Priser og vilkår

SISTE NYTT FRA NLF CAMO

Les alt om NLF CAMOs priser for 2011.

Publisert

AVREGNING FOR VEDLIKEHOLDSPROGRAMMER

Da NLF etablerte sin CAMO ble det lagt til grunn en innmeldingsavgift på kr. 5.000. Det ble antatt at relativt få fly ville komme over i normal oppfølging fra NLF CAMO i 2010. Det ble derfor besluttet at det ikke skulle være noen separat årsavgift for medlemskap i 2010. I tillegg var det fastsatt at førstegangs gjennomgang og review vil faktureres med kr. 600 per medgått arbeidstime. Utover dette var det for motorfly satt en driftsavgift på kr. 1.000 per 50 timer, med et maksimumstak på kr. 10.000 pr år for innmeldingsavgift og driftsavgift samlet.

Luftfartstilsynet har etter at CAMO-en ble etablert innført krav om at alle systemtilpasninger for hvert enkelt fly skjer i selve vedlikeholdsprogrammet. Dette er en tidkrevende prosess som som lett kan slå uheldig ut for flyeierne økonomisk, da særlig for eiere av motorflytyper som det er få individer av i Norge. For å unngå at NLF CAMO må fakturere for individtilpasning på timebasis, har NLF CAMO besluttet å tilby flyeierne denne individtilpasningen av selve vedlikeholdsprogrammet til en stykkpris a kr. 3.000 for ikke-komplekse fly. Med ikke-komplekse fly i denne sammenheng menes motorfly som ikke har opptrekkbart understell. Dokumentgjennomgang forøvrig vil fortsatt faktureres på timebasis.

NLF CAMO vil sende ut faktura til samtlige flyeiere basert på denne faktureringsmodellen.

PRISSTRUKTUR FOR 2011

NLF CAMO har snart vært i drift et år, og tiden er derfor inne til å fastsette prissystemet for 2011. Når vi nå ser hva de reelle kostnadene er for å utføre CAMO-tjenestene i tråd med myndighetenes nye retningslinjer, er vi nødt til å justere prislisten noe. På grunn av stordriftsfordeler er vi imidlertid i stand til å beholde samme maksimumstak på kr. 10.000 pr år, noe som kommer de som flyr mye til gode.

Tjeneste

Motorfly

Seilfly

Fakturadato

Innmeldingsgebyr

kr. 6.000

kr. 6.000

Ved innmelding

Individtilpasset vedlikeholdsprogram

(forutsetter medlemskap i NLF CAMO)

kr. 3.000

ingen

Ved første ARC-utstedelse

Timesats, gjennomgang/review

kr. 600

kr. 600

Ved review

Årsavgift (monitorering)

kr. 7.500

kr. 5.000

1. feb/innmeld.

Driftsavgift, for hver 50. time

kr. 1.000

ingen

1. november

I tillegg til timesatsen på kr. 600 per time for review vil det faktureres reisekostnader til stedet hvor review vil skje. Merverdiavgift vil kun bli lagt til for de kundene som er MVA-pliktige.

Inkludert i årsavgiften er bistand fra NLF CAMO knyttet til oppfølging av verkstedregninger. De kostnadene verkstedene tidligere belastet kundene i forbindelse med dokumentgjennomgang bør dessuten bli tilnærmet eliminert nå som NLF CAMO tar hånd om denne delen av vedlikeholdet.

Foto: Lars Brede Grøndahl

Powered by Labrador CMS