Småfly-Norge vil redde Kjeller

Med støtte fra Avinor har arbeidet med å sikre rammevilkårene for GA-miljøet på Østlandet nå blitt enda et hakk proffere. Børge Tvorg er ansatt som prosjektmedarbeider for å la GA-miljøets stemme runge der det trengs som mest.

Med støtte fra Avinor har arbeidet med å sikre rammevilkårene for GA-miljøet på Østlandet nå blitt enda et hakk proffere. Børge Tvorg er ansatt som prosjektmedarbeider for å la GA-miljøets stemme runge der det trengs som mest.

Tekst: Petter Natvig

Ett av mange tiltak for å sikre en langsiktig fremtid for allmennflyging på Kjeller, er nedsettelsen av en egen prosjektgruppe under ledelse av Halvor Vislie. Samarbeidsutvalget mellom Norges Luftsportforbund (NLF), AOPA Norway og EAA Chapter 573 har fått midler av Avinor til å ansette en prosjektmedarbeider ut året, og fokus for jobben er å være edderkopp i et stort nett.

– GA-problematikken på Østlandet er for tiden litt som en flytende elv, og man må padle med strømmen, sier prosjektmedarbeideren selv, Børge Tvorg.

– Med det mener jeg at det er veldig mye som skjer for tiden og mange organer som parallelt har innflytelse på og vurdering av Kjellers framtid. Vår oppgave er til enhver tid å se etter løsninger som ivaretar GA-trafikk på Østlandet, og den undergruppen jeg tilhører har Kjeller som et primært fokusområde, men vi ser også bredere og videre om det er andre områder som kan sikre GA-trafikk på lang sikt, sier Tvorg.

Plaster på såret

Den gangen Fornebu ble avviklet som hovedflyplass til fordel for Gardermoen, ble store deler av Østlandsområdets GA-miljø husløse i samme slengen. Som plaster på såret lovet Stortinget en større pengepott, i størrelsesorden 50 millioner kroner i 1998-verdi, for å utrede og sikre allmennflyet rundt Oslo levelige vilkår også i framtiden. Det som er igjen av denne pengepotten er det Avinor som regjerer over, og de har altså tildelt en million som blant annet skal lønne en full stilling i et drøyt halvår.

16 år etter politikerløftet ble avgitt vil noen mene at man står verre stilt enn på lenge, på grunn av usikkerheten knyttet til Kjeller som langsiktig alternativ for allmennflyet. Og drømmemålet for Tvorg er at dette arbeidet endelig skal bære frukt litt lenger enn nesetippen rekker.

– Det er jo viktig for oss å ha en finger med på det som skjer i Skedsmo kommune for tida, sier Tvorg og sikter til trusler fra Kjellers vertskommune om å legge området ut til boligformål når Forsvaret kanskje takker for seg en gang etter 2021.

– Samfunnsmessig positiv verdi

Tvorg tenner for alvor til når jeg bringer på bane motargumenter fra Aurskog-Høland og Sørum kommuner, som stiller seg negative til å huse småflyplass.

– For det første har jo flyvirksomhet en samfunnsmessig positiv verdi både rent logistikkmessig og når det gjelder rekruttering og utdannelse av piloter, både militært og sivilt, sier Tvorg og fortsetter:

– Dessuten er det jo også en sport, og luftsport er veldig populært, som man tydelig ser på Flydagen Kjeller og som vi også så da Spitfire var på besøk nå i høst.

– Det er kanskje ikke verdens største luftsportsmiljø vi har, men det har en lang historisk tradisjon som man ikke bare skal skyve vekk. Og når det gjelder støyargumentet så går jo utviklingen så fort i retning av mer og mer støysvake fly at dette ikke vil kunne være noe signifikant problem for et levende lokalsamfunn, sier Tvorg.

Kulturelt betinget

– Det er selvfølgelig også en kulturell komponent i dette. At vi i Norge er vant til å se på flysport som et problem, mens det å ha en flystripe i for eksempel USA ses på som et stort pluss for lokalsamfunnet. Folk synes det er sjarmerende å bo i nærheten av småbåthavner hvor støyen er både høyere og mye hyppigere, så hvorfor det skal være så problematisk å ha en fin flystripe omgitt av grønt gress som nabo, skjønner jeg ikke. Og når det gjelder Kjeller helt konkret er det jo ikke lokalbefolkningen som sier dette er problematisk, det er politikerne, sier Tvorg engasjert.

NLFs høringsuttalelse til Skedsmo kommunes behandling av Kommuneplanen for 2015–206 kan lastes ned her:

Powered by Labrador CMS