Rakkestad flyplass.

Positive til økt trafikk på Rakkestad

Av de ni høringsinnspillene Luftfartstilsynet har fått om økt trafikk på Rakkestad, er de fleste positive.

Publisert Sist oppdatert

Rakkestad flyplass AS har søkt om å øke trafikkmengden fra 10.000 til 20.000 årlige bevegelser. Luftfartstilsynet (LT) mener dette er en så omfattende endring at de har sendt saken ut på høring til kommune og andre som saken angår.

Høringsfristen gikk ut 15. november, og kommunikasjonsrådgiver Anders Liland i Luftfartstilsynet skriver i en e-mail til Flynytt at de fleste er positive. Det har kommet høringsinnspill fra kommunen, næringsforeninger, enkeltbedrifter og regionråd.

God støtte

Daglig leder for Rakkestad flyplass, Mads O. Korsvold, sier til Flynytt at de vet de har mange støttespillere.

Rakkestad har en konsesjon som ble gitt i 2009, og som gjelder til 2030. I denne er «taket» på trafikk satt til 10.000 flybevegelser.

– Vi har mottatt totalt ni høringsuttalelser når det gjelder økningen i antall flybevegelser på Rakkestad flyplass. Kommune, næringsforeninger, NLF, naboer, enkeltbedrifter og regionråd har engasjert seg. De fleste er positive, men naboene gir uttrykk for bekymring knyttet til større støybelastning, skriver LT til Flynytt.

Når flyplassen nå midt i konsesjonsperioden søker utvidelse er det av flere grunner:

Klar for fremtiden

Korsvold forteller om en flyplass som har mange muligheter.

– Vi har et aktivt miljø her med Flyklubben Øst, Sportsflyklubben og fallskjermklubben, og for tiden også Rygge flyklubb. Samtidig er vi forberedt på at flere flyeiere og klubber i sterkere grad kan ønske å bruke Rakkestad. Kjeller står foran en usikker fremtid, og Nedre Romerike flyklubb er allerede en aktiv bruker av vår plass, sier han, og fortsetter:

– På Rygge er det utfordringer for sivil GA-bruk av plassen, det er usikkert om Jarlsberg kan ta en økning hvis Kjeller stenges helt ned, Starmoen har også utfordringer. På Rakkestad er vi i den sjeldne situasjonen at vi ikke ser så mange skjær i sjøen for en utvidelse, vi har mulighetene.

Vil klargjøre for elektrisk

Han nevner også at flyplassen ønsker å posisjonere seg for fremtidens utvikling av elektriske fly.

– Vi søkte fylkeskommunen om støtte til å sette opp en ladestasjon, men har så langt fått avslag.

– Det har tidligere vært reaksjoner fra nabolaget på støy, og mer trafikk gir mer støy?

– Vi har fått en SINTEF-rapport som konkluderer med at økt trafikk ikke nødvendigvis gir mer støy. Det ligger i rapporten at elektriske fly på ett eller annet tidspunkt vil utgjøre noe av økt trafikk. I den sammenheng er støy et ikke-tema. Og vi kan tilby et kostnadsbilde som vil være gunstigere enn støtte flyplasser. Vi ønsker å se fremover og være beredt på det som kan bli et sterkt behov for flere bevegelser, sier Korsvold.

Powered by Labrador CMS