NY GA-POLICY: Luftfartstilsynet offentliggjør i dag sitt nye policydokument for allmennflyging i Norge.
NY GA-POLICY: Luftfartstilsynet offentliggjør i dag sitt nye policydokument for allmennflyging i Norge.

Slik vil Luftfartstilsynet gjøre hverdagen enklere for norske allmennflygere

Nytt policydokument.

Publisert Sist oppdatert

 I dag offentliggjør Luftfartstilsynet policydokumentet «Fremtidens regulering av allmennflygingen i Norge».

Tilsynet ønsker å legge bedre til rette for utvikling og økt trygghet innen allmennflygingen. Det jobbes derfor med en forenklet regulering av allmennflysegmentet.

Den nye policyen bygger på fem prinsipper for regulering:

  • Forholdsmessighet
  • Delegering
  • Andre virkemidler enn regelverk
  • Balansert tilnærming
  • Risikobasert regulering

Policyen er blant annet inspirert av det europeiske flysikkerhetsbyrået EASAs arbeid med å forenkle og forbedre regelverk. 

Allmennflyprosjekt

Avdelingsdirektør for operativ avdeling, Jan Petter Steinland, sier til Flynytt at Luftfartstilsynet etablerer et eget prosjekt for allmennfly, PAL II. Mandatet for prosjektet vil være et viktig bidrag for å konkretisere budskapet i policyen.

- Vi skal blant annet oppdatere nasjonale regler. Vi har tidligere gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvor skoen trykker i markedet. Resultatene fra denne undersøkelsen bidrar til dette arbeidet, forteller han.

INVOLVERT I ARBEIDET: Avdelingsdirektør i operativ avdeling, Jan Petter Steinland.
INVOLVERT I ARBEIDET: Avdelingsdirektør i operativ avdeling, Jan Petter Steinland.

 Du kan lese hele dokumentet HER.

Steinland mener tilsynet nå vil få en mer helhetlig tilnærming gjennom bedre strukturerte tverrfaglige prosesser.

- GA-policyen vil påvirke både PAL II og være en viktig føring i omstillingsarbeidet i Luftfartstilsynet. Det vil fortsatt være personer med spisskompetanse som jobber med GA-saker. Vi kommer til å beholde de sterke faglige miljøene og klargjøre rollene der, sier han.

 Vil tilpasse flyklubbenes egenart

- På hvilken måte reflekterer den nye GA-policyen omstillingsprosessen i tilsynet som pågår nå?

- I Luftfartstilsynets nye organisasjonsmodell vil vi blant annet satse mer på digitalisering, med mål om å gjøre hverdagen enklere for aktørene i luftfarten, forteller Steinland.

- Videre vil vårt fremtidige flysikkerhetsarbeid i større grad være risikobasert, fordi vi har en organisasjonsmodell og en metodikk som setter oss bedre i stand dette. Vi vil også fokusere på at for eksempel de lokale flyklubbene og de store kommersielle aktørene blir behandlet og fulgt opp på måter som er tilpasset deres egenart.

Ifølge Steinland er det også en viktig ambisjon å øke samspillet med aktørene, slik at de kan spille på den totale kompetansen i markedet når det gjelder flysikkerhetsarbeid.

Mer enn regelverksendring

Mandatet for PAL II vil være klart før årsskiftet.

- Men siden vi nå også er midt i en større omstillingsprosess, er det viktig at prosjektet får riktig plassering i ny organisasjon. Det er fremdeles flere forhold som må avklares. Det er viktig å merke seg at intensjonene med PAL II omfatter mer enn kun regelverksutvikling. Det er svært viktig å se dette i en større sammenheng, sier Steinland.

- Hvilke konkrete tiltak og/eller prosjekter planlegger Luftfartstilsynet innen GA?

- Det er ikke så mye som er veldig konkret ennå, det er nå arbeidet starter, sier Steinland.

Powered by Labrador CMS