Skedsmos politikere vil ha både by og fly

Kommunepolitikerne i Skedsmo vil både ha byutvikling og beholde sitt flyhistoriske særpreg og nekter derfor å velge mellom ”fly eller by”. De setter sin lit til at den pågående mulighetsstudien gir rom for en rullebane for et flygende museum, samtidig som byen fortettes. Derimot er det tommelen ned fra politikerflertallet for å være Norges viktigste småflyplass.

Publisert

Kommunepolitikerne i Skedsmo vil både ha byutvikling og beholde sitt flyhistoriske særpreg og nekter derfor å velge mellom ”fly eller by”. De setter sin lit til at den pågående mulighetsstudien gir rom for en rullebane for et flygende museum, samtidig som byen fortettes. Derimot er det tommelen ned fra politikerflertallet for å være Norges viktigste småflyplass.

Fly eller by, spør Skedsmo Venstre når de inviterer sine politiske motstandere til debatt på Scene 5 i Skedsmo kultursenter. Et klart flertall av kommunepolitikerne foretrekker imidlertid å ha to tanker i hodet samtidig.

Nesten hele spekteret fra Sosialistisk Venstreparti til Fremskrittspartiet sier nemlig ”Ja, takk” i god Ole-Brumm-stil, og satser på at mulighetsstudien for et flyvende museum vil avdekke at det enorme arealet på Kjeller både kan huse en rullebane for historiske fly og utbygging av alt fra næringseiendom til boliger.

Enn så lenge er det Forsvaret som regjerer på den 103-årige flyplassen. Basert på at kampflyet F-16 som i dag vedlikeholdes på Kjeller skal utfases – samt at F-35 har et modulbasert vedlikeholdskonsept som ikke fordrer flystripe – er det få av kommunepolitikerne som tror at Forsvaret konkluderer med at de vil beholde Kjeller. Fagmilitært råd er ventet å komme med en innstilling til framtidig basestruktur for Forsvaret 1. oktober. Innstillingen skal så behandles politisk i 2016.

Debattleder på Scene 5, Svein Thore Martinsen, maler et mulig scenario der Forsvaret har bestemt at de skal avhende flyplassen på Kjeller og spør politikerne hvilke planer de har for flyplassområdet.

– Gjennom å støtte mulighetsstudien med 400.000 kroner får vi utredet om et flygende museum med rullebane lar seg kombinere med fortetting. Samtidig er det viktig å minne om at det er politisk enighet om – med unntak av Senterpartiets stemme – at fortetting skal skje i LSK-triangelet, Lillstrøm–Strømmen–Kjeller, sier ordfører Ole Jacob Flæten (Ap).

– Vår visjon er at Kjeller ikke bare skal være et lokalt – men et nasjonalt – kraftsenter for industri. Vi ønsker oss helt nye kompetansearbeidsplasser, samtidig som vi bevarer historien. Ikke minst vil vi ha en klimanøytral bydel, fortsetter Flæten.

Med introduksjon av elektriske fly kan ambisjonen om en klimanøytral bydel få en ekstra dimensjon som ikke ble luftet på mandagens møte.

Kommuneplanen skyver på beslutningen

– Vi ønsker å se om det er mulig å kombinere historisk flyplass og utbygging. Vi har ikke tatt stilling til Kjellers framtid, kommuneplanen som ble vedtatt 10. juni konkluderer ikke på det punktet. Kompromissløsningen var å la Kjeller flyplass ligge som den gjør, og så se på mulighetsstudien og avvente Forsvarets konklusjoner om hva de vil med plassen, sier Kjartan Berland (H).

– Vi har lyst på begge deler! Vi har ikke myndighet til å styre et areal vi ikke eier – det er det som kjent Forsvaret som gjør. Mulighetsstudiet vil være viktig for veivalgene framover. Samtidig har jeg vært i møter med privatpersoner og bedrifter som ønsker næringsareal og boliger. Dette gir mange gode diskusjoner, sier Lone Kjølsrud (Frp).

– Vi vil ha i pose og sekk! Vi ønsker en historisk flyplass og utbygging av byen, forklarer Kåre Mæland (SV), som har snudd i saken etter at han ble nærmere kjent med planene om et flygende museum.

files/content/news/DSC_7939.jpgNIKU: Kjeller har stor kulturhistorisk betydning

Frøydis Ulvin fra stiftelsen Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) forteller at mulighetsstudien i løpet av noen uker er klar:

– Vi har engasjert Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) til å lage en rapport om Kjeller som skal være et underlagsdokument for mulighetsstudien. De ser på hvilke kulturhistoriske verdier som er på Kjeller, og hvordan disse kan benyttes. Vi fikk et utkast til NIKUs rapport for 14 dager siden, og vi ble veldig glade for de konklusjonene som dette fagmiljøet har presentert, forteller Ulvin.

– I rapporten konkluderes det med at selve flyplassområdet har stor kulturhistorisk verdi. Men NIKU har også sett på områder utenfor flyplassgjerdet, fortsetter Ulvin.

NIKU skriver i sin foreløpige rapport at det er konteksten som anlegget inngår i, med flystripa, bygningsmiljøet og kunnskapen om flyteknologien som gjør anlegget unikt. I denne helheten inngår også flyverbyen som huset de ansatte på flyplassen, tettbebyggelsen som vokste opp i kjølvannet av den økte aktiviteten som flyplassen skapte, samt knoppskytingen de teknologiske kunnskapssentrene representerer.

