Skedsmo-politikerne fornøyd med Kjeller-studien

Ideene om hvordan et veteranflysenter på Kjeller kan komme til å se ut, ble meget vel mottatt av Skedsmos politikere da mulighetsstudien fikk sin første, brede politiske behandling.

Publisert Sist oppdatert

(SKEDSMO) – Legg den ikke i skuffen, uttalte Høyres Jan Petter Myrvold om studien.

I kommunestyremøtet onsdag 2. mars, ble det som ventet vedtatt at studien tas til orientering og trekkes frem igjen når tiden er moden for en videre planlegging av Kjellers fremtid – les: Når Stortinget har vedtatt hva Forsvarets eventuelle fremtid på Kjeller blir eller ikke blir.

Anne-Marie Lervik (Ap), leder av hovedutvalget for kultur, miljø og landbruk som var det første politiske organ som behandlet studien i Skedsmo tidligere i vinter uttalte:

 

Små og store entusiaster

– Jeg takker for mulighetsstudien som er lagt frem, det er fint at den kommer helt til kommunestyret.

– Det handler om Norges eldste flyplass som fortsatt er i bruk, og en av Europas eldste flyplasser med en helt unik historie.

– Uavhengig av hvor store flyentusiaster vi er, tror jeg vi alle er bevisst på at det er vårt ansvar å sørge for at denne historien får sin videre plass i Skedsmo. Derfor har vi bevilget penger til studien.

– Forsvaret er der i dag, men Forsvaret har ikke sagt noe tydelig om hvor lenge og og hvordan de tenker å benytte arealet.

– Våre videre planer vil være avhengig av hva Forsvaret gjør, men Kjeller ligger helt sånn til inntil Lillestrøm-byen at vi helst vil få veldig mye ut av arealene.

 

SV med redusert skepsis

– Vi vil gjerne ha at flygende museum, næring, boliger – vi vil ha alt på dette arealet. Min drøm eller visjon er at dette kan bli Europas største flygende museum for veteranfly – slik at det her kommer folk fra fjern og nær at dette virkelig vil sette Lillestrøm på kartet.

– Jeg tror det kan være mulig å løfte Lillestrøm hvis vi får med de rette interessentene med, det kan bli en kjempenæring i dette området. Men det kan vi ikke beslutte i dag, sa Lervik.

Kåre Meland (SV) innrømmet at han hadde vært skeptisk til en mulighetsstudie omkring Kjeller da arbeidet med kommuneplanen pågikk.

– Jeg var mer skeptisk enn det som nå ligger som resultat av det arbeidet som er gjort. Den jobben som er gjort viser at det er muligheter både for en byutvikling og at det samtidig går det an å bevare større eller mindre deler av historien tilbake til begynnelsen av hundreåret.

– Dette er et godt bidrag til å konkretisere mulighetene når Forsvaret etter hvert konkluderer på hvilke aktiviteter de har sett for seg å ha videre. Men det blir krevende, ingen ser vel for seg at alle vil få alt på dette området, men studien er vel anvendte penger, sa Mæland.

– Ikke legg den i en skuff

Jan Petter Myrvold (H) mente studien er utrolig bra, og at den viser det er gode muligheter til utbygning og museumsvirksomhet på Kjeller.

– Det mest fantastiske er at folkene bak studien har bragt inn alle elementene.

– Min ønskedrøm nå er at man ikke legger denne mulighetsstudien i en skuff, men at man bruker den i den videre planleggingen av Kjeller, sa Myrvold.

Kjartan Bærland (H) mente studien er den viktigste jobben som er gjort med å kartelegge mulighetene på Kjeller flyplass, og virkelig ta vare på historien.

– Men det som jeg mener vi skal ha med oss som et videre perspektiv i dette arbeidet, er hvis og eventuelt når Staten eller Stortinget skulle bestemme seg for at Kjeller ikke skal brukes i Forsvarets aktivitet, vil det åpne seg mange muligheter, muligheter som ikke er med i mulighetsstudien, og det store spørsmålet vil være: Hvem får en en anledning - økonomisk ikke minst – til å kunne gå inn på arealet som måtte bli avhendet?

– Det er viktige prosesser vi må ha med oss, men som forrige representant var inne på, er det viktig å se på muligheter som ligger her. Så håper jeg at vi, når Stortinget går i gang med behandlingen etter at Regjeringen har lagt frem sine vurderinger, at Skedsmo kommune får muligheter til å gå inn i disse prosessene som er viktige inn i arbeiet for Kjellers videre utvikling.

Powered by Labrador CMS