FYLLER MANGE BEHOV: – Området er svært stort, og kan utvikles til et flott område som fyller mange behov, men med utgangspunkt i at det er ei flystripe der som minimum tilfredsstiller veteranflymiljøets beho, mener Sp.

Senterpartiet: – Krystallklare på at vi ønsker flyging på Kjeller

Publisert Sist oppdatert

Sp svarer:

1. Dersom dere vinner valget og får flertall: Kan partiet da garantere at Kjeller flyplass blir bevart?

– Senterpartiet er krystallklar på at vi ønsker fortsatt flyvirksomhet på Kjeller, og har programfestet at vi ønsker å «etablere et luftfartøyvernsenter på Kjeller med veteranflyaktivitet». Videre har vi også programfestet at vi «vil ha full stopp i nedbygging av dyrka og dyrkbar mark», det er det som kjent en god del av på dette området.

2. Hva er viktigst for dere å ta hensyn til når Kjeller-området skal forvaltes videre?

– Det er først og fremst to ting: Forvaltning av Kjeller flyplass som et levende kulturminne med flyvende veteranfly og luftfartøyvernsenter, og at dyrka mark ikke skal bygges ned og legges under asfalt. Da kommuneplanens arealdel ble behandlet i juni, bidro vi til å få vedtatt følgende formulering knyttet til utvikling av området: «§ 5-1.1 Fly i lufta Kommunedelplanen skal sikre Kjeller med løsning hvor det kan opprettholdes fly i lufta fra eksisterende flystripe på Kjeller. Alle punkter forskyves etter det, og punkt 1 er gjeldende ved motstrid foran andre punkter.» Dette slår fast at området skal utvikles basert på at det skal være fly i lufta.

Thor Grosås 1. kandidat Lillestrøm Senterparti Varaordfører Lillestrøm kommune Foto: Privat

3. Hva er deres drømmescenario for området i fremtiden?

– Området er svært stort, og kan utvikles til et flott område som fyller mange behov, men med utgangspunkt i at det er ei flystripe der som minimum tilfredsstiller veteranflymiljøets behov. Når de militære gjerdene tas ned vil det kunne bli store og gode friområder for Lillestrøm by der. Dyrkamarka brukes til matproduksjon. Det er plass til nye arbeidsplasser langs rv. 22, og også nye boliger og offentlige bygg samt idrett.

4. Hva tenker deres parti om elektrisk luftfart og hva denne utviklingen kan bety for Kjeller flyplass?

– Vi er ikke avvisende til det, men vil gjerne se det i sammenheng med forskning og utvikling samt næringslivet på Kjeller

5. Hvilken betydning vil dere si at Kjeller flyplass har for Lillestrøm kommune?

– I dag er området et sted hvor svært mange har arbeidsplassen sin og det er sånn sett svært viktig. Dessuten er det en operativ flyplass som har vært i kontinuerlig drift i over 100 år og et levende kulturminne som er en viktig del av vår felles historie.

6. Har noen medlemmer i partiet vært med på flytur fra Kjeller flyplass?

– Ja. uten at vi har noen full oversikt over det.

Powered by Labrador CMS