Forsikring:

IKKE FORNØYD: Stig Olsen (innfelt) synes driftkostnadene for sjøfly begynner å bli unormalt høye.
IKKE FORNØYD: Stig Olsen (innfelt) synes driftkostnadene for sjøfly begynner å bli unormalt høye.

Raser mot økte forsikringspriser: – Setter hele sjøflymiljøet i fare

Da Stig Olsen skulle fornye sjøflyforsikringene oppdaget han at prisene hadde økt med mer enn 50 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Stig Olsen fikk seg en lite hyggelig overraskelse da det var på tide å fornye forsikringene på sjøflyene han eier og er medeier i.

– Prisen for å forsikre de to flyene hadde økt med over 50 prosent. Personlig begynner jeg å se driftskostnadene som unormalt høye, så jeg må begrense hobbyen min betraktelig og vurdere å selge fly. Dette gjelder også flere enn meg, sier han til Flynytt.

Frykter konsekvensene

Sjøflygeren forteller at han forsøkte å hente inn priser fra flere forsikringsselskaper både i Norge og Europa, men det var vanskelig å finne noen som ville inngå en avtale som involverer sjøfly.

–Tidligere har jeg benyttet Riskpoint, men de vil ikke lenger forsikre sjøfly. Dermed hadde jeg til slutt ikke noe annet valg enn å forsikre hos Starr. Jeg vet at de som jobber der prøver å gjøre sitt beste, men dette ble i overkant dyrt, sier han.

Olsen er bekymret for at de høye forsikringsprisene vil få konsekvenser for miljøet.

– De fleste flyeiere som flyr på sjø har opplevd det samme. Miljøet er lite, og jeg har kontakt med mange, som er veldig frustrerte. Når kostnadene øker så betraktelig risikerer man at flyeiere begynner å tenke på alternativer. Det første er å selge flyet. Det andre er å kun ha ansvarsforsikring på flyene sine, eller man velger å ikke forsikre, med den store risikoen det innebærer.

– Spesielt utfordrende for nye piloter

Sjøflygeren mener at miljøet i Norge er så lite at det bør vernes om.

– Jeg flyr mye sjøfly og hadde tidligere tre sjøfly. Men jeg ser nå at utgiftene er så høye at dette er vanskelig å forsvare. Jeg mener også at hele miljøet i Norge står i fare da kostnadene rett og slett blir for høye. Mange kan kjøpe seg mikro på sjø hvor kostnadene er betydelig lavere.

Olsen synes det er leit at de høye forsikringskostnadene ødelegger for aktiviteten.

  – Det blir en slags felles avstraffelse for alle. Sjøfly i Norge er egentlig en veldig viktig del av den nasjonale historien. Vi blir mer og mer utsatt. Og dermed blir det færre og færre flygere.

Sjøflyeier og leder i Kilen sjøflyklubb, Robert Ormerod, sier til Flynytt at forsikring er et tema som kontinuerlig diskuteres i miljøet.

– Vi er mange flyeiere og alle trenger forsikring. Jeg fikk selv en premieøkning og oppsigelse fra forrige selskap i fjor. De siste årene har det vært stor konkurranse i markedet og prisene har kanskje vært vel gode. Det har alltid vært dyrt å forsikre sjøfly, sier han.

Sjøflygeren mener at høyere kostnader alltid vil påvirke aktiviteten.

– Det er spesielt utfordrende for ferske sjøflypiloter. Årsaken er at premien blir betraktelig høyere dersom det er snakk om forsikringstakere med få flytimer.

Generalsekretær i Norges Luftsportforbund, John Eirik Laupsa.
Generalsekretær i Norges Luftsportforbund, John Eirik Laupsa.

Håper på bedring

Generalsekretær i Norges Luftsportforbund (NLF), John Eirik Laupsa, deler oppfatningen om at de økte prisene kan få store konsekvenser for sjøflyaktiviteten.

– Det er nok en andel av disse flyene som har et relativt lavt timeuttak per år, og da sier det seg selv at når en så betydelig komponent av timeprisen økes så mye, vil dette true aktiviteten, sier han til Flynytt.

– Er dette en problemstilling NLF jobber med?

– NLF har jobbet intenst med rammevilkårene for sjøfly de siste årene og har oppnådd en rekke forbedringer. Å argumentere overfor aktuelle forsikringstilbydere om at premienivået burde ha vært lavere, er derimot en sak vi vanskelig vil kunne nå frem med. Dessverre er dagens priser primært et resultat av forholdet mellom innbetalte premier og skadekostnader over tid, sier han, og legger til:

– Flere selskap har i noen år deltatt i en priskonkurranse til tross for at de har tapt penger. Resultatet er at flere har valgt å slutte helt med flyforsikring, mens noen har bestemt at de eksempelvis ikke ønsker å tilby forsikring av sjøfly. Det er gjennom å vise til gode tall med tanke på utbetalinger i forhold til innbetalte premier, vi har noe å kunne ta opp med selskapene.

