Corona-viruset:

Privatflyger Jan Nielsen mener det fortsatt bør være mulig å fly dersom man tar sine forholdsregler Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons
Privatflyger Jan Nielsen mener det fortsatt bør være mulig å fly dersom man tar sine forholdsregler Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons

Privatflyger Jan Nielsen: - Hva er egentlig forskjellen på flyging og bilkjøring?

Reagerer på at Norges Luftsportforbund har valgt å avlyse all luftsportsaktivitet som følge av Corona-viruset.

Publisert Sist oppdatert

NLF har valgt å avlyse all luftsportsaktivitet for klubber tilsluttet forbundet og deres medlemmer som følge av Corona-viruset. Dette skjer i kjølvannet av Norges Idrettsforbunds beslutning om at alle treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

Oppgitt over forbudet

Privatflyger Jan Nielsen er oppgitt over at NLF henger seg på dette, når det etter hans mening ikke er noen forskjell på å fly et privatfly, i forhold til å sette seg i bilen og kjøre.

- Det er jo lov å kjøre bil! Hva er egentlig forskjellen? spør Nielsen.

Han understreker at han selvsagt er enig i at Corona-viruset må bekjempes, og at myndighetene har satt inn strenge tiltak. Han har også full forståelse for at folk ikke bør fly kommersielt, og holde seg unna reiser. Men Nielsen mener at det må gå an å utvise en form for fornuftig skjønn oppe i alt.

- Nå er absolutt all aktivitet stanset. Det hadde vært helt uproblematisk, og ikke vært noen smittefare, om folk hadde leid seg et klubbfly for seg selv, eller sammen med kona, for å ta seg en tur! ifølge Nielsen.

Privatflyger Jan Nielsen.
Privatflyger Jan Nielsen.

Det er etter hans oppfatning enormt stor forskjell på det, og for eksempel å fly med instruktør.

- Jeg har en sønn som er sjåførlærer. Han kan ikke jobbe for tiden, da man ikke skal sitte tett på hverandre i bilen. Jeg har jo selvsagt forståelse for at det ikke er greit å fly med en instruktør, der man sitter tett sammen og kan utgjøre en smitterisiko. Og jeg har også full forståelse for at det ikke arrangeres fellestreninger, og at vi skal holde avstand til andre. Det er ikke det jeg er i mot. Men hva er problemet med å ta seg en flytur med kona? Ingen sier noe hvis man setter seg i bilen?

Behov for å vedlikeholde flysertifikatene

Nielsen eier et privatfly sammen med to andre, og benytter dette som framkomstmiddel til familiebesøk i Danmark eller ferieturer. Han er en rutinert privatflyger, med over 2200 flytimer, og tok flysertifikatet så langt tilbake som i 1987.

- Jeg flyr egentlig ikke mer enn nødvendig. Jeg flyr sjelden eller aldri for moro skyld, men kun når jeg skal noe, påpeker Nielsen, og sier samtidig at det ikke er han selv det er synd på, men alle de som har behov for å vedlikeholde sertifikatene.

- Det er mange som trenger å opprettholde en viss flyaktivitet for å vedlikeholde flysertifikatet. Hva med dem? spør Jan Nielsen.

Han understreker dog èn ting – at pritvatflyging naturligvis ikke er det aller viktigste oppe i alt som nå foregår. Han vet hva han snakker om;

- Jeg driver et cateringselskap med 44 medarbeidere. Vi har permittert 38 av dem, mens de resterende ti medarbeiderne jobber 50 prosent for å ta unna det som er mest nødvendig. Jeg har også Restaurant A Laise i Oslo, med 14 medarbeidere, og denne holdes åpen ut neste uke, men vi vurderer situasjonen fra dag til dag. Vi driver med blant annet singelpakket mat, og nå er det jo ingen kantiner eller noe som er åpne. Så det er tøft. Saken med småfly er jo sånn sett ikke verdens viktigste oppe i alt, sier Jan Nielsen.

