Shell vil dele blyfri 100-oktansteknologi

Shell er forberedt på å dele oppskriften på drivstoffet som kanskje skal erstatte avgas 100LL med andre produsenter av flybensin. Shells blyfrie 100-oktans bensin er en av ni kandidater som amerikanske flysikkerhetsmyndigheter skal evaluere i tiden fram til 2019.

Publisert

Shell er forberedt på å dele oppskriften på drivstoffet som kanskje skal erstatte avgas 100LL med andre produsenter av flybensin. Shells blyfrie 100-oktans bensin er en av ni kandidater som amerikanske flysikkerhetsmyndigheter skal evaluere i tiden fram til 2019.

Da fristen gikk ut i juli, kunne det amerikanske luftfartstilsynet FAA notere seg påmelding fra fem drivstoffprodusenter som til sammen står for ni drivstoffkandidater til framtidig arvtaker for avgas 100LL.

Evalueringen er en del av PAFI-prosjektet (Piston Aviation Fuels Initiative) som har som hovedmål å identifisere og standardisere nytt blyfritt drivstoff som skal gjøre det mulig å fase ut 100LL én gang for alle. PAFI har med økonomisk støtte fra Kongressen i USA lagt opp til en tidsplan hvor nytt drivstoff skal være standardisert av det amerikanske standardiseringsorganet ASTM og godkjent av FAA innen utgangen 2018. Formålet er å finne fram til drivstoff som skal være så likt 100LL at FAA kan godkjenne det på tvers av flyflåten uten at det må gjøres individuelle endringer for sertifisering av hver enkelt fly- og motortype.

Ser ikke for seg et duopol

Selv om ni drivstofftyper fra fem produsenter er påmeldt for evalueringen, er det bare budsjett til å teste to til tre drivstofftyper så inngående som en godkjennelse på tvers av flåten krever. FAA må derfor foreta en utvelging før selve hovedtesten igangsettes.

files/content/news/DSC_5871 small.jpgDen anerkjente skribenten Paul Bertorelli hos AVWeb har kritisert testprogrammet fordi han mener markedet bør bestemme hvor mange – og hvilke – drivstofftyper som til slutt blir dominerende.

Nå beroliger Shell med at de ikke planlegger å holde drivstoffet for seg selv, dersom et av deres drivstoff slipper gjennom nåløyet.

– Vi ser ikke for oss at vi skal betjene avgasmarkedet alene, så vi er beredt på å gjøre teknologien tilgjengelig også for andre drivstoffprodusenter, sier Rob Midgley som er kvalitets- og teknisk sjef for flydrivstoff hos Shell.

Midgley holdt en omfattende presentasjon av Shells drivstoffprosjekt under EAA Air Venture i Oshkosh.

I tillegg til Shell har Afton Chemical Company, Avgas LLC, Swift Fuels og et konsortium bestående av BP, TOTAL og Hjelmco sendt inn sine drivstoffkandidater til FAAs testprogram. Drivstoffet Gami G100UL ble til bransjens overraskelse ikke sendt inn til FAA. Dette skyldes at Gami har valgt å gå veien om individuelle typersertifikatsupplementer (STC-er).

Tidligst tilgjengelig i 2019

Første testfase for de ni drivstofftypene igangsettes i september i år, mens siste etappe starter i januar 2016. Først i desember 2018 regner PAFI med at en godkjennelse på tvers av flåten er på plass. Det betyr at norske småflygere i beste fall må vente til flysesongen 2019 før de kan benytte det nye drivstoffet.

Sammenliknbar pris?

Før FAA er ferdig med sitt testprogram, venter småflybransjen i spenning på hva sluttprisen for drivstoffet vil bli.

Dersom Shells drivstoff slipper gjennom FAAs nåløye, antyder flyprodusenten at bransjen ikke har mye å være engstelig for.

– Komponentene som brukes i våre forslag til 100-oktansbensin er allment tilgjengelige i markedet. Dessuten er selve produksjonskostnaden for flydrivstoff en forholdsvis liten del av det man betaler ved pumpen. En endring i produksjonskostnad for et gitt drivstoff, innebærer ikke at den samme prosentvise endringen vil finne sted i resten av kostnadsstrukturen eller for det man betaler på flyplassen, sier Shells Rob Midgley.

– Shell fortsetter arbeidet med blyfri 100-oktan, og den endelige prisen er ventet å være sammenlignbar med blyholdig avgas 100LL, avslutter Midgley.

Bildet over

Rob Midgley er kvalitets- og teknisk sjef for flydrivstoff hos Shell, her fra EAA Air Venture Oshkosh 2014. Foto: Torkell Sætervadet

Powered by Labrador CMS