Skycatcher: En fugl Fønix i Europa

Cessna sendte sjokkbølger i det europeiske LSA-markedet da de tidligere i år kunngjorde at de ville kansellere alle bestillinger i Europa for LSA-flyet 162 Skycatcher. Nå stiger flyet opp igjen på den europeiske småflyhimmelen som en fugl Fønix opp av asken – denne gang i form av et fullt sertifisert småfly!

Publisert

Oshkosh/Flynytt: Det som altså er et LSA-fly i USA blir et vanlig sertifisert småfly i Europa og i en del andre markeder. Ved første øyekast kan det se ut som en pussig beslutning fra Cessnas side, men ser man nøyere på regelverk og konsekevenser, framstår trekket som smart samtidig som det kan gi en del konkurransemessige fordeler. Blant annet vil flyet kunne sertifiseres for IFR-operasjoner dersom Cessna ønsker å levere flyet i en slik konfigurasjon.

LSA-bestemmelsene i Europa skapte problemer

Det var de særegne LSA-bestemmelsene i Europa som gjorde at Cessna så seg nødt til å finne fram til en alternativ strategi for å få flyet inn på dette markedet. Mens LSA-fly i USA følger en standard istedenfor å ha typesertifikater i vanlig forstand, må LSA-fly i Europa sertifiseres – om enn på en noe enklere måte enn vanlige småfly etter CS-23-reglene. For å kunne vurderes for typesertifikat må dessuten flyprodusenten bli velsignet av EASA med både design- og produksjonsgodkjennelse (DOA og POA). Dette er en prosess som koster penger og som tar tid, og Cessna ønsket derfor å finne fram til en alternativ vei.

Cessnas Kolumbi egg ble å sette igang full FAR-Part-23-godkjennelse i USA: Så snart flyet får et slikt amerikansk typesertifikat, vil EASA uten videre måtte anerkjenne sertifikatet på grunn av de gjensidige avtalene som er inngått mellom USA og Europa. Cessna slipper å gå igjennom prosessen med europeisk DOA og POA, og flyet vil også kunne nå ut til andre markeder som ikke har implementert LSA etter den amerikanske modellen.

Cessnas trekk sier imidlertid en hel del om hvor lite smidig dagens europeiske LSA-regelverk etter manges mening er: Når det er enklere å få et amerikansk typesertifikat for småfly etter FAR Part 23 enn det er å få et europeisk typesertifikat etter CS-LSA, spør mange seg om ikke oppmykning av de europeiske LSA-reglene burde settes enda høyere på dagsorden.

I øyeblikket er det ikke kjent hvor mye småflyversjonen av Skycatcher vil koste eller når flyet blir leveringsklart i Europa.

Powered by Labrador CMS