Møter forståelse hos NLFs generalsekretær

Generalsekretær John Eirik Laupsa.
Generalsekretær John Eirik Laupsa.

Generalsekretær John Eirik Laupsa i NLF sier til Flynytt at han har forståelse for Nielsens umiddelbare tanker om hva som er forskjellen på å ta en flytur på egenhånd, kontra å sette seg i en bil.

Laupsa sier at det her har vært raske prosesser, med Helsedirektoratets vedtak i bakgrunnen.

 - I denne situasjonen var det behov for umiddelbare strakstiltak, og ordrett oppfølging av det vi ble ilagt av påbud fra Norges Idrettsforbund samt oppfølging av Helsedirektoratet. Vi må være lojale til de vedtak som fattes på overordnet nivå. Vi ønsker rett og slett å gjøre dette korrekt, sier Laupsa.

Norges Idrettsforbunds formulering sier at «all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning».

Samtidig registrerer Laupsa at det likevel er ulike aktiviteter som foregår rundt oss, og at det derfor er behov for å tydeliggjøre hva denne formuleringen faktisk innebærer.

Har bedt Norges Idrettsforbund om en avklaring

- De må definere nærmere for oss hva de mener. Vi ser ikke bort fra at formuleringen til idrettsforbundet er mer kategorisk enn den er ment å være. Derfor har vi henvendt oss til Norges Idrettsforbund, og bedt dem om en ytterligere avklaring. På søndagens morgenmøte i beredskapsgruppa i Norges Idrettsforbund har de lovet oss at de skal ta dette opp til vurdering, sier Laupsa.

Han kan ikke med sikkerhet si hva som vil komme ut av den vurderingen, men ser ikke bort fra at det vil komme nyanseringer og tilpasninger.

- Det kan jo bety at man, etter en gjennomgang, vil konkludere med at den type aktivitet Jan Nielsen definerer er innenfor. Det vet vi jo ikke, og vi må jo forholde oss til de påleggene vi får.

Hva stansen av aktivitetene får å si for flysikkerheten er noe uklart foreløpig. Det er ingen tvil om at privatflygere har behov for å opprettholde aktivitetsnivået og treningen for at sikkerheten skal være på topp til enhver tid.

- Flysikkerhet og trening må vi komme tilbake til. Det som ble lagt ut i går er ikke hugget i sten som permanent. Vi må bare forholde oss til de påleggene som er ilagt, og den ordrette teksten. Men som sagt, vi har bedt idrettsforbundet å se nærmere på teksten, sier Laupsa.

- Flytjenesten en viktig ressurs for samfunnet

Flere har også stilt spørsmålstegn med hva som vil skje med NLFs flytjeneste i tiden fremover. Generalsekretæren sier at flytjenesten er en samfunnsressurs, som det er viktig at stilles til disposisjon for det norske samfunnet, ikke minst i krisesituasjoner.

- En av argumentene for å dra ned aktiviteten er å ikke representere en ytterligere belastning på helsevesenet. Men på motsatt side er det viktig at forbundet også stiller til rådighet de ressursene man kan bidra med til storsamfunnet, som flytjenesten er. Dette er tydelig kommunisert til lederen i flytjenesten, som tar dialogen videre, sier Laupsa.

Han er også tydelig på at det er viktig å vise disiplin i den situasjonen vi nå befinner oss i.

- Vi er til for å legge til rette for aktiviteten, men vi må samtidig lytte til beskjeder fra overordnet hold. Vi må vise disiplin.

NLF har fått en rekke henvendelser etter at flyaktiviteten har stoppet, der innholdet spriker. Ifølge generalsekretæren er det mange kraftige meldinger fra folk som mener at forbundet har misforstått dette fullstendig, men også det motsatte.

- Vi har også fått en rekke støtteerklæringer, avslutter John Eirik Laupsa.

Powered by Labrador CMS