Laupsa har følgende råd til sjøflygere som er frustrert over prisøkningen:

– Det vil være fint å få opp aktiviteten som resultat av forbedringene som er oppnådd med tanke på rammevilkår, slik at den faste kostnaden som forsikringen utgjør kan fordeles på flere timer. Men ikke minst må rådet være å operere med forsiktighet, slik at vi i fremtiden kan vise til bedre tall og dermed bli mer interessante som kunder for forsikringsselskapene. For det tredje bør alle i flymiljøet anstrenge seg for at oppgjørene blir rimeligst mulig ved å sikre at det velges kostnadseffektive løsninger, der man også selv bidrar til å redusere kostnadene for enkeltskader, avslutter han.

Også sjøflyger Ormerod håper på en nedgang i antall hendelser og bedre tall å vise forsikringsselskapene.

– Alle forstår at forsikringsselskapene må tjene penger. Vårt ansvar som piloter er å sørge for en lavest mulig skadeprosent. Vi er nå i gang med et sikkerhetsprogram i Kilen sjøflyklubb, med rapportering  av hendelser og tiltak for flytrygging. Alle hendelser vi har blir analysert og gjennomgått. I tillegg planlegger vi økt fokus på trening etter at du har fått sjøflyutsjekken. Forhåpentligvis vil dette telle positivt når forsikringer for 2020 skal tegnes.

– Gikk ikke rundt

Per Inge Evensen jobbet tidligere hos Risk Point, som ikke lenger tilbyr flyforsikringer. Nå er han agent for Starr. Han forklarer prisøkningen med at selskapene tidligere år har tapt penger.

– Går vi noen år tilbake i tid var prisene mye høyere enn de er i dag. Vi forsøkte å senke prisene for å få folk til å fly mer og valgte å bruke ressurser på det. Tallenes tale er klinkende klar: : Det er ikke mulig å få sjøflyvirksomheten til å gå rundt med de premiene som var. Vi ser også at mange selskaper har valgt å ikke forsikre sjøfly lenger, sier han til Flynytt.

DETTE SIER FORSIKRINGSSELSKAPENE 

Starr:  – Vi forsikrer sjøfly. Starr vektlegger og vurderer hver enkelt risiko individuelt, avhengig av type fly, operasjon, fasiliteter og pilotenes erfaring. På sikt utelukker vi ikke å senke prisene, de reguleres ut fra antall hendelser.

 

Riskpoint: – Vi forsikrer ikke noen type fly. RiskPoint er en agent som operer på vegne av andre forsikringsselskaper, hvor flyforsikring bare var et av forsikringsområdene. Selskapet som var risikobærer for fly var Tokio Marine Kiln Syndicate of Lloyd's of London . Vi opplevde dessverre at vi ikke fikk fornyet vår avtale for flyforsikringer med dem, hvoretter vi ikke lenger kunne tilby dette. RiskPoint har i dag ingen konkrete planer om å tilby flyforsikring i fremtiden.

 

Visicover: – Vi forsikrer ikke sjøfly ennå. Vi har en spesiell forretningsmodell der forsikringstakerne selv kan foreta endringer i polisen på nett. Dette var helt nytt da det kom i 2013, noe som medførte at det bakenforliggende forsikringsselskapet var forsiktige og det var begrenset hvilke flytyper vi kunne forsikre.  Siden de har sett forretningsmodellen fungerer, har det vært færre og færre restriksjoner. Vi håper denne utviklingen vil fortsette, og at vi etter hvert også vil kunne tilby forsikringer til sjøflyeiere.

 

HDI: – Vi forsikrer sjøfly. For å kunne levere den beste tjenesten til kundene våre må forsikringspremien være høyere enn skadekostnadene. Noen segmenter har høyere skadekostnader enn andre, og sjøfly er blant dem. Vi har derfor vært nødt til å ta høyere priser enn for tilsvarende fly på hjul, og vi ser at mange sjøflygere da heller har valgt andre alternativer. Det er ikke slik at vi har økt prisene nå.

 

Nova Consult AS: – Vi formidler forsikringer mellom forsikringsgivere (underwritere) og kunder. Vi har plassert en del sjøfly i år, men aktuell underwriter ønsket å begynne forsiktig, så det er  inntil videre inntaksstopp i denne fasiliteten. Vi jobber med å finne andre underwriter som er villig til å komme med konkurransedyktige rater på nordiske sjøfly.

– Det er også sånn at verdien på sjøflyene ofte er veldig høy. I tillegg er de mer utsatt for uhell som følge av at de ligger på sjøen. Det er ikke bare pilotfeil eller tekniske feil som gjør at flyene havarer. Det er også vær og vind.

Evensen utelukker derimot ikke at forsikringsprisene blir redusert i fremtiden.

– Prisene reguleres ut fra antall hendelser, så det er aldri slik at de er hugget i sten.

Powered by Labrador CMS