PocketFMS blir neste app med norske kart

Avinors ICAO-kart for Norge blir om kort tid tilgjengelig på PocketFMS, et flygeplanleggings- og navigasjonsverktøy som nettopp har kommet i en utgave for iPad og Android-lesebrett. Dermed får de norske pilotene flere apper å velge mellom som visningsplattform for offisielle ICAO-kart.

Publisert

Avinors ICAO-kart for Norge blir om kort tid tilgjengelig på PocketFMS, et flygeplanleggings- og navigasjonsverktøy som nettopp har kommet i en utgave for iPad og Android-lesebrett. Dermed får de norske pilotene flere apper å velge mellom som visningsplattform for offisielle ICAO-kart.

Etter at de norske ICAO-kartene ble lansert gjennom Air Navigation Pro for få dager siden, har kartene fått en entusiastisk mottakelse av Flynytts lesere. Det norske ICAO-kartet har allerede fått topplassering i Air Navigations liste over "Topp 10 in-app-kjøp". Noen problemer med nedlasting av kartet har vært rapportert av brukere av Android-plattformer, men forøvrig uttrykker leserne stor begeistring for tiltaket.

Avtale snart på plass med Pocket FMS

Nå blir kartet snart tilgjengelig på flere plattformer. Først ute er PocketFMS.

– Vi er i ferd med å få på plass en avtale med PocketFMS slik at vi regner med at kartet også kommer til å bli tilgjengelig i deres applikasjon i løpet av kort tid. I tillegg er en oppdatert papirversjon av kartet også tilgjengelig hos Pilotbutikken for de av Flynytts lesere som skulle trenge det, forteller Margaret Giffen, seksjonsleder for dataforvaltning, teknisk og aeronautisk informasjon, hos Avinor.

– Vi planlegger å selge kartet for noe i nærheten av kostpris når vi får det på plass, så regn med at det ikke blir dyrere enn 15 euro (ca 120 kroner), forteller Marcel Knol hos PocketFMS i Flynytt.

Dermed vil kartet koste mindre enn halv pris sammenliknet med om man kjøper kartet hos Air Navigation Pro. Prisene er imidlertid ikke helt sammenliknbare, da applikasjonene har ganske ulik forretningsmodell. Mens Air Navigation Pro selges til en éngangspris á kr 349 som inkluderer oppdateringer, koster et Frequent-Flyer-medlemskap hos PocketFMS 1139 kroner per år. Bare medlemmer av PocketFMS Foundation kan benytte appen (som i seg selv er gratis).

Nøyaktig hvor forskjellene ligger i appenes funksjonalitet har ikke vært mulig å fastslå ennå.

– Per i dag er PocketFMS tilgjengelig både på iOS og Android, og jeg vet at Flynytt ønsker å teste produktet for bladet. Dette vil kunne skje når PocketFMS-teamet er tilstrekkelig fornøyd med appen til at den er klart for test. Jeg tror imidlertid de har noen ting de vil forbedre før dette skjer, forteller Michel Verheughe som er en av PocketFMS Foundations ivrige støttespillere i Norge.

Verheughe jobber blant annet med å kvalitetssikre navdataene for PocketFMS slik at man kan hindre unøyaktigheter og feil – problemer som de fleste apper har slitt med i varierende grad. Usikkerhet med tanke på appenes navdata er forøvrig en av de viktigste grunnene til at småflymiljøet har ønsket seg visning av offisielle kart innenfor appene.

– Dette har vært av vesentlig betydning for Norges Luftsportforbund (NLF) med tanke på at enkeltpersoner vurderte å utarbeide såkalte åpne varianter av flykart. Vi anser at dette hadde vært en sikkerhetsrisiko, og det er flott at Avinor har tatt saken alvorlig og gjort kartene tilgjengelige. Kartets pris er også markedstilpasset slik at motivasjonen for å lage kopier bortfaller og at hyppige oppdateringer ikke skal være den helt store utfordringen, sier George Lundberg til Flynytt. Lundberg er fagsjef motorfly i NLF.

Nykommer på lesebrett

PocketFMS Foundation er et tradisjonsrikt foretak som leverer hjelpemidler for flygeplanlegging og underveisnavigasjon, men inntil nylig fokuserte foretaket på PC-baserte programmer samt programmer for Windows-CE-maskiner med GPS. I likhet med SkyDemon, endret PocketFMS strategi når de innså at lesebrettene var kommet for å bli i cockpit. Under Aero 2012 i april lanserte foretaket sin nye app som også støtter visning av offisielle ICAO-kart som underlagskart. Så langt har PocketFMS ICAO-kart for Tyskland, Frankrike og Nederland. Et av de neste landene ut blir altså Norge.

– PocketFMS er tilgjengelig på både Android og iOS alt idag, men jeg kan ikke med sikkerhet si når det norske ICAO-kartet blir lansert. Det gjenstår noen detaljer med kartleverandøren før det blir mulig å laste det ned, forteller Marcel Knol.

I tillegg til at PocketFMS leverer planleggings- og navigasjonsløsninger, er foretaket også leverandør av navdata til andre. Ikke minst vekket det oppsikt da PocketFMS i mars i år kunngjorde at de har blitt valgt som leverandør av navdata til avionikkleverandøren Dynon. Nå gjenstår det å se om leverandøren gjør en like bra jobb på app-fronten som på navdatafronten.

OPPDATERING ONSDAG 6. JUNI KLOKKA 1400:

PocketFMS' Marcel Knol har nettopp fått bekreftet at Avinors kart blir levert foretaket i løpet av en dag eller to. Kartene vil bli tilgjengelig på Android-enheter uten forsinkelse, mens det derimot kan gå inntil 14 dager før Apple har gjort sin godkjenning av kartfilen.

– Dere kan teste appen med en gang, men vær klar over at vi jobber med oppdateringer som vil inkludere nye funksjoner. Ha også i bakhodet at appen i høyeste grad er "under construction", men vi oppdaterer den jevnlig med nye funksjoner og feilrettinger så snart vi oppdager dem. Alt i dag skal flygeplanlegging, vær og notam være fullt funksjonsdyktig, forteller Knol.

Powered by Labrador CMS