SNAKK UT: RMZ på Kjeller vil bety at en femtiår lang ordning kommer i system.

Radiokrav kan komme til større ukontrollerte flyplasser

Det er jo en kjent sak at såkalt ukontrollert luftrom (G-klasse) ikke har noe krav til radiosamband. Men ettersom flere ukontrollerte flyplasser i slikt luftrom har mye trafikk, har et samarbeid mellom Luftfartstilsynet og flyplassene ført til en mulighet for RMZ – Radio Mandatory Zone.

Publisert

Altså en sone rundt plassen der alle flygende må bruke radio uansett.

Fenomenet dukket opp med EASAs SERA-regler for nesten ti år siden, og er tatt i bruk i flere land.

To tungvektere i startgropen

Geiteryggen (ENSK) kommer snart, og Kjeller (ENKJ) følger snart etter.

Noen forkortelser

AFIS: Aerodrome Flight Information Service (AFIS-fullmektige jobber i tårntjenesten ved mindre lufthavner, og gir informasjon om trafikk, vind, rullebaneforhold og vær. Til sammenligning gir flygeledere informasjon OG klareringer.)

RMZ: Radio Mandatory Zone (Luftrom der det er krav til radiokommunikasjonsutstyr.)

SERA: Trafikkregelverket Standardised European Rules of the Air.

TIZ: Traffic Information Zone (trafikkinformasjonssone)

TIA: Traffic Information Area (trafikkinformasjonsområde)

Ifølge SERA seksjon 6, kan også RMZ brukes til å omklassifisere et kontrolltårn og dens kontrollsone til G-luftrom og bli en «RMZ» når tårnet stenger for dagen. På den måten kan småfly fortsette å fly i luftrommet, men til andre regler.

Allerede er jo AFIS-flyplassene (normalt på kortbanenettet) RMZ gjennom sine TIZ og TIA-soner. Det vil si at du kan fritt fly gjennom de sonene så lenge du «melder blindt» på radio.

Thomas Hytten er flyger og prosjektleder i GA-avdelingen i Luftfartstilsynet sier til Flynytt:

- Hensikten er å få på plass mindre inngripende tiltak etter ønske fra disse landingsplassene og samtidig heve sikkerhetsnivået. Han fortsetter:

-Det henger også i sammenheng med TMZ (Transponder Mandatory Zones) og mulige løsninger tilknyttet elektronisk synlighet.

Skien/Geiteryggen først ut

Etter at Geiteryggen i 2016 ble omgjort fra en stor lufthavn til en liten flyplass og AFIS-tjenesten forsvant, har sikkerheten ved flyplassen hatt store utfordringer. De fleste faste brukerne benyttet fremdeles frekvens 119.200 Mhz mens andre, tilfeldige besøkende og passerende begynte å bruke 123.500 Mhz.

Dette skapte i mange tilfeller trafikale problemer og sikkerhetsutfordringer.

Meindert Kalma er prosjektleder og sikkerhetsansvarlig ved Grenland Luftsportssenter AS. Hun forklarer:

SKIEN: Slik RMZ-sonen for Geiteryggen vil se ut når den til slutt etableres. Ill: GLS

-I fjor ble lovverket endret og åpnet opp for etablering av en RMZ, der det ikke er en tilhørende TIZ. Grenland luftsportssenter søkte derfor om å etablere en slik RMZ allerede samme år (2022). Søknadsprosessen og kontakten med Luftfartstilsynet har vært meget positiv og konstruktiv. I fellesskap kom vi frem til at en RMZ ville kunne fungere uten at det legger beslag på altfor store områder.

Flyplassen har i dag over 40 fly og helikoptre, samt flere kommersielle luftfartsselskaper. Det er en heftig blanding av sakteflygende veteranfly og private jetjagere. Ikke minst derfor har behovet for obligatorisk radiobruk meldt seg.

-I januar i år ble denne løsningen godkjent. RMZ’en blir implementert i løpet av kort tid. Vi vet at dette vil øke flysikkerheten og trivselen på og rundt Skien flyplass Geiteryggen, sier Kalma til Flynytt.

Kjeller flyplass er også klare for RMZ

Kjeller flyplass utenfor Oslo er landets desidert største GA-base med over 100 fly og 10.000 bevegelser årlig. Det er nesten samme nivå som lufthavnene Hammerfest og Haugesund. Og dette uten ATC.

Christian Falck er operativ leder i Kjeller Aero Senter (KAS) og sier til Flynytt at de har hatt en høring om RMZ ute og egentlig sitter klar til å få dette i system:

-Vi (KAS) fikk beskjed sist høst at Luftfartstilsynet er noe forsinket på grunn av samordning med Politiets søknad om RMZ over Oslo.

Selv om Kjeller har en driftshåndbok, der de sterkt anbefaler radiobruk innenfor en uoffisiell «Kjeller-sone», så ligger Kjeller i G-luftrom uten noen form for hverken TIZ eller kontrollsone. Ergo helt fritt. Dermed kan paraglidere eller luftballonger lett fly gjennom området uten å fortelle det på frekvensen.

SONEN: For Kjellers vedkommende vil Haukåsen rapporteringspunkt øst av Oslo kunne bli RMZ- sonens vestre kant.

Ventet på at høringen skal komme ut

Men både på Kjeller og Skien venter de utålmodige på at høringen skal komme ut og at etableringen av RMZ kan komme i gang. Christian Falck sier til Flynytt at både KAS og NLF har purret Luftfartstilsynet. Onsdag sier Thomas Hytten til Flynytt:

- Jeg pratet med mine kolleger på flysikring. De sier at høringen ikke skal være så langt unna. Har dessverre ikke eksakt tidspunkt for når den legges ut.

Powered by Labrador CMS