– Samlet sett mener altså NIKU at Kjeller har stor kulturhistorisk verdi. Ved å bruke NIKUs kompetanse, går vi over fra synsing til faglige fakta, sier Ulvin og fortsetter:

– Vi har dessuten engasjert en arkitekt som ser på hele Kjeller-området. Det er et kjempestort område med plass til veldig mye! Det jeg har sett av skisser inkluderer alt fra næringsbygg til damanlegg, boligblokker og idrettsanlegg. Det er også plass til flystripe, og stripa må være der! Skal vi ta vare på kulturarven er det lite interessant med fly som henger i taket eller står på bakken. Det operative, historiske miljøet på Kjeller er en unik skatt, og det er KFKs drøm at Kjeller blir et opplevelsessenter til glede for alle innbyggerne og for kommunen, hvor teknologi og fly står i høysetet, sier Ulvin.

– Mer støy fra Fetveien enn flyplassen

Til tross for at de kulturhistoriske argumentene blir møtt med publikumsapplaus på Scene 5, etterlyser en av tilhørerne i salen at politikerne tenker mer på støy og miljø.

– Støy er et problem vi må ta alvorlig. Etter min oppfatning er det ingen framtid for småfly på Kjeller når Forsvaret trekker seg ut, sier Venstres Boye Bjerkholt og får støtte fra SVs Kåre Mæland.

– Den største støykilden for folk i Kjeller-området er Fetveien! Dette er bevist i gjentatte målinger. Dessuten er flystøy fra Gardermoen et problem for mange. Flyaktiviteten på Kjeller er et ikke-problem, sier Senterpartiets Ann-Kristin Fiskerud.

Med unntak av Senterpartiet, uttaler samtlige partier at støy fra flyging på Kjeller er et av de primære argumentene mot å opprettholde en flystripe i Skedsmo.

Kjeller flyplass viktig for sysselsetting og innovasjon

Debattleder Svein Thore Martinsen utfordrer politikerne til å fortelle hvilke argumenter som taler for fortsatt flyplass på Kjeller, uavhengig av hvilken konklusjon partiet selv har trukket når det gjelder flyplassens framtid.

– Arbeidsplassene, kommer det kort og konsist fra Ann-Kristin Fiskerud (Sp).

Fiskerud har markert seg som sterk forkjemper for flyplassen og poengterer også hvor viktig flyplassen er for Skedsmos identitet, både historisk og i dag. Hun bor selv rett ved flystripa og stortrives som flyplassnabo. Hun vil ikke bare kjempe for at Forsvaret blir værende på Kjeller – hun ønsker at hele flymiljøet får bli, inkludert det historiske miljøet så vel som småflymiljøet.

– Arbeidsplasser er selvsagt en av de tyngste argumentene for Kjeller flyplass. På Kjeller er det en miks av avanserte oppdrag for Forsvaret og samspill med annen virksomhet som har vært viktig, sier Kåre Mæland (SV).

– Når de andre partiene nevner arbeidsplasser, er det i hvert fall ikke overraskende at vi fra Arbeiderpartiet framhever det samme! Forsvarets virksomhet har stor betydning i form av arbeidsplasser. Forskningsmiljøet som har sitt utspring i Kjeller som flyplass er verdensledende på fornybar energi. Også selve flystripa er viktig [-]– først og fremst for den flyhistoriske biten, sier ordfører Ole Jacob Flæten (Ap).

Fullt så entusiastisk er imidlertid ikke Venstre:

– Få av dagens arbeidsplasser er direkte knyttet til flystripa. De fleste av dem kan i framtiden eksistere uten den, hevder varaordfører Boye Bjerkholt (V) og viser til at framtidens flyvedlikehold ved AIM Norway vil være basert på komponentvedlikehold og at det ikke er planer om å ta ned F-35-maskiner på Kjeller.

– Flydagen og Kjeller flyplass er en viktig del av Skedsmos identitet

– Forsvarets virksomhet er viktig, mener Kjartan Berland (H). Han framhever også de flyhistoriske elementene, samt at flyplassen er vert for småflyaktiviteten.

– Flydagen på Kjeller. Det er en fantastisk dag, sier Lone Kjølsrud (Frp) på spørsmål om det ikke er andre forhold enn forsvaret og arbeidsplassene som gjør flyplassen viktig.

Fra salen kommer det også et innspill om at Kjeller er viktig for flygerutdanning, rekruttering og for at flygere skal opprettholde sine flygerferdigheter. På Kjeller flyplass er flere flyskoler etablert, og slik spiller plassen en viktig rolle for luftfarten som helhet, noe også Luftfartstilsynet har påpekt i sin høringsuttalelse til kommuneplanen.

Mens klokka tikker fram mot Forsvarets konklusjon for flyplassen, nærmer det seg også tidspunktet hvor kommunepolitikerne må gjøre sine prioriteringer.

Mulighetsstudien som bare er uker unna er ventet å gi noe av svaret på hvor lett det vil være for politikerne å si ja takk til både fly og by.

Bildet over: Frøydis Ulvin fra Kjeller Flyshistoriske Kulturpark har stor tro på at flyplassen kan romme både rullebane og nye anlegg.

Powered by Labrador CMS