FULL SPLID: Mens noen mener at kostnadsdelingsturer sprer flygleden til flere, rynker andre på nesen over appene som gjør flyturene kjent.
FULL SPLID: Mens noen mener at kostnadsdelingsturer sprer flygleden til flere, rynker andre på nesen over appene som gjør flyturene kjent.

Raser mot fly-Tinder

- Mindre sikkert enn å kjøre motorsykkel.

Publisert Sist oppdatert

(BRATISLAVA):  Mens franske luftfartsmyndigheter prøver å kneble småflygernes svar på Tinder, tror det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA at apper for kostnadsdelingsturer har kommet for å bli.  

– Nye businessmodeller må møtes med en løsningsorientert holdning, sier den finske luftfartsdirektøren Pekka Henttu. Han er også leder i EASAs management board.

 Stridens kjerne er de stadig mer tallrike appene som kobler småflygere med interesserte passasjerer. Slik kan man få vekst i antall kostnadsdelingsturer.

Akkurat som hotellene frykter Airbnb og taxisjåførene forbanner Über, utfordrer appene Flyt.Club, Skyüber og Wingley europeiske myndigheter og luftfartsorganisasjoner.

 - Bryter regelverket

Friksjonen mellom de konservative og liberale kreftene i kostnadsdelingsspørsmålet kom tydelig til overflaten under EASAs årlige sikkerhetskonferanse som ble avholdt i Bratislava i slutten av oktober.

– Jeg ser ingen innovasjon i en annonsetjeneste. Dette handler om å bryte regelverket ved at privatflygere tilbyr flyturer til publikum, tordnet Christophe Laratte ved USPNT, som er Frankrikes allianse av flygerfagforeninger.

USPNT har hatt en nøkkelrolle i å stoppe Frankrikes utrulling av de nye europeiske privatflyreglene som trådte i kraft i EU 25. august i år, men som allerede ble innført i Norge i 2014.

De nye reglene tillater at inntil seks personer deler kostnadene for småflyturer. Noe overskudd kan turene ikke gi, og flygeren må selv bidra med en uspesifisert andel av kostnadene.

Flyklubber kan derimot hente inn fortjeneste gjennom såkalte introduksjonsturer, så lenge fortjenesten forblir i klubben og så sant introduksjonsturene bare utgjør en marginal del av klubbens samlede aktivitet.

- EASA ser ikke sikkerhetskonsekvensene

De franske luftfartsmyndighetene DGAC lyttet til USPNT og har nå sendt inn en melding til EU-kommisjonen om at de innfører unntaksregler som hever terskelen for kostnadsdelingsturene. Blant annet må flygerne minst ha 200 timers flygererfaring, flyturene må starte og ende på samme flyplass, og de kan maksimalt vare i 30 minutter.

EU har ikke tatt stilling til unntaksreglene ennå. Men etter stemningen i Bratislava å dømme, vil Frankrike slite med å få støtte fra EASA.

HAR LAGET APP: Wingly-gründer Emeric de Waziers.
HAR LAGET APP: Wingly-gründer Emeric de Waziers.

– De amerikanske luftfartsmyndighetene FAA har sagt nei. DGAC har sagt nei. Mange andre luftfartsmyndigheter har sagt nei. Det er bare EASA som ikke evner å se sikkerhetskonsekvensene og de sosiale følgene, sier Laratte.

- Fullt lovlig 

– Winglys koblingstjeneste mellom flyger og passasjer er fullt lovlig. Og det er feil at flere myndigheter har sagt nei. I Europa er det kun Frankrike som har satt foten ned, sier Wingly-gründer Emeric de Waziers og viser til at eksempelvis britiske luftfartsmyndigheter har publisert retningslinjer som bekrefter at det ikke finnes noe annonseringsforbud heller. 

Også EASA-direktør Patrick Ky har i et brev til den ivrige småflygeren og gründeren de Waziers bekreftet at EASA-regelverket åpner for den type flyvninger som annonseres i Wingly-appen. 

PÅ BALLEN: EASA-sjef Patrick Ky bekrefter i et brev til Wingley at de opererer innenfor reglene.
PÅ BALLEN: EASA-sjef Patrick Ky bekrefter i et brev til Wingley at de opererer innenfor reglene.

I Wingly understrekes det at turene ikke følger standarder for kommersiell luftfart og at de kan avlyses uten forvarsel. På den måten håper de Waziers at mannen eller kvinnen i gata skjønner at dette handler om en opplevelse utenom det vanlige – ikke en kommersiell transporttjeneste.

 Tysk initiativ med norsk støtte

Det var det tyske samferdselsdepartementet BMVBS som i 2013 tok initiativ til at kostnadsdelings- og introduksjonsturer skulle få grønt lys i EU.

Tyskerne har i flere tiår delfinansiert sin luftsportsvirksomhet med kostnadsdelingsturer, men da det nye flysertifikatregelverket Part-FCL trådte i kraft i 2013, så det en stund ut som om det ville bli bråstopp for denne virksomheten.

Med 80 millioner innbyggere i ryggen fikk BMVBS overtalt EU-kommisjonen til den ordningen som senere har blitt gjennomført gjennom to europeisk forordninger.

Positivt Samferdselsdepartement

Kostnadsdelingsturer er heller ikke noe ukjent fenomen i Norge. Luftfartsloven har hatt en liten åpning for at privatflygere tar imot betaling siden 1960-tallet, men flere uklarheter i lovverket har gjort reglene vanskelige å håndheve.

Derfor ønsket Regjeringen de nye europeiske reglene velkommen:

– Hva gjelder åpningen for bruk av vederlag i privatflyging anses det positivt at dagens ulovfestede regler erstattes av skriftlige bestemmelser, skriver Samferdselsdepartementet i sitt EØS-notat fra 2014.

 – Samferdselsdepartementet er positive til at nåværende praksis om flyging til selvkost (kostnadsdeling) videreføres. Et bortfall av denne muligheten ville ha medført redusert aktivitet i luftsportsmiljøet, uttaler departementet videre.

Ikke overbevist

De franske kommersielle flygerne er imidlertid ikke overbevist, og det er særlig appene de vil til livs:

– Privatflyging uten driftstillatelse er mindre sikkert enn å kjøre motorsykkel, lyder Larattes knappe kommentar etter diskusjonen i Bratislava.

Powered by Labrador CMS