igjen gå utover rekruttering til luftfarten, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i NLF.

Geir Pollestad som er statssekretær i Samferdselsdepartementet har tidligere tilkjennegitt overfor Flynytt at luftsport og allmennflyging neppe vil være i stand til å dekke inn alle tilsynskostnadene gjennom gebyrer. Likevel er gjør gebyrene for 2013 et betydelig byks.

Smakebiter fra gebyrregulativet

Gebyrøkninger:

Årsgebyr, motorfly, 1001-1100 kg: + 35 % til kr 5.500

Årsgebyr, motorfly, 1101-1200 kg: + 25 % til kr 5.500

Rettighetsforlengelse, flysertifikat (SEP/MEP): + 10 % til kr 1.250

Skoletillatelse, årsgebyr (ikke-ervervsmessige skoler): + 26 % til kr 7.100

Skoletillatelse (FTO, ervervsmessig og IR): + 50 % til kr 84.600

Timepriser, etter regning: + 25 % til kr 1.130

Nye gebyrer:

Kontrollantgebyr: kr 5.040

Tillatelse til flygeoppvisning: kr 2.000

Privatflyging med utenlandskregistrert luftfartøy i Norge: kr 2.000

Powered by Labrador CMS