Regjeringen vurderer et nasjonalt droneovervåkingssenter

- Vi ser stadig både uønsket og ulovlig droneaktivitet. Derfor vil regjeringen nå se på hvordan vi best mulig kan styrke innsatsen mot ulovlig droneflygning, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen vil intensivere bekjempelsen av ulovlig droneflyging og kriminalitet utført ved hjelp av droner. 

Det er nå settes i gang undersøkelser med mål om å øke samfunnets kapasitet til å håndtere ulovlig droneaktivitet.

– Droner kan utføre stadig nye og mer komplekse oppgaver som gir flysikkerhetsgevinster, lavere kostnader, reduserte klimautslipp og mindre støy enn tradisjonell luftfart. Samtidig er det avgjørende at utviklingen av dronevirksomheten skjer innenfor rammer som ivaretar nasjonal sikkerhet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

- Vi ser stadig både uønsket og ulovlig droneaktivitet. Derfor vil regjeringen nå se på hvordan vi best mulig kan styrke innsatsen mot ulovlig droneflygning.

Kun politiet som kan fysisk nedkjempe droner

Regjeringen vil blant annet undersøke mulighetene for at andre aktører, i tillegg til politiet, kan spille en rolle i å forhindre ulovlig droneflyging. 

I dag er det kun politiet som har myndighet til å fysisk nedkjempe droner. En dedikert arbeidsgruppe vil derfor vurdere alternative tiltak som andre aktører kan implementere for å beskytte seg mot ulovlig droneaktivitet. 

Dette vil inkludere en nærmere undersøkelse av hvordan lufthavnoperatører kan samarbeide med politiet, og det vil bli lagt vekt på å utvikle effektive samarbeidsrutiner mellom de to for å håndtere trusler knyttet til droner. 

I tillegg vil regjeringen vurdere om det skal innføres en plikt til å forhåndsregistrere droneflyvninger i visse områder i et trafikkstyringssystem.

Et nasjonalt droneovervåkingssenter?

Regjeringen ønsker også et oppdatert kunnskapsgrunnlag, og vurderer et nasjonalt droneovervåkingssenter.

– Vi vil sikre at alle relevante aktører har den informasjonen de trenger i arbeidet sitt med å beskytte seg mot ulovlig droneflyging.  Det vil også undersøkes om gjeldende regelverk er til hinder for deling av data om droneaktivitet mellom relevante aktører, sier Nygård.

- I tillegg vil det nedsettes en gruppe for å utrede om det skal opprettes et nasjonalt droneovervåkingssenter, som kan innhente og bearbeide data fra forskjellige kilder og på bakgrunn av denne informasjonen utarbeide etterretningsprodukter og trusselvurderinger. 

Vil legge til rette for en forutsigbar tilgang til luftrom

Samferdselsministeren sier at de ønsker å sikre en fortsatt bærekraftig vekst av dronevirksomheten i Norge. 

-Og vi ønsker å legge til rette for en forutsigbar tilgang til luftrom. Vår posisjon som foregangsland innen dronevirksomhet skal opprettholdes, avslutter han.

Powered by Labrador CMS