ACE 17:

Scenariet i årets øvelse er laget med tanke på samtrening mellom multinasjonale styrker og hvordan man skal håndtere en krisesituasjon.
Scenariet i årets øvelse er laget med tanke på samtrening mellom multinasjonale styrker og hvordan man skal håndtere en krisesituasjon.

Slik trener de under «Arctic Challenge Exercise»

Deltakerne kan øve på scenarier med så mange som 90 fly i luften samtidig.

Publisert

Årets utgave av Arctic Challenge Exercise (ACE) er den tredje store, multinasjonale øvelsen som Norge, Sverige og Finland organiserer og planlegger sammen.

Hovedaktiviteten finner sted i i Bodø, Luleå i Sverige og Rovaniemi i Finland. I Bodø deltar F-16 Fighting Falcon, DA-20 Falcon Jet, Tornado GR4, JAS 39 Gripen og C-140J Hercules.

100 fly og 1000 personer

I tillegg til kampflyene deltar også transportfly, EW-fly (fly som utfører elektroniskkrigføring), og tankfly.
I tillegg til kampflyene deltar også transportfly, EW-fly (fly som utfører elektroniskkrigføring), og tankfly.

I 2009 startet de tre vertslandene et samarbeid kalt «Cross Border Training», og det er dette samarbeidet som har ført frem til øvelsen ACE.

Øvelsen har blitt avholdt hvert andre år siden 2013. I år deltar i alt mer enn 100 fly og 1000 personer fra 12 forskjellige nasjoner, noe som gjør ACE 17 til en av de største militære øvelsene i Europa i år.

I tillegg til kampflyene deltar også transportfly, EW-fly (fly som utfører elektroniskkrigføring), og tankfly.

Årets deltagere kommer fra Norge, Sverige, Finland, Belgia, Nederland, Storbritannia, Spania, Canada, Frankrike, Tyskland, Sveits og USA.

Opptil 90 fly i luften samtidig

Tornado GR4 er blant flyene som deltar på øvelsen ACE.
Tornado GR4 er blant flyene som deltar på øvelsen ACE.

Hovedaktiviteten er lagt til nordområdene i de tre vertslandene, med Bodø i Norge, Luleå i Sverige og Rovaniemi i Finland som hovedbaser.

Dette byr på et helt unikt treningsmiljø i Europeisk sammenheng, der man på kontinentet ofte må konkurrere om plass med diverse sivile aktører tilbyr nordområdene store områder som er nær blottet for annen trafikk.

Det gjør det mulig å øve på scenarier med så mange som opptil 90 fly i luften samtidig.

Scenariet i årets øvelse er laget med tanke på samtrening mellom multinasjonale styrker og hvordan man skal håndtere en krisesituasjon. I ACE 17s tilfelle har forholdet mellom to fiktive land nådd kokepunktet og FN har godkjent deployeringen av en multinasjonal styrke for å stabilisere situasjonen.

For Norges, og de andre NATO-landenes del, er også det å kunne trene med styrker fra land som ikke er NATO-medlemmer en god erfaring.

DA-20 Falcon Jet.
DA-20 Falcon Jet.

Delt inn i to «bølger»

De daglige operasjonene foregår mellom klokka 0800 og 1700 og er delt inn i to «bølger», en på morgenen og en på ettermiddagen.

Den første «bølgen» er designet rundt mindre scenarier som foregår i øvingsområder i Norge, Sverige og Finland, mens den andre «bølgen» tar for seg større og mer komplekse operasjoner som involverer mange fly og deltagere, hvor alle møtes i et felles øvingsområde.

Deltagerne deles inn i to lag, ett som er FN-styrken som har blitt satt inn for å stabilisere situasjonen, og ett som er de fiendtlige styrkene.

Planlegging og debrief av de daglige operasjonene gjøres via videokonferanse, noe som gjør at den geografiske avstanden mellom de tre hovedbasene ikke blir noe stort problem.

ACE 17 avholdes i tidsrommet 22. mai til 2. juni.

Powered by Labrador CMS