Motorflyseksjonen søker 1-2 deltageklubber til et gratis prøveprosjekt med bruk av Safety Management Systemet Opscom.

Prøveprosjekt Opscom

Opscom og Motorflyseksjonen har inngått avtale om et gratis prøveprosjekt for 6 klubber. Vi søker 1-2 klubber til deltagelse i prosjektet. Meld interesse til fungerende fagsjef Motorflyseksjonen.

Publisert

Motorflyseksjonen ønsker å benytte Opscom som et hendelsesrapporteringssytem for mindre hendelser som ikke er rapporteringspliktig til myndighetene (Luftfartstilsynet NF-2007). Opscom er et kjent sikkerhetsstyringssystem som benyttes av flere flyselskap og flyplasser i Norge og utlandet.

Hensikten med prosjektet er både å prøve ut Opscom med tanke på fremtidig bruk i forbindelse med innføringen av EASA regelverk i 2012 og nye krav til sikkerhetsarbeid. Prøveprosjektet vil danne grunnlag for en potensiell fremtidig bruk av Opscom i NLF og eventuelt i klubbene, samt å bedre sikkerhetsarbeidet og rapportering av mindre hendelser blant motorflygere.

Det søkes 1-2 klubber til deltagelse i dette prosjektet. Meld interesse for deltagelse snarest til fungerende fagsjef Motorflyseksjonen. Prosjektet vil igangsettes snarest og vare ut året 2011.

Opscom beskriver seg selv som:

A complete "safety management tool" in accordance with ICAO SMS Manual 2009

  • Hazard identification, risk analysis and risk reduction as an integrated module and part of daily operations
  • Document management with publication solutions. Automatic read receipts, perfect for the issuance of new or updating the company's SOP, OM and TO `s.
  • Event reporting, both of "flight safety" incidents and of all relevant operational events.

http://opscomsystems.com

Powered by Labrador CMS