Privatflyskoler kan fortsette som før til 2018

EASA-komiteen har besluttet å la flyskoler som bare utdanner til privatflysertifikat få fortsette med ”gammeldags” nasjonal skoletillatelse fram til 8. april 2018. Om EASA får støtte fra resten av EU-systemet, vil dermed kravet om å få godkjennelse etter de nye reglene om ATO (Approved Training Organisation) innen 8. april neste år bli forskjøvet med tre år. Samtidig ønsker EASA å åpne for at dagens PPL-skoler også skal kunne utdanne til LAPL.

Publisert

EASA-komiteen har besluttet å la flyskoler som bare utdanner til privatflysertifikat få fortsette med ”gammeldags” nasjonal skoletillatelse fram til 8. april 2018. Om EASA får støtte fra resten av EU-systemet, vil dermed kravet om å få godkjennelse etter de nye reglene om ATO (Approved Training Organisation) innen 8. april neste år bli forskjøvet med tre år. Samtidig ønsker EASA å åpne for at dagens PPL-skoler også skal kunne utdanne til LAPL.

EASA-komiteens beslutning denne uken kommer ikke som noen overraskelse: Den europeiske luftsportsorganisasjonen Europe Air Sports (EAS) varslet allerede i et nyhetsbrev i sommer at en tre års forlenget frist høyst sannsynlig ville bli vedtatt. Selv om EASA-komiteen ikke er siste ledd i beslutningsrekken, er det ingen kilder som Flynytt har vært i kontakt med som tror utsettelsen vil bli stoppet når den endelig skal vedtas av EU-kommisjonen og EU-parlamentet innen et par-tre måneder.

Gitt at utsettelsen blir endelig vedtatt, er det likevel opp til hvert enkelt land om de vil benytte seg av de forlengende fristene. Likevel er det lite som tyder på at ikke de aller fleste EASA-landene vil gripe de nye utsettelsesmulighetene begjærlig.

Kan fortsette som RF til 2018

Når beslutningen endelig er fattet, kan flyskoler av den typen som norske flyklubber opererer benytte det eksisterende JAR-baserte regelverket om registrerte læresteder (RF – registered facilities) i tre år til. Ikke bare gir dette flyskolene pusterom med tanke på de kravene som stilles til den mer krevende godkjennelsen som ATO: EASA har signalisert at de vil sette i gang et arbeid for å forenkle utdanningssystemet for fritidsflygere. En av mulighetene som skal utredes er om utdanning til privatflysertifikat og den nye enklere sertifikatet LAPL skal kunne skje utenfor en formalisert flyskole. Med andre ord kan det tenkes at forenklingene vil handle om langt mer enn en utsettelse.

LAPL fases inn tidligere

EASA-komiteens beslutning innebærer dessuten at flyskolene som i dag har en RF-skoletillatelse og utdanner til PPL (A) og (H) i tråd med JAR-regelverket skal få lov til å utdanne flygere til LAPL (A) og (H). Pr i dag er det krav om en ATO-godkjennelse for å utdanne til disse forenklede sertifikatene. Siden LAPL kun representerer et forenklet PPL-regime, har EASA nå gått inn for at PPL-skoler også skal kunne utdanne til LAPL, så lenge skoleprogrammene er justert tilsvarende. Kravet til ATO skal med andre ord tas bort, i det minste fram til 8. april 2018.

Seil- og ballongflygebevis videreføres

En annen konsekvens dersom EASA-beslutningen blir stadfestet av EU-systemet, er at nasjonale seil- og ballongflygebevis skal kunne brukes fram til 8. april 2019 innenfor hvert enkelt land. Utdanningen til disse bevisene kan fortsette som i dag fram til 8. april 2018, men konvertertingen fra et nasjonalt bevis til det nye LAPL-sertifikatet kan fortsatt skje innenfor dagens EASA-regelverk. Nasjonale seil- og ballongflygebevis utstedt av Norges Luftsportforbund (NLF) kan med andre ord eksistere side om side med EASAs LAPL (S), LAPL (B), BPL og SPL.

Norsk innføring

Som EØS-medlem er Norge forpliktet til å innføre den endelige lettelsesforordningen når den er vedtatt i EU. Når EU-forordninger innføres i Norge, skal de imidlertid gjennom et relativt tidkrevende beslutningssystem som innebærer behandling i EFTA og vurdering av EØS-komiteen. Normalt tar en slik innføringsprosess minst tre måneder. En norsk forskrift kan i verste fall foreligge etter at 8.-april-fristen er passert. Norge kan imidlertid innføre EU-bestemmelser på eget initiativ uavhengig av EØS-sporet, noe som særlig er relevant i denne typen hastesaker.

Powered by Labrador CMS