SERA-krøll i norsk "luftfartsbibel"

Samme dag som luftromsprosjektet SNAP blir innført i Norge, får landet nye trafikkbestemmelser i form av europeiske Part-SERA. Nå viser det seg at de over 800 nye sidene i den norske AIP-bibelen som er klargjort og snart skal publiseres er kjemisk renset for de oppdateringene som Part-SERA innebærer. Dermed må den splitter nye AIP-en leses med en stor klype salt.

Publisert

De nye trafikkbestemmelsene Part-SERA innebærer blant annet endringer i luftromsklassifisering og VFR-minima, og avvikene i norske bestemmelser kontra de internasjonale ICAO-bestemmelsene vil ikke lenger være de samme. Alt dette er informasjon man venter å finne i AIP-en, men den store revisjonen av den norske luftfartsbibelen som i disse dager går ut til markedet, er ikke oppdatert etter SERA-bestemmelsene. Dermed er publikasjonen delvis utdatert allerede på utgivelsesdatoen.

– Har informert gjennom AIC

Luftfartstilsynet forklarer at SERA–regelverket ble vedtatt i EU i september 2012. I det nye regelverket ble det gitt rom for at statene kunne benytte seg av muligheten for å utsette implementering i inntil to år. Denne muligheten benyttet flertallet av de europeiske landene seg av - også Norge. Absolutt siste frist for implementering av SERA er 4. desember 2014.

I Norge valgte man å bruke 13. november som innføringsdato slik at innføringen sammenfaller med datoen for generell distribusjon av endringer i AIP (AIRAC-dato). Akkurat den anstrengelsen ser det ut som man kunne ha spart seg for, nå som AIP-en er distribuert – helt fri for SERA-endringene.

Ifølge Avinor er det Luftfartstilsynet som har ansvaret for den delen av AIP-en som blir endret som følge av Part-SERA.

– Hvordan kan dette ha skjedd?

– Luftfartstilsynet startet relativt tidlig med arbeidet knyttet til implementering av SERA. Dette ble gjort for at vi skulle ha god tid til å gjennomføre intern og ekstern høring og få implementert forskriften til rett tid. Arbeidet var ressurskrevende og tok lengre tid enn forutsatt. Tiden fra avsluttet høringsprosess til implementering ble av den grunn for kort, og vi klarte dessverre ikke å få på plass nødvendige oppdateringer av AIP før implementering, noe som det også er informert om i AIC-N 13/14 datert 1.10.14, sier Marit Kvarum som er senior kommunikasjonsrådgiver, kommunikasjon og samfunnskontakt i Luftfartstilsynet. – Ser Luftfartstilsynet sikkerhetsmessige eller operative konsekvenser av denne mangelen?

– Det helt klart uheldig at AIP ikke foreligger med oppdatert informasjon, men regelverket er tilgjengelig, likeså veiledningsmateriell og AIC, som gir kortfattet informasjon om de viktigste endringer. I tillegg er ytterligere veiledningsmateriale publisert på nettsidene våre, sier Kvarum. – Hva gjøres for å løse problemet?

– Luftfartstilsynet vil nå jobbe tett sammen med ekspertise hos Avinor for å få oppdatert relevante kapitler i AIP. Vi regner med å være ferdig med arbeidet i midten av desember. Ny AIC vil bli publisert så snart som mulig, avslutter Kvarum.

Powered by Labrador CMS