Rygge åpner for flere allmennfly

Etter flere år med uavklarte forhold for allmennfly på Rygge flyplass, åpner Rygge Sivile Lufthavn snart for gjestende småfly i tillegg til at lufthavnen inviterer småflyeiere til å ha fly parkert på plassen. De nye konsesjonskravene som trådte i kraft i november slår fast at det skal gis plass for inntil 30 småfly på Rygge uten behov for handling, og nå har arbeidet med å oppfylle vilkårene blitt igangsatt. Kostnadsbildet avviker imidlertid fra de forventningene som ble skapt av konsesjonsbestemmelsene.

Etter flere år med uavklarte forhold for allmennfly på Rygge flyplass, åpner Rygge Sivile Lufthavn snart for gjestende småfly i tillegg til at lufthavnen inviterer småflyeiere til å ha fly parkert på plassen. De nye konsesjonskravene som trådte i kraft i november slår fast at det skal gis plass for inntil 30 småfly på Rygge uten behov for handling, og nå har arbeidet med å oppfylle vilkårene blitt igangsatt. Kostnadsbildet avviker imidlertid fra de forventningene som ble skapt av konsesjonsbestemmelsene.

I et brev til luftsports- og allmennflyorganisasjonene forteller Rygge Sivile Lufthavn (RSL) at man planlegger et allmennflyområde på flyplassens nordvestre side. En av Forsvarets gamle hangarer (hangar Bravo) er avsatt for allmennflyparkering og vil gi rom for cirka 12-15 fly, avhengig av flytype. Dertil vil det tilbys cirka 20 utendørsplasser, og en viss andel av disse utendørsplassene vil være avsatt til gjestende fly. Alle utendørsplassene vil utstyres med stormsikringspunkter, og de vil være beregnet for helårsbruk siden brøyting vil gjennomføres i henhold til de prioriteringene som framkommer av flyplassens brøyteplan.

RSL anmoder om at flyeiere som er interessert i hangar- eller utendørsplass i 2014 kontakter lufthavnen innen 19. desember i år.

Løsning i sikte etter flere års floke

Invitasjonen som nå har gått ut er et resultat av de kravene som ligger i den nye konsesjonen for flyplassen og som trådte i kraft i november. I konsesjonen heter det at Moss Lufthavn Rygge skal stille inntil 30 parkeringsplasser til disposisjon for fast stasjonerte småfly. Plasseringen av parkeringsplassene skal være slik at brukerne ikke er avhengig av hjelp fra lufthavnen når parkeringsplassene benyttes.

– Jeg ser det som viktig å sikre gode vilkår for småflymiljøet. Dette er et viktig bidrag i så måte, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet da nyheten om Rygges konsesjon ble kjent tidligere i høst.

– Konsesjonen innebærer at Norges Luftsportforbund har fått gjennomslag for sitt ønske om at det skal være oppstillingsplasser for inntil 30 småfly på Rygges, sa John Eirik Laupsa som er generalsekretær i NLF til Flynytt tidligere i år.

– NLF har jobbet aktivt både på samferdselspolitisk og -administrativt nivå forut for konsesjonsvedtaket for å nå fram i denne saken, la Laupsa til.

Nå ser det altså ut som om begynnelsen på en løsning er innenfor rekkevidde.

Et skår i gleden for allmennflygerne er imidlertid at kostnadsbildet for utendørsparkering som RSL legger opp til ikke samsvarer med den forventningen som ble skapt i konsesjonsteksten: I konsesjonen heter det at parkeringsplassene skal være slik plassert og innrettet at brukerne ikke er avhengig av bistand fra konsesjonshaver, eller på andre måter må betale for bruken. Også på Avinors lufthavner er flyklubbopererte fly unntatt for parkeringsavgift. RSLs modell innebærer imidlertid en betalingsordning.

Saken oppdateres.

Du kan laste ned brevet fra RSL til flymiljøet nedenfor.

Powered by Labrador